Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 1 godz. 19 min. temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 3 godziny temu
Harmonogram rejestracji żetonowych na semestr letni 2009/10

HARMONOGRAM REJESTRACJI ŻETONOWYCH NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE
REJESTRACJE NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE CAŁOROCZNE I NA SEMESTR ZIMOWY 2018/19

 

Wszystkie tury rejestracji rozpoczynają się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59.

 

I  tura:   04.06.2018 r. – 30.06.2018 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych)

 

Od 04.06. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

 

Od 07.06. będzie można rejestrować się na  przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty  humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.  

 

Od 11.06. będzie można rejestrować się na  przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG. czyli przedmioty  społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.  Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

 

II  tura:    03.09.2018 r. – 16.10.2018 r. (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych)

Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 16.10.2018r. nie oznacza, że od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ zajęcia w roku akad. 2018/19 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczynają się od 02.10.2018 r.

 

Od 03.09. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe w miarę pozostałych wolnych miejsc.

 

Od 06.09. będzie można rejestrować się na  przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty  humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

 

Od 10.09. będzie można rejestrować się na  przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty  społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. 

 

Jednostki powinny sporządzić listę przedmiotów ogólnouniwersyteckich i wysłać elektronicznie na adres: bsstud@adm.uw.edu.pl
do 15.05.2018 r. – przedmioty całoroczne i na semestr zimowy 2018/19,
Lista powinna zawierać: kod przedmiotu, nazwę przedmiotu i cykl dydaktyczny.
REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE NA SEMESTR LETNI 2018/19

 

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.

 

I  tura:   03.12.2018 r. – 30.12.2018 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych)

 

Od 03.12. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG czyli przedmioty ścisłe.Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach,  oraz przy których została zdefiniowana.

 

Od 06.12. będzie można rejestrować się na  przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty  humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.  

 

Od 10.12. będzie można rejestrować się na  przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty  społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.  Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

 

II  tura:    10.01.2019 r. – 28.02.2019 r. (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych)

Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 28.02.2019 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ semestr letni w roku akad. 2018/19 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się od 16.02.2019 r.

 

Od 15.01. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe w miarę   pozostałych wolnych miejsc.

 

Od 17.01. będzie można rejestrować się na  przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty  humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

 

Od 21.01. będzie można rejestrować się na  przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG czyli przedmioty  społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. 

 


Jednostki powinny sporządzić listę przedmiotów ogólnouniwersyteckich i wysłać elektronicznie na adres: bsstud@adm.uw.edu.pl
do 15.11.2018 r. – przedmioty na semestr letni 20018/19
Lista powinna zawierać: kod przedmiotu, nazwę przedmiotu i cykl dydaktyczny.

HARMONOGRAM REJESTRACJI ŻETONOWYCH NA PRZEDMIOTY PEDAGOGICZNE 2018/19
Rejestracje na przedmioty pedagogiczne całoroczne i na semestr zimowy 2018/2019

 

Wszystkie tury rejestracji rozpoczynają się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59.


I tura:  06.06.2018 r. - 30.06.2018 r. (rejestracja do grup dedykowanych)


II tura: 05.09.2018 r. - 24.09.2018 r. (rejestracja do grup dedykowanych)


25.09.2018 r. - 09.10.2018 r. (rejestracja do wszystkich dostępnych grup, nie ma już przedmiotów dedykowanych)

Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 09.10.2018 r. nie oznacza, że od dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ zajęcia w roku akad. 2018/19 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczynają się od 02.10.2018 r.
HARMONOGRAM REJESTRACJI ŻETONOWYCH NA PRZEDMIOTY PEDAGOGICZNE 2018/19
Rejestracje na przedmioty pedagogiczne na semestr letni 2018/2019

 

Wszystkie tury rejestracji rozpoczynają się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59.


