Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Stosowanie sygnaturowych zalet charakteru w pracy dydaktycznej – ZIP (2020Z) - gr. 1

Informacje ogólne

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 0508-SZCwP-OG-ZIP
Nazwa przedmiotu Stosowanie sygnaturowych zalet charakteru w pracy dydaktycznej – ZIP
Język wykładowy polski
Cykl dydaktyczny Semestr zimowy 2020/21
Typ zajęć Warsztaty
Liczba godzin 15
Punkty ECTS 2
Prowadzący dr Małgorzata Styśko-Kunkowska
Termin Czwartek 09:00-13:15
Koszt 15 żetonów typu OG-ZIP-D
Liczba miejsc (zarejestrowani/limit) 11/12

Strona przedmiotu w USOSweb

Krótki opis

Zajęcia mają na celu rozwijanie poczucia kontroli nad własnymi zaletami charakteru przez uświadomienie sobie własnych zalet charakteru, eksplorację ich dotychczasowych zastosowań w pracy dydaktycznej i znajdowanie ich nowych i częstszych zastosowań w obszarze pracy dydaktycznej.

Tryb rozliczania przedmiotu

Zaliczenie

Pełny opis

Zgodnie z podejściem psychologii pozytywnej, świadome korzystanie z mocnych stron charakteru przynosi szereg korzyści w życiu zawodowym, osobistym i emocjonalnym, a także zdrowotnym.

Korzystanie z tzw. zalet sygnaturowych sprawia, że wykonywanie różnych czynności wiąże się z pozytywnymi emocjami, zaangażowaniem w zadania oraz sprzyja szybszym postępom, zwiększa pewność siebie przy wykonywaniu zadań, i sprzyja ich realizacji. Zajęcia mają na celu rozwijanie poczucia kontroli nad własnymi zaletami charakteru przez uświadomienie sobie własnych zalet charakteru, eksplorację ich dotychczasowych zastosowań w pracy dydaktycznej i znajdowanie ich nowych i częstszych zastosowań w obszarze pracy dydaktycznej.

W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję, by przyjrzeć się własnym wyobrażeniom charakterystyk dobrego wykładowcy, uświadomić sobie własne zalety charakteru, w tym zalety sygnaturowe oraz rozwinąć umiejętności ich świadomego ich stosowania w zakresie pracy dydaktycznej. Zajęcia będą oparte o aktywne techniki obejmujące autorefleksję, dyskusje, pracę w małych zespołach.

Zajęcia prowadzone w formie synchronicznej w trybie zdalnym na Zoom.

Zajęcia mają na celu rozwijanie poczucia kontroli nad własnymi zaletami charakteru przez uświadomienie sobie własnych zalet charakteru, eksplorację ich dotychczasowych zastosowań w pracy dydaktycznej i znajdowanie ich nowych i częstszych zastosowań w obszarze pracy dydaktycznej.

Prowadząca jest trenerem warsztatów umiejętności psychospołecznych rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje na Wydziale Psychologii UW. Uczy jak projektować i prowadzić szkolenia, na studiach magisterskich i podyplomowych (m.in. Psychologia Pozytywna w Praktyce). Ukończyła specjalizację "Foundations of Positive Psychology”, realizowaną przez University of Pennsylvania on Coursera, prowadzoną przez jednego z twórców koncepcji zalet charakteru, a potem kursy realizowane przez VIA Institute on Character. Prowadziła warsztaty dotyczące zalet charakteru dla dydaktyków, pracowników administracji UW i dla studentów UW.

Literatura

Rozdziały nt. wybranych zalet charakteru:

 Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. Washington, DC: Oxford University Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=129815 =pl&site=eds-live

 McGovern, T. V, & Stowell, J. R. (2012). Faculty virtues and character strengths: Reflective exercises for sustained renewal. Materiały zostały pozyskane ze strony Stowarzyszenia Nauczania Psychologii (Society for the Teaching of Psychology – STP) http://teachpsych.org/.

 Niemiec, R. M., & Wedding, D. (2013). Positive Psychology at the Movies: Using Films to Build Character Strengths and Well-Being Gottingen, Germany: Hogrefe.

 www.viacharacter.org/research/findings

Dodatkowa informacja

Terminy odbywania zajęć: 21 stycznia godz. 9.00-13.15 28 stycznia godz. 9.00-13.15 4 lutego godz. 9.00-13.15 Miejsce odbywania zajęć Tryb zdalny (Google Meet)