Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Pedagogika dla Filozofii (2019Z) - gr. 1

Informacje ogólne

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 2300-ZNPF1
Nazwa przedmiotu Pedagogika dla Filozofii
Język wykładowy polski
Cykl dydaktyczny Semestr zimowy 2019/20
Typ zajęć Wykład
Liczba godzin 30
Punkty ECTS 6
Prowadzący dr Dobromir Dziewulak
Miejsce Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 1, sala 116 [pokaż na mapie]
Termin Poniedziałek 17:00-18:30
Koszt 30 żetonów typu PED
Liczba miejsc (zarejestrowani/limit) 6/20
Grupy dedykowane (DD-FF) Studia trzeciego stopnia, stacjonarne - Filozofia
(DD-FF-N) Filozofia, studia trzeciego stopnia, stacjonarne, (nowe)
(DD-FF-NN) Filozofia, studia trzeciego stopnia, stacjonarne
(DD-SC) Studia trzeciego stopnia, stacjonarne - Socjologia
(NZ1-FF) Filozofia, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia
(NZ2-FF) Filozofia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia
(NZ2-FF-LO) Filozofia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (dla studentów z dyplomem licencjatem zdobytym na studiach niefilozoficznych)
(S1-FF) Filozofia, stacjonarne, pierwszego stopnia
(S1-FF-BPW) Filozofia, stacjonarne, pierwszego stopnia (w języku angielskim)
(S1-FF-WISIP) Filozofia, specjalność: Warsaw International Studies in Philosophy, stacjonarne, pierwszego stopnia

Strona przedmiotu w USOSweb

Krótki opis

Celem pedagogiki dla specjalizacji nauczycielskiej jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia teorii edukacji (współczesne wychowanie, nowoczesna dydaktyka); zapewnienie możliwości aktywnego poznawania praktyki wykorzystując metody pośrednie (np. symulacje, modelowe opisy zdarzeń); kształtowanie umiejętności refleksji i badania własnej praktyki edukacyjnej; kształtowanie praktycznych umiejętności w obszarze klasy szkolnej, współpracy z rodzicami, szerszym środowiskiem szkolnym. Studenci podczas konwersatorium będą w praktyce rozwiązywać problemy dydaktyczno-wychowawcze z wykorzystaniem m.in. metod inscenizacji i symulacji. Cały kurs składa się z dwóch bloków: konwersatorium (45 godz.) i wykład (30 godz.).

Tryb rozliczania przedmiotu

Zaliczenie na ocenę

Uwagi

Zajęcia dedykowane także studentom i doktorantom Instytutu Filologii Klasycznej.

Pełny opis

Podczas konwersatorium omówione zostaną następujące zagadnienia:

1.Podstawowe pojęcia dydaktyczne i wychowawcze.

2.Współzależność rozwoju człowieka i nauczania.

3.Szkoła tradycyjna i nowoczesna.

4.Współczesne wybrane metody nauczania.

5.Szkoły alternatywne i stosowane w nich innowacyjne metody wychowawczo-dydaktyczne.

7.Niepowodzenia szkolne –diagnoza i przeciwdziałanie

Literatura

1. Piaget J.: Studia z psychologii dziecka (rozdz. I)

2. Wygotski L.: Wybrane prace psychologiczne

3. Bruner J.S.: Proces kształcenia, PWN

4. Kurdybacha Ł. (red.): Historia wychowania

5. Kupisiewicz Cz.: Dydaktyka ogólna, Graf-Punkt 2002

6. Kruszewski K.: Sztuka nauczania, PWN Warszawa 1995

7.Okoń, W., Dziesięć szkół alternatywnych, WSiP. Warszawa, 1998.

8. Szymański M.S.: Niemiecka pedagogika reformy

9.Dziewulak D.: Jak wykształcić dobrego nauczyciela? (wywiad dla edunews.pl)

http://edunews.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1302&Itemid=9

10. Dziewulak D.: Eksperyment wychowawczy „Summerhill”, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1986 r. nr 7.

11. Dziewulak D.: Wolna szkoła Rudolfa Steinera w Strasburgu, Kwartalnik Pedagogiczny 1988 r. nr 2.

15. Dziewulak D.: Szkolna elita w Szwajcarii, Nowa Szkoła 1991 r. nr 5.