Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 5 godzin temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 231 dni temu
Harmonogram rejestracji żetonowych

Szanowni studenci z Ukrainy!Informujemy o uruchomieniu pierwszych kursów przedmiotów ogólnouniwersyteckich (tzw. ogunów) w języku ukraińskim na platformie Kampus:


Wśród nich są już dostępne następujące oguny:


"Kurs na Równość -przeciwdziałanie dyskryminacji na UW" (w języku ukraińskim), "Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni" (w języku ukraińskim),
"Kurs doskonalący znajomość j. polskiego na poziomie B1 - do samodzielnej nauki" (w języku polskim).(BOK)


Шановні студенти з України!Повідомляємо про запуск перших курсів загальноуніверситетських предметів (огунів) українською мовою на платформі Kampus:


Серед них вже доступні наступні огуни:


"Курс на рівність. Протидія дискримінації в ВУ" (українською мовою), "Протидія дискримінації сексуальним домаганням в університеті" (українською мовою),
"Курс покращення знання польської мови на рівні B1 - до самостійного вивчення" (польською мовою).(BOK)


HARMONOGRAM REJESTRACJI POLONICUM W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Rejestracja na LEKTORAT JĘZYKA POLSKIEGO w I semestrze


 

I TURA: 12.06.2023 (od godz. 12:00) - 30.06.2023 (do godz. 23.59)

 

II TURA: 14.09.2023 (od godz. 12:00) - 28.09.2023 (do godz. 12:00)

 

III TURA: 28.09.2023 (od godz. 16:00) – 03.10.2023 (do godz. 12:00)

 

IV TURA: 03.10.2023 (od godz. 16:00) – 07.10.2023 (do godz. 23:59)

 

V TURA: 10.10.2023 (od godz. 12:00) - 15.10.2023 (do godz. 23.59)

 

VI TURA: 19.10.2023 (od godz. 12:00) - 22.10.2023 (do godz. 23.59)


Rejestracja na PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE (tzw. wolnego dostępu) I sem.


 

I TURA: 12.06.2023 (od godz. 12:00) - 30.06.2023 (do godz. 23.59)

 

II TURA: 14.09.2023 (od godz. 12:00) - 28.09.2023 (do godz. 12:00)

 

III TURA: 28.09.2023 (od godz. 16:00) – 03.10.2023 (do godz. 12:00)

 

IV TURA: 03.10.2023 (od godz. 16:00) – 07.10.2023 (do godz. 23:59)

 

V TURA: 10.10.2023 (od godz. 12:00) - 15.10.2023 (do godz. 23.59)

 

VI TURA: 19.10.2023 (od godz. 12:00) - 22.10.2023 (do godz. 23.59)


(POLONICUM)HARMONOGRAM REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE REALIZOWANE W BLOKACH WAKACYJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023


Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.

 

I tura: 29.05.2023 r. – 30.06.2023 r.


 

Od 29.05.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe.


 

Od 30.05.2023 r. . będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.


 

Od 01.06.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.


Terminy bloków:
Blok wakacyjny I 17.07.2023 r. – 18.08.2023 r.
Blok wakacyjny II 28.08.2023 r. – 22.09.2023 r.

(BOK)


HARMONOGRAM REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie całoroczne oraz na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024


Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.I tura: 05.06.2023 r. – 30.06.2023 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych).


Od 05.06.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.


Od 06.06.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.


Od 12.06.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.


II tura: 11.09.2023 r. – 23.10.2023 r. (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych).
Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 23.10.2023 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ zajęcia w roku akad. 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczynają się od 02.10.2023 r.


Od 11.09.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe w miarę pozostałych wolnych miejsc.


Od 12.09.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.


Od 14.09.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

 

(BOK)Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie na semestr letni 2023/2024


Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.I tura: 04.12.2023 r. – 30.12.2023 r. (rejestracja do grup dedykowanych oraz otwartych)


Od 04.12.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.


Od 05.12.2023 r. . będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.


Od 07.12.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.II tura: 22.01.2024 r. – 12.03.2024 r. (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych).
Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 12.03.2024 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ semestr letni w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się od 19.02.2024 r.


Od 22.01.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe w miarę pozostałych wolnych miejsc.


Od 23.01.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.


Od 25.01.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.


(BOK)HARMONOGRAM REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY DAJĄCE UPRAWNIENIA PEDAGOGICZNE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Rejestracje na przedmioty pedagogiczne całoroczne i na semestr zimowy 2023/2024


Wszystkie tury rejestracji rozpoczynają się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59.


I tura: 01.06.2023 r. - 30.06.2023 r. (rejestracja do grup dedykowanych)


II tura: 07.09.2023 r. - 02.10.2023 r. (rejestracja do grup dedykowanych)


03.10.2023 r. - 23.10.2023 r. (rejestracja do wszystkich dostępnych grup, nie ma już przedmiotów dedykowanych)


Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 23.10.2023 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ zajęcia w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczynają się od 02.10.2023 r.


(BOK)Rejestracja na przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne w semestrze letnim 2023/2024


Wszystkie tury rejestracji rozpoczynają się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59.


I tura: 11.12.2023 r. - 30.12.2023 r. (rejestracja do grup dedykowanych)


II tura: 18.01.2024 r. - 12.02.2024 r. (rejestracja do grup dedykowanych)


13.02.2024 r. - 12.03.2024 r. (rejestracja do wszystkich dostępnych grup, nie ma już przedmiotów dedykowanych)


Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 12.03.2024 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ semestr letni w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się od 19.02.2024 r.


