Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 1 godz. 45 min. temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 36 dni temu
Harmonogram rejestracji żetonowych

HARMONOGRAM REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE REALIZOWANE W BLOKACH WAKACYJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023


Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.

 

I tura: 29.05.2023 r. – 30.06.2023 r.


 

Od 29.05.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe.


 

Od 30.05.2023 r. . będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.


 

Od 01.06.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.


Terminy bloków:
Blok wakacyjny I 17.07.2023 r. – 18.08.2023 r.
Blok wakacyjny II 28.08.2023 r. – 22.09.2023 r.

(BOK)


HARMONOGRAM REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie całoroczne oraz na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024


Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.I tura: 05.06.2023 r. – 30.06.2023 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych)


Od 05.06.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.


Od 06.06.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.


Od 12.06.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.


II tura: 11.09.2023 r. – 23.10.2023 r. (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych).
Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 23.10.2022 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ zajęcia w roku akad. 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczynają się od 02.10.2023 r.


Od 11.09.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe w miarę pozostałych wolnych miejsc.


Od 12.09.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.


Od 14.09.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

 

(BOK)Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie na semestr letni 2023/2024


Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.I tura: 04.12.2023 r. – 30.12.2023 r. (rejestracja do grup dedykowanych oraz otwartych)


Od 04.12.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.


Od 05.12.2023 r. . będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.


Od 07.12.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.II tura: 22.01.2024 r. – 12.03.2024 r. (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych).
Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 12.03.2024 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ semestr letni w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się od 19.02.2024 r.


Od 22.01.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe w miarę pozostałych wolnych miejsc.


Od 23.01.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.


Od 25.01.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.


(BOK)HARMONOGRAM REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY DAJĄCE UPRAWNIENIA PEDAGOGICZNE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Rejestracje na przedmioty pedagogiczne całoroczne i na semestr zimowy 2023/2024


Wszystkie tury rejestracji rozpoczynają się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59.


I tura: 01.06.2023 r. - 30.06.2023 r. (rejestracja do grup dedykowanych)


II tura: 07.09.2023 r. - 02.10.2023 r. (rejestracja do grup dedykowanych)


03.10.2023 r. - 23.10.2023 r. (rejestracja do wszystkich dostępnych grup, nie ma już przedmiotów dedykowanych)


Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 23.10.2023 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ zajęcia w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczynają się od 02.10.2023 r.


(BOK)Rejestracja na przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne w semestrze letnim 2023/2024


Wszystkie tury rejestracji rozpoczynają się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59.


I tura: 11.12.2023 r. - 30.12.2023 r. (rejestracja do grup dedykowanych)


II tura: 18.01.2024 r. - 12.02.2024 r. (rejestracja do grup dedykowanych)


13.02.2024 r. - 12.03.2024 r. (rejestracja do wszystkich dostępnych grup, nie ma już przedmiotów dedykowanych)


Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 12.03.2024 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ semestr letni w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się od 19.02.2024 r.


(BOK)


TERMINY REJESTRACJI NA EGZAMINY Z JĘZYKÓW OBCYCH W ROKU AKADMICKIM 2022/2023Rejestracja na egzaminy z języków obcych w sesji zimowej 2022/2023


15.12.2022 - 16.01.2023


Rejestracja na kurs repetytoryjny: 15.12.2022 - 13.01.2023Rejestracja na egzaminy z języków obcych w sesji poprawkowej 2022/2023


10.02.2023 - 15.02.2023


Rejestracja na kurs repetytoryjny: 10.02.2023 - 11.02.2023
Rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji letniej 2022/2023


05.05.2023 - 05.06.2023


Rejestracja na kurs repetytoryjny: 05.05.2023 – 31.05.2023Rejestracja na egzaminy z języków obcych w sesji jesiennej 2022/2023


14.07.2023 - 14.08.2023Rejestracja na kurs repetytoryjny: 14.07.2023 – 09.08.2023(BID)REJESTRACJA NA LEKTORATY: ROK AKADEMICKI 2022/2023


dla studentów studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i wieczorowych

I. 02.06.2022-30.06.2022
– indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych (na maksymalnie 60 godzin zajęć),

II. 15.09.2022-09.10.2022 – indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych (na maksymalnie 60 godzin zajęć),

od 23.09,2022 grupy dedykowane z wolnymi miejscami będą dostępne dla wszystkich studentów.
-17.10.2022-19.10.2022 dodatkowa tura rejestracji, możliwość rejestracji na drugi lektorat.


