Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Kościół a człowiek, polityka, wojny i władza (2020L) - gr. 1

Informacje ogólne

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 2100-MON-KACZ-OG
Nazwa przedmiotu Kościół a człowiek, polityka, wojny i władza
Język wykładowy polski
Cykl dydaktyczny Semestr letni 2020/21
Typ zajęć Wykład
Liczba godzin 30
Punkty ECTS 4
Prowadzący dr hab. Cezary Smuniewski
Termin Środa 16:45-18:15
Koszt 30 żetonów typu OG
Liczba miejsc (zarejestrowani/limit) 42/42

Strona przedmiotu w USOSweb

Tryb rozliczania przedmiotu

Zaliczenie na ocenę

Uwagi

Przedmiot realizowany w ramach projektu: „Wdrożenie programu edukacyjnego «Polityka-Religia-Bezpieczeństwo. Konflikt i próby rozwiązania» w oparciu o współpracę międzynarodową” nr POWR.04.03.00-00-0013/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Regulamin rekrutacji dostępny na stronie lidera projektu: www.teologiapolityczna.pl