Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Warsztaty: Dialog wobec mowy nienawiści - ZIP (2021Z) - gr. 1

Informacje ogólne

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 3600-KM-WDMN-OG
Nazwa przedmiotu Warsztaty: Dialog wobec mowy nienawiści - ZIP
Język wykładowy polski
Cykl dydaktyczny Semestr zimowy 2021/22
Typ zajęć Warsztaty
Liczba godzin 15
Punkty ECTS 2
Prowadzący dr Magdalena Rodziewicz, dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł
Miejsce Pałac Zamojskich - Nowy Świat 69, Warszawa, ul. Nowy Świat 69, sala 143-JAP; Pałac Zamojskich - Nowy Świat 69, Warszawa, ul. Nowy Świat 69, sala 149 [pokaż na mapie]
Termin Czwartek (jednokrotnie) 11:30-18:15, Piątek (jednokrotnie) 11:30-17:30
Koszt 15 żetonów typu OG
Liczba miejsc (zarejestrowani/limit) 15/15

Strona przedmiotu w USOSweb

Krótki opis

Zajęcia są organizowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER, ścieżka 3.5.

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy oraz podstawowych umiejętności, które pozwolą przeciwdziałać „mowie nienawiści” w środowisku wielokulturowym współczesnego świata.

Tryb rozliczania przedmiotu

Zaliczenie na ocenę

Uwagi

Warsztaty odbywają się w dniach 9 i 10 grudnia 2021 (11.30-18.15, 11.30-17.45)

Warsztaty skierowane do studentów III-VI semestru studiów licencjackich oraz I-II roku studiów magisterskich

Warsztaty odbędą się stacjonarnie lub online (zgodnie z wytycznymi UW)

Zajęcia są organizowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER, ścieżka 3.5.

Prowadzący: dr Aleksandra Skowron

Pełny opis

W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z ogólną problematyką psychologiczno-społeczno-kulturowego zjawiska „mowy nienawiści”. Omówiona zostanie powszechność tego zjawiska (z uwzględnieniem specyfiki przestrzeni występowania) i jego szkodliwość (społeczno-psychologiczne skutki), a także zagrożenia związane z jego eskalacją. Szczególna uwaga zostanie poświęcona „mowie nienawiści” w kontekście wielokulturowości – negatywnemu stosunkowi do Innego kulturowo, który ze względu na swoją inność a wręcz obcość traktowany jest jako zagrożenie własnej interpretacji świata i poczucia oczywistości. W ramach warsztatów analizowane będą przykłady sytuacji, gdy lęk przed Innym kulturowo przeradza się we frustrację, nietolerancję, agresję czy wręcz fundamentalizm. Przedstawione zostaną możliwe sposoby zmiany stosunku do Innego kulturowo, w szczególności te oparte na bezpośrednim kontakcie stanowiącym podstawę dialogu służącego współtworzeniu przestrzeni do kształtowania poczucia zintegrowanej wspólnoty. W ramach różnych koncepcji naukowych dialogu zostaną omówione przede wszystkim te, które nastawione są na tworzenie wspólnoty poprzez zintegrowanie w sferze wzajemnego poznania, zrozumienia i działania.

Literatura

-Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Szczepaniak-Kozak Anna (2019), Przeciw mowie nienawiści, „Uczyć Lepiej. Czasopismo oświatowe”, 4, 8–9.

-Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Szczepaniak-Kozak Anna (2017), A disturbing view of intercultural communication: Findings of a study into hate speech in Polish, „Linguistica Silesiana”, 38, 285–310.

-Bodnar Adam et al. (red.), Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, Oficyna, Wolters Kluwer, 2010.

-Bulandra Adam, Kościółek Jakub, Przeciwdziałanie mowie nienawiści: podręcznik dla środowiska politycznego, Stowarzyszenie Interkulturalni.pl. Fundacja Dialog Pheniben, Kraków 2016.

-Gelber Katherine, Speaking Back: The free speech versus hate speech debate (Discourse Approaches to Politics, Society and Culture), John Benjamins Publishing Company, 2002.

-Golash Deirdre (red.), Freedom of Expression in a Diverse World, Springer, 2010.

-Kofta Mirosław, Bilewicz Michał, Wobec obcych. Zagrożenia psychologiczne a stosunki międzygrupowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

-Kofta Mirosław, Jasińska-Kania Aleksandra (red.), Stereotypy i uprzedzenia: uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.

-Macrae C. Neil, Stangor Charles, Hewstone Miles, Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, GWP, Gdańsk 2000.

https://biblioteka.ceo.org.pl/sites/default/files/Mowa%20nienawi%C5%9Bci_TEKST_0.pdf

https://uprzedzuprzedzenia.org/czym-mowa-nienawisci/

Dodatkowa informacja

Warsztaty odbywają się w dniach 9 i 10 grudnia 2021 (11.30-18.15, 11.30-17.45) Warsztaty skierowane do studentów III-VI semestru studiów licencjackich, I-II roku studiów magisterskich uzupełniających oraz ostatnich dwóch lat studiów magisterskich jednolitych Warsztaty odbędą się stacjonarnie lub online (zgodnie z wytycznymi UW) Zajęcia są organizowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER, ścieżka 3.5. Prowadzący: dr Aleksandra Skowron