I tura:  05.12.2018 r. - 30.12.2018 r. (rejestracja do grup dedykowanych)


II tura: 16.01.2019 r. - 04.02.2019 r. (rejestracja do grup dedykowanych)


05.02.2019 r. - 28.02.2019 r. (rejestracja do wszystkich dostępnych grup, nie ma już przedmiotów dedykowanych)

Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 28.02.2019 r. nie oznacza, że od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ semestr zimowy w roku akad. 2018/19 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się od 16.02.2019 r.
REJESTRACJA NA LEKTORATY: ROK AKADEMICKI 2018/2019


dla studentów studiów stacjonarnych i wieczorowych


I. 01.06.2018-30.06.2018

– indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych (na maksymalnie 60 godzin zajęć),II. 20.09.2018-04.10.2018

– indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych (na maksymalnie 60 godzin zajęć),


od 25.09 grupy dedykowane z wolnymi miejscami będą dostępne dla wszystkich studentów,


od 08.10.2018-10.10.2018 dodatkowa tura rejestracji, możliwość rejestracji na drugi lektorat.III. 19.10.2018-23.10.2018

- w tej turze studenci mogą dokonać zmiany grupy zajęciowej, zarejestrować się na wolne miejsca (do limitu 120 godzin) i wyrejestrować z dotychczasowych grup.


dla studentów studiów zaocznych


I tura: 22.09.2018-14.10.2018


II tura: 03.11.2018-11.11.2018


Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e-lektoratów).
Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów !!!
Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować ( z semestru letniego !) w terminie:
01.02-19.02.2019
26.02-28.02.2019 II tura (korekty)


W tym terminie można też przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni.


Zajęcia z języków obcych rozpoczynają się 2 października.REJESTRACJE NA EGZAMINY Z JĘZYKÓW OBCYCH W ROKU AKADMICKIM 2018/19TERMIN REJESTRACJI NA EGZAMINY Z JĘZYKÓW OBCYCH W SESJI ZIMOWEJ 2018/19

16.11.2018 -  22.01.2019

Rejestracja na kurs repetytoryjny: 16.11.2018 - 16.01.2019


TERMIN REJESTRACJI NA EGZAMINY Z JĘZYKÓW OBCYCH W SESJI POPRAWKOWEJ (MARCOWEJ) 2018/2019

18.02.2019 -  26.02.2019

Rejestracja na kurs repetytoryjny: 18.02.2019 - 21.02.2019


TERMIN REJESTRACJI NA EGZAMINY Z JĘZYKÓW OBCYCH W SESJI LETNIEJ 2018/2019

18.04.2019 -  04.06.2019

Rejestracja na kurs repetytoryjny: 18.04.2019 - 28.05.2019


TERMIN REJESTRACJI NA EGZAMINY Z JĘZYKÓW OBCYCH W SESJI JESIENNEJ 2018/2019

10.07.2019 -  27.08.2019

Rejestracja na kurs repetytoryjny: 10.07.2019 - 21.08.2019

HARMONOGRAM REJESTRACJI ŻETONOWYCH NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO na semestr zimowy 2018/2019

 

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59.

 

od 10.09.2018 r. do 21.09.2018 r. odbędzie się rejestracja dla studentów uprawnionych (posiadających żetony typu WUM) do zapisu na zajęcia oferowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
REJESTRACJA NA ZAJĘCIA WF
W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019

I TURA       od 21.09.2018 godz. 21:00 do 26.09.2018 godz. 23.59

 

od 21.09.2018 godz. 21:00 do 26.09.2018 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

• Aqua – body shape • Aqua jogging • Judo
• Aqua fitness • Pływanie • Tenis stołowy


od 22.09.2018 godz. 21:00 do 26.09.2018 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

• Body shape • Piłka nożna • Koszykówka
• Korektywa • Piłka ręczna • Gry sportowe
• Zdrowy kręgosłup • Piłka siatkowa


od 23.09.2018 godz. 21:00 do 26.09.2018 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