III. 27.10.2022-30.10.2022

-w tej turze studenci mogą dokonać zmiany grupy zajęciowej, zarejestrować się na wolne miejsca (do limitu 120 godzin) i wyrejestrować z dotychczasowych grup.

dla studentów studiów pierwszego stopnia: zaocznych

I tura: 16.09.2022-09.10.2022
II tura: 03.11.2022-06.11.2022

dla studentów studiów drugiego stopnia: stacjonarnych i wieczorowych

I tura: 07.06.2022-30.06.2022
II tura: 16.09.2022-10.10.2022

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e -lektoratów).
Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów, system naliczy opłatę !!!
Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować (z semestru letniego !) w terminie:


27.01-30.01.2023

oraz przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni w terminach:

02.02-20.02.2023
24.02.-28.02.2023 II tura (korekty)

(BID)


REJESTRACJA NA ZAJĘCIA WF
W SEMESTRZE LETNIM 2022/2023

I TURA       od 30.01.2023 godz. 21:00 do 07.02.2023 godz. 23.59

 

od 30.01.2023 godz. 21:00 do 07.02.2023 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

• Aqua body shape • Ergo fitness • Judo
• Aqua fitness • Ergometr wioślarski • Pływanie
• BODYART® • Fitball • Rowing cross


od 31.01.2023 godz. 21:00 do 07.02.2023 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

• Siłownia • Gry sportowe • Piłka nożna
• Cross Training • Jogging • Piłka ręczna
• Nordic Walking • Koszykówka • Piłka siatkowa


od 02.02.2023 godz. 21:00 do 07.02.2023 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

• Badminton • Korektywa • Wspinaczka
• Circle body shape • Tenis stołowy • Zdrowy kręgosłup
• FACTS® - trening funkcj. • Trening TRX®


od 03.02.2023 godz. 21:00 do 07.02.2023 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

• Aerobik • Stretching • Latino body shape
• Body shape • TBC • Szermierka rekreacyjna
• Pilates • Joga akademicka • Taniec towarzyski


od 04.02.2023 godz. 21:00 do 07.02.2023 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:
• płatne*:

• Aikido • Lady latino solo • Samoobrona i Samoob. kobiet
• Badminton • Łucznictwo • STRONG Nation®
• Fitness sylwetkowy • Mobility & Stretching • Taniec towarzyski
• Joga i Joga klasyczna • Pole dance • Tenis ziemny
• Krav - maga • Rozgr. Brydża Sport. • ZUMBA®Fitness


• bezpłatne*:

- Judo bezpłatne (AZS)
- Judo kobiet bezpłatne (AZS)

* w obu przypadkach należy wykupić legitymację członkowską
* w razie utraty żetonów obowiązują trzy opłaty: za żetony, za zajęcia, za legitymację członkowską


II TURA      od 14.02.2023 godz. 21.00 do 18.02.2023 godz. 23.59

III TURA     od 21.02.2023 godz. 21.00 do 26.02.2023 godz. 23:59

W dniu 20.02.2023 rozpoczną się zajęcia WF w semestrze letnim 2022/2023.
Studenci, którzy dokonają zapisu w III turze, w przypadku nieobecności w pierwszym tygodniu, nie uzyskają usprawiedliwienia.
Zasady rejestracji na zajęcia WF dostosowane są do Regulaminu Studiów obowiązującego na Uniwersytecie Warszawskim.


REJESTRACJA NA ZAJĘCIA WF (STACJONARNE)
W SEMESTRZE ZIMOWYM 2022/2023

I TURA       od 12.09.2022 godz. 21:00 do 18.09.2022 godz. 23.59

 

od 12.09.2022 godz. 21:00 do 18.09.2022 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

• Aqua Run Fit • Ergo fitness • Fitball
• Pływanie • Ergometr wioślarski • Sensoryczny Trening Stabil.(STS)
• Judo • Rowing cross • Trening TRX®


od 13.09.2022 godz. 21:00 do 18.09.2022 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

• Siłownia • Gry sportowe • Piłka nożna
• Cross Training • Jogging • Piłka ręczna
• Nordic Walking • Koszykówka • Piłka siatkowa


od 15.09.2022 godz. 21:00 do 18.09.2022 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

• Aqua body shape • Circle body shape • Tenis stołowy
• Aqua fitness • FACTS® - trening funkcj. • Wspinaczka
• Badminton • Korektywa • Zdrowy kręgosłup
• BODYART®


od 16.09.2022 godz. 21:00 do 18.09.2022 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

• Aerobik • Stretching • Latino body shape
• Body shape • TBC • Szermierka rekreacyjna
• Pilates • Joga akademicka • Taniec towarzyski


od 17.09.2022 godz. 21:00 do 18.09.2022 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:
Zajęcia dodatkowo płatne w KU AZS (w przypadku braku żetonów płatności sumują się):

• Aikido • Lady latino solo • Rozgr. Brydża Sportowego
• Badminton • Łucznictwo • Samoobrona i Samoob. kobiet
• Brazylijskie Jiu - jitsu • Mobility & Stretching • Taniec towarzyski
• Joga i Joga klasyczna • Narciarstwo alpejskie • Tenis ziemny
• Karate - Okinawa • Pole dance • ZUMBA®Fitness
• Krav - maga


II TURA      od 22.09.2022 godz. 21.00 do 27.09.2022 godz. 23.59

III TURA     od 04.10.2022 godz. 21.00 do 08.10.2022 godz. 23:59

W dniu 08.10.2022 o godz. 23.59 rejestracja na zajęcia WF w semestrze
zimowym 2022/2023 zostanie ZAMKNIĘTA .