(BOK)


TERMINY REJESTRACJI NA EGZAMINY Z JĘZYKÓW OBCYCH W ROKU AKADMICKIM 2022/2023Rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji letniej 2022/2023


05.05.2023 - 05.06.2023


Rejestracja na kurs repetytoryjny: 05.05.2023 – 31.05.2023Rejestracja na egzaminy z języków obcych w sesji jesiennej 2022/2023


14.07.2023 - 14.08.2023Rejestracja na kurs repetytoryjny: 14.07.2023 – 09.08.2023(BID)REJESTRACJA NA LEKTORATY: ROK AKADEMICKI 2023/2024


Semestr zimowy


DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNYCH I WIECZOROWYCH)

I tura: 02.06.2023-30.06.2023
■ indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych (na maksymalnie 60 godzin zajęć),

II tura: 14.09.2023-07.10.2023
■ indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych (na maksymalnie 60 godzin zajęć),
■ od 20.09.2023 grupy dedykowane z wolnymi miejscami będą dostępne dla wszystkich studentów.

III tura: 10.10.2023-15.10.2023
■ możliwość rejestracji na drugi lektorat
■ w tej turze studenci mogą dokonać zmiany grupy zajęciowej, zarejestrować się na wolne miejsca (do limitu 120 godzin) i wyrejestrować z dotychczasowych grup

IV tura: 19.10.2023-22.10.2023
■ w tej turze studenci mogą dokonać zmiany grupy zajęciowej, zarejestrować się na wolne miejsca (do limitu 120 godzin) i wyrejestrować z dotychczasowych grup

DLA STUDENTÓW STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNYCH I WIECZOROWYCH)

I tura: 06.06.2023-30.06.2023
II tura: 16.09.2023-10.10.2023

DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (ZAOCZNYCH)

I tura: 19.09.2023-15.10.2023
II tura: 19.11.2023-23.10.2023


Semestr zimowy

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e-lektoratów).
Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów, system naliczy opłatę !!!
Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować (z semestru letniego !) w terminie:


26.01-30.01.2024

oraz przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni w terminach:

01.02-19.02.2024
23.02.-27.02.2024 II tura (korekty)

(BID)


TERMINY REJESTRACJI NA EGZAMINY Z JĘZYKÓW OBCYCH W ROKU AKADMICKIM 2023/2024Rejestracja na egzaminy z języków obcych w sesji zimowej 2023/2024


15.12.2023 - 16.01.2024


Rejestracja na kurs repetytoryjny: 15.12.2023 - 12.01.2024Rejestracja na egzaminy z języków obcych w sesji poprawkowej 2023/2024


10.02.2024 - 15.02.2024


Rejestracja na kurs repetytoryjny: 08.02.2024 - 10.02.2024Rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji letniej 2023/2024


06.05.2024 - 03.06.2024


Rejestracja na kurs repetytoryjny: 06.05.2024 – 28.05.2024Rejestracja na egzaminy z języków obcych w sesji jesiennej 2023/2024


21.07.2024 - 20.08.2024Rejestracja na kurs repetytoryjny: 30.07.2024 – 15.08.2024(BID)REJESTRACJA NA ZAJĘCIA WF (STACJONARNE)
W SEMESTRZE ZIMOWYM 2023/2024

I TURA       od 10.09.2023 godz. 21:00 do 18.09.2023 godz. 23.59

 

od 10.09.2023 godz. 21:00 do 18.09.2023 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

• Aqua body shape • Ergometr wioślarski • Judo
• Aqua fitness • Fitball • Pływanie
• Ergo fitness • Rowing cross • Aqua run fit


od 11.09.2023 godz. 21:00 do 18.09.2023 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

• Siłownia • Gry sportowe • Piłka ręczna
• Cross Training • Koszykówka • Piłka siatkowa
• Nordic Walking • Piłka nożna


od 12.09.2023 godz. 21:00 do 18.09.2023 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

• Badminton • FACTS® - trening funkcj. • Trening TRX®
• Korektywa • Wspinaczka • Circle body shape
• Tenis stołowy • Zdrowy kręgosłup • Body shape


od 14.09.2023 godz. 21:00 do 18.09.2023 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

• Aerobik • Stretching • Latino body shape
• Joga i relaksacja • TBC • Szermierka rekreacyjna
• Pilates • Joga akademicka • Taniec towarzyski


od 15.09.2023 godz. 21:00 do 18.09.2023 godz. 23.59 zapisy na zajęcia prowadzone przez KU AZS:
- płatne*:

• Aikido • Kick Boxing • ZUMBA®Fitness
• Badminton • Lady latino solo • Rozgr. Brydża Sportowego
• Boks • Łucznictwo • Samoobrona i Samoob. kobiet
• Joga i Joga klasyczna • Mobility & Stretching • Snowboard
• Jogalates • Muay Thai • Taniec towarzyski
• Krav - maga • MMA • Tenis ziemny


- bezpłatne*:

• Judo bezpłatne (AZS)

* w obu przypadkach należy wykupić legitymację członkowską
* w razie utraty żetonów obowiązują trzy opłaty: za żetony, za zajęcia, za legitymację członkowską


II TURA      od 24.09.2023 godz. 21.00 do 28.09.2023 godz. 23.59

III TURA     od 03.10.2023 godz. 21.00 do 07.10.2023 godz. 23:59

W dniu 07.10.2023 o godz. 23.59 rejestracja na zajęcia WF w semestrze
zimowym 2023/2024 zostanie ZAMKNIĘTA.