Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

MENTIMETER online i na żywo. Prosta aplikacja do interakcji ze studentami podczas wykładów, ćwiczeń i warsztatów – ZIP (2020Z) - gr. 1

Informacje ogólne

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 0508-MEN-OG-ZIP
Nazwa przedmiotu MENTIMETER online i na żywo. Prosta aplikacja do interakcji ze studentami podczas wykładów, ćwiczeń i warsztatów – ZIP
Język wykładowy polski
Cykl dydaktyczny Semestr zimowy 2020/21
Typ zajęć Warsztaty
Liczba godzin 15
Punkty ECTS 1
Prowadzący dr Małgorzata Styśko-Kunkowska
Termin Poniedziałek 09:00-13:15
Koszt 15 żetonów typu OG-ZIP-D
Liczba miejsc (zarejestrowani/limit) 12/12

Strona przedmiotu w USOSweb

Krótki opis

W trakcie różnych zajęć czasem potrzebujemy zebrać opinie studentów szybko, najlepiej anonimowo i w sposób angażujący i ciekawy. Aplikacja Mentimeter pozwala zadawać wcześniej przygotowane, a także przygotowane na szybko pytania zarówno otwarte jak i zamknięte, robić quizy, a także wyświetlać zwykłe slajdy. Zajęcia są przeznaczone przede wszystkim dla osób nigdy nie korzystających z tej aplikacji.

W trakcie różnych zajęć czasem potrzebujemy zebrać opinie studentów szybko, najlepiej anonimowo i w sposób angażujący i ciekawy. Aplikacja Mentimeter pozwala zadawać pytania zarówno otwarte jak i zamknięte, robić quizy, a także wyświetlać zwykłe slajdy. W trakcie kursu, uczestnicy nabędą podstawowe umiejętności do jej stosowania, korzystając z jej bezpłatnej wersji.

Tryb rozliczania przedmiotu

Zaliczenie

Pełny opis

Na wykładach, ćwiczeniach, a nawet warsztatach, trudno nie zauważyć studentów, którzy korzystają z telefonów albo laptopów. Ucząc się online, część osób także równolegle wykonuje różne zadania na komputerze. Z kolei, gdy zadajemy pytania na forum, tylko część osób się angażuje. Jak zaangażować wszystkich? Jak zrobić to w komfortowy dla nich sposób? Jak zrobić to bez konieczności drukowania pytań? W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję wykształcić podstawowe umiejętności stosowania prostej aplikacji do interakcji ze studentami w trakcie wykładów, ćwiczeń i warsztatów, zarówno prowadzonych online jak i na żywo. Nabędą też wiedzę, jak planować i przeprowadzać takie techniki by maksymalizować ich efekty edukacyjne.

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o możliwości dostępne w ramach bezpłatnej wersji aplikacji Mentimeter. Uniwersytet Warszawski nie zapewnia uczestnikom możliwości wykupu płatnej wersji narzędzia.

Zajęcia prowadzone w formie synchronicznej w trybie zdalnym na Google Meet.

W trakcie różnych zajęć czasem potrzebujemy zebrać opinie studentów szybko, najlepiej anonimowo i w sposób angażujący i ciekawy. Aplikacja Mentimeter pozwala zadawać pytania zarówno otwarte jak i zamknięte, robić quizy, a także wyświetlać zwykłe slajdy. W trakcie kursu, uczestnicy nabędą podstawowe umiejętności do jej stosowania, korzystając z jej bezpłatnej wersji.

Prowadząca pracuje na Wydziale Psychologii UW, stosując interaktywne metody prowadzenia zajęć, do których wykorzystuje m.in. Mentimeter. Od 2004 roku prowadzi zajęcia specjalizacyjne i podyplomowe przygotowujące do pracy trenerskiej i prowadzenia zajęć metodami interaktywnymi.

Literatura

Dla chętnych:

Christopherson, K.M., (2018). Going Mobile in the College Classroom. W R. J. Harnish, K. R. Bridges, D. N. Sattler, M. L. Signorella, & M. Munson (Eds.). The Use of Technology in Teaching and Learning. Retrieved from the Society for the Teaching of Psychology web site: http://teachpsych.org/ebooks/

Stutts, L. (2018). Class, Please Take Out Your Smartphone: Using Personal Response Systems to Increase Student Engagement and Performance. W R. J. Harnish, K. R. Bridges, D. N. Sattler, M. L. Signorella, & M. Munson (Eds.). The Use of Technology in Teaching and Learning. Retrieved from the Society for the Teaching of Psychology web site: http://teachpsych.org/ebooks/

Dodatkowa informacja

Terminy odbywania zajęć 1.02.2021 godz. 9.00.-13.15. 2.02.2021 godz. 9.00.-13.15. 3.02.2021 godz. 9.00.-13.15. Miejsce odbywania zajęć Tryb zdalny (Google Meet