Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Tragedia polityki. O związkach religii i polityki według starożytnych Greków (2019Z) - gr. 1

W każdej turze rejestracji można się wyrejestrować
 

Informacje ogólne

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 2100-MON-TP-OG
Nazwa przedmiotu Tragedia polityki. O związkach religii i polityki według starożytnych Greków
Język wykładowy polski
Cykl dydaktyczny Semestr zimowy 2019/20
Typ zajęć Konwersatorium
Liczba godzin 30
Punkty ECTS 4
Prowadzący dr Dariusz Karłowicz
Miejsce Stara Biblioteka - "Stary BUW", Warszawa (Śródmieście), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 116 [pokaż na mapie]
Termin Czwartek 13:15-14:45
Koszt 30 żetonów typu OG
Liczba miejsc (zarejestrowani/limit) 18/22

Strona przedmiotu w USOSweb

Tryb rozliczania przedmiotu

Zaliczenie na ocenę

Uwagi

Celem kursu jest uzyskanie następujących efektów

Wiedza

1. Znajomość podstawowych ujęć związków religii, polityki i bezpieczeństwa w myśli greckiej V w. przed Ch.

2. Znajomość wybranych tekstów źródłowych.

3. Wiedza o politycznym i religijnym kontekście myśli greckiej V wieku w Atenach.

Umiejętności

1. Umiejętność analizowania tekstów źródłowych i odczytywania ich zarówno w kontekście historycznym jak i w kontekście współczesnych sporów ideowych.

2. Prowadzenie dyskusji z wykorzystaniem posiadanej wiedzy na temat fundamentów Europejskiej myśli politycznej i religijnej.

Kompetencje

1. Dostrzeganie związków między tożsamością religijną a działaniami i oczekiwaniami politycznymi oraz pożądaną wizją państwa.

2. Rozumienie własnej tożsamości oraz historycznych, filozoficznych i religijnych uwarunkowań, którym podlega.

3. Zdolność funkcjonowania, budowania relacji i zarządzania w świecie pluralistycznym religijnie i ideowo.

Przedmiot realizowany w ramach projektu: „Wdrożenie programu edukacyjnego «Polityka-Religia-Bezpieczeństwo. Konflikt i próby rozwiązania» w oparciu o współpracę międzynarodową” nr POWR.04.03.00-00-0013/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Regulamin rekrutacji dostępny na stronie lidera projektu: www.teologiapolityczna.pl