Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Biblia a człowiek, polityka, wojny i władza (2019Z) - gr. 1

W każdej turze rejestracji można się wyrejestrować
 

Informacje ogólne

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 2100-MON-BC-OG
Nazwa przedmiotu Biblia a człowiek, polityka, wojny i władza
Język wykładowy polski
Cykl dydaktyczny Semestr zimowy 2019/20
Typ zajęć Konwersatorium
Liczba godzin 30
Punkty ECTS 4
Prowadzący dr hab. Cezary Smuniewski
Miejsce Gmach Audytoryjny, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 223 [pokaż na mapie]
Termin Środa 16:45-18:15
Koszt 30 żetonów typu OG
Liczba miejsc (zarejestrowani/limit) 28/28

Strona przedmiotu w USOSweb

Tryb rozliczania przedmiotu

Zaliczenie na ocenę

Pełny opis

W trakcie zajęć będziemy zajmować się następującymi zagadnieniami:

- Biblia – tekst o Bogu, człowieku i współczesności;

- Państwo i władza w starożytnym Izraelu;

- Święte wojny Izraela;

- „Nie morduj” a „odpuszczamy naszym winowajcom”;

- Czcij ojca i matkę a miłość ojczyzny;

- Pacyfizm Nowego Testamentu;

- Państwo i władza w Nowym Testamencie;

Literatura

Literatura podstawowa:

- Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

Wybrana literatura uzupełniająca:

Józef M. Bocheński, Patriotyzm, męstwo, prawość żołnierska, Fundacja Pomocy Antyk, Wydaw. Antyk -

Marcin Dybowski, Warszawa-Komorów 1999;

Józef M. Bocheński, Polski testament: ojczyzna, Europa, cywilizacja, Fundacja Pomocy Antyk, Wydaw. Antyk

Marcin Dybowski, Komorów 1999;

Wojny biblijne, Martin J. Dougherty, Michael E. Haskew, Phyllis G. Jestice, Rob S. Rice (red.), tłum. Urszula.

Ruzik-Kulińska, Bellona, Warszawa 2016;

Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, tłum. Remigiusz Popowski,

Michał Wojciechowski, Oficyna Wydawnicza „Vocatio” Warszawa 1994;

Dariusz Grzybek, Handel i pokój. Geneza i ewolucja liberalnego pacyfizmu, Towarzystwo Autorów i

Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2015;

Hebrajsko-polski Stary Testament. Pięcioksiąg, opracowanie i wstęp Anna Kuśmirek, Oficyna Wydawnicza

„Vocatio” Warszawa 2003;

Georges Minois, Kościół i wojna. Od czasów Biblii do ery nuklearnej, tłum. Adam Szymanowski, Volumen,

Bellona, Warszawa 1998;

Jacek Salij, O patriotyzmie dzisiaj, W drodze, Poznań 2005;

Anna Świderkówna, Rozmowy o Biblii, WNPWN, Warszawa 1996;

Anna Świderkówna, Rozmowy o Biblii. Nowy Testament, WNPWN, Warszawa 2000;

Anna Świderkówna, Biblia a współczesny człowiek, Znak, Kraków 2005;

Michał Wojciechowski, Biblia o państwie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008;

Wybór tekstów źródłowych i materiałów prasowych do dyskusji na zajęciach – prowadzący dostarczy

komplet materiałów.