• Aerobik • Nordic walking • Stretching
• Badminton • Pilates • Taniec towarzyski
• Slow jogging • TBC • FACTS® - trening funkcjonalny
• Joga akademicka • Dance & Shape • Latino Body Shape


od 24.09.2018 godz. 21:00 do 26.09.2018 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

• Ergometr wioślarski • Szermierka rekreacyjna
• Siłownia • Wspinaczka


od 25.09.2018 godz. 21:00 do 26.09.2018 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:
PŁATNE AZS (wymagana opłata w KU AZS)

• Aikido • Karate • Taniec brzucha
• Badminton • Krav - maga (samoobrona) • Taniec towarzyski
• Boks • Łucznictwo • Tenis ziemny
• Jazda konna • MMA • Wspinaczka sportowa
• Joga • Pole dance • ZUMBA®Fitness
• Joga sivananda • Street Jazz


II TURA      od 28.09.2018 godz. 21.00 do 2.10.2018 godz. 23.59

III TURA     od 4.10.2018 godz. 21.00 do 7.10.2018 godz. 23:59

Dnia 7.10.2018 o godz. 23:59 rejestracja na zajęcia WF w semestrze zimowym 2018/2019 zostanie ZAMKNIĘTA .

W dniach 8-11 października w godzinach dyżurów sekcji studenckiej SWFiS zapraszamy wszystkich studentów, którzy zaliczyli obowiązkowe
semestry WF i chcą FAKULTATYWNIE (nieobowiązkowo) uczestniczyć w zajęciach. W tych dniach będzie możliwość dopisania do grup,
w których pozostały wolne miejsca. Więcej informacji na stronie www.wfisport.uw.edu.pl .REJESTRACJA NA LEKTORATY: ROK AKADEMICKI 2017/2018


dla studentów stacjonarnych i wieczorowych


I. 01.06.2017-30.06.2017

– indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych (na maksymalnie 60 godzin zajęć),II. 21.09.2017-03.10.2017

– indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych (na maksymalnie 60 godzin zajęć),


od 26.09 grupy dedykowane z wolnymi miejscami (będą dostępne dla wszystkich studentów),


- 05.10.2017-07.10.2017 dodatkowa tura rejestracji, możliwość rejestracji na drugi lektorat.III. 20.10.2017-24.10.2017

-w tej turze studenci mogą dokonać zmiany grupy zajęciowej, zarejestrować się na wolne miejsca (do limitu 120 godzin) i wyrejestrować z dotychczasowych grup.


dla studentów zaocznych


I tura: 23.09.2017-15.10.2017


II tura: 05.11.2017-13.11.2017


Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e-lektoratów).
Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów !!!
Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować ( z semestru letniego !) w terminie:
01.02-21.02.2018


W tym terminie można też przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni.


Zajęcia z języków obcych rozpoczynają się 2 października.


REJESTRACJE NA EGZAMINY 2017/2018TERMIN REJESTRACJI NA EGZAMINY Z JĘZYKÓW OBCYCH W SESJI ZIMOWEJ 2017/2018

17.11.2017 -  21.01.2018

Kurs repetytoryjny: 17.11.2017 - 19.01.2018


TERMIN REJESTRACJI NA EGZAMINY W SESJI POPRAWKOWEJ (MARCOWEJ) 2017/2018

20.02.2018 -  28.02.2018

Kurs repetytoryjny: 20.02.2018 - 27.02.2018


TERMIN REJESTRACJI NA EGZAMINY W SESJI LETNIEJ 2017/2018

18.04.2018 -  04.06.2018

Kurs repetytoryjny: 18.04.2018 - 29.05.2018


TERMIN REJESTRACJI NA EGZAMINY W SESJI JESIENNEJ 2017/2018

10.07.2018 -  22.08.2018

Kurs repetytoryjny: 10.07.2018 - 17.08.2018