Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 39 minut temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 3 dni temu
Harmonogram rejestracji żetonowych na semestr letni 2009/10

HARMONOGRAM REJESTRACJI ŻETONOWEJ NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE CAŁOROCZNE I NA SEMESTR ZIMOWY 2020/2021


Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.I tura: 08.06.2020 r. – 30.06.2020 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych)


Od 08.06. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.


Od 10.06. . będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.


Od 15.06. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.


II tura: 09.09.2020 r. – 23.10.2020 r. (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych).
Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 23.10.2020 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ zajęcia w roku akad. 2020/21 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczynają się od 02.10.2020 r.


Od 09.09. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe w miarę pozostałych wolnych miejsc.


Od 14.09. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.


Od 16.09. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE NA SEMESTR LETNI 2020/2021


Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.I tura: 08.12.2020 r. – 30.12.2020 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych)


Od 08.12. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.


Od 10.12. . będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.


Od 14.12. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.


II tura: 20.01.2021 r. – 10.03.2021 r. (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych).
Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 10.03.2021 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ semestr letni w roku akad. 2020/21 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się od 18.02.2021 r.


Od 20.01. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe w miarę pozostałych wolnych miejsc.


Od 25.01. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.


Od 27.01. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.Jednostki powinny sporządzić listę przedmiotów ogólnouniwersyteckich i wysłać elektronicznie na adres: bsstud@adm.uw.edu.pl
do 15.05.2020 r. – przedmioty całoroczne i na semestr zimowy 2020/21,
do 15.11.2020 r. – przedmioty na semestr letni 2020/21,
Lista powinna zawierać: kod przedmiotu, nazwę przedmiotu i cykl dydaktyczny.
HARMONOGRAM REJESTRACJI ŻETONOWYCH NA PRZEDMIOTY PEDAGOGICZNE NA ROK AKAD. 2020/21

Rejestracje na przedmioty pedagogiczne całoroczne i na semestr zimowy 2020/2021


Wszystkie tury rejestracji rozpoczynają się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59.


I tura: 11.06.2020 r. - 30.06.2020 r. (rejestracja do grup dedykowanych)


II tura: 17.09.2020 r. - 01.10.2020 r. (rejestracja do grup dedykowanych)


02.10.2020 r. - 23.10.2020 r. (rejestracja do wszystkich dostępnych grup, nie ma już przedmiotów dedykowanych)


Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 23.10.2020 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ zajęcia w roku akad. 2020/21 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczynają się od 02.10.2020 r.Rejestracje na przedmioty pedagogiczne na semestr letni 2020/2021


Wszystkie tury rejestracji rozpoczynają się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59.


I tura: 09.12.2020 r. - 30.12.2020 r. (rejestracja do grup dedykowanych)


II tura: 21.01.2021 r. - 10.02.2021 r. (rejestracja do grup dedykowanych)


11.02.2021 r. - 10.03.2021 r. (rejestracja do wszystkich dostępnych grup, nie ma już przedmiotów dedykowanych)


Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 10.03.2021 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ semestr letni w roku akad. 2020/21 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się od 18.02.2021 r.


TERMINY REJESTRACJI NA EGZAMINY Z JĘZYKÓW OBCYCH W ROKU AKADMICKIM 2019/20


REJESTRACJI NA EGZAMINY Z JĘZYKÓW OBCYCH W SESJI ZIMOWEJ 2019/20

15.11.2019 -  22.01.2020

Rejestracja na kurs repetytoryjny: 15.11.2019 - 17.01.2020


REJESTRACJI NA EGZAMINY Z JĘZYKÓW OBCYCH W SESJI POPRAWKOWEJ 2019/2020

17.02.2020 -  25.02.2020

Rejestracja na kurs repetytoryjny: 17.02.2020 - 20.02.2020


REJESTRACJI NA EGZAMINY Z JĘZYKÓW OBCYCH W SESJI LETNIEJ 2019/2020

17.04.2020 -  08.06.2020

Rejestracja na kurs repetytoryjny: 17.04.2020 - 02.06.2020


REJESTRACJI NA EGZAMINY Z JĘZYKÓW OBCYCH W SESJI JESIENNEJ 2019/2020

10.07.2020 -  25.08.2020

Rejestracja na kurs repetytoryjny: 10.07.2020 - 19.08.2020

REJESTRACJA NA LEKTORATY: ROK AKADEMICKI 2020/2021

dla studentów studiów stacjonarnych i wieczorowych


I. 01.06.2020-30.06.2020

– indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych (na maksymalnie 60 godzin zajęć),


II. 14.09.2020-10.10.2020

– indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych (na maksymalnie 60 godzin zajęć),


od 28.09.2020 grupy dedykowane z wolnymi miejscami będą dostępne dla wszystkich studentów,


od 16.10.2020-18.10.2020 dodatkowa tura rejestracji, możliwość rejestracji na drugi lektorat.


III. 26.10.2020-29.10.2020

- w tej turze studenci mogą dokonać zmiany grupy zajęciowej, zarejestrować się na wolne miejsca (do limitu 120 godzin) i wyrejestrować z dotychczasowych grup.dla studentów studiów zaocznych


I tura: 18.09.2020-11.10.2020


II tura: 02.11.2020-08.11.2020


Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e-lektoratów).
Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów !!!
Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować (z semestru letniego !) w terminie:

01.02-18.02.2021
24.02-28.02.2021 II tura (korekty)


W tym terminie można też przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni.


Zajęcia z języków obcych rozpoczynają się 2 października.TERMINY REJESTRACJI NA EGZAMINY Z JĘZYKÓW OBCYCH W ROKU AKADMICKIM 2020/21


Rejestracja na egzaminy z języków obcych w sesji zimowej 2020/21


- 16.11.2020 - 21.01.2021


Rejestracja na kurs repetytoryjny: 16.11.2020 - 18.01.2021Rejestracja na egzaminy z języków obcych w sesji poprawkowej 2020/21


- 16.02.2021 - 23.02.2021


Rejestracja na kurs repetytoryjny: 16.02.2020 - 18.02.2021Rejestracja na egzaminy z języków obcych w sesji letniej 2020/21


- 19.04.2021 - 08.06.2021


Rejestracja na kurs repetytoryjny: 19.04.2021 - 02.06.2021Rejestracja na egzaminy z języków obcych w sesji jesiennej 2020/21


- 12.07.2021 - 23.08.2021


Rejestracja na kurs repetytoryjny: 12.07.2021 - 18.08.2021

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA WF
W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020

I TURA       od 30.01.2020 godz. 21:00 do 05.02.2020 godz. 23.59

 

od 30.01.2020 godz. 21:00 do 05.02.2020 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

• Ergometr wioślarski • Rowing Cross • Pływanie
• Ergo fitness • Fitball • Aqua Run Fit
• Ergo Stick • Circle body shape • Sensoryczny Trening
   Stabilizacyjny (STS)


od 31.01.2020 godz. 21:00 do 05.02.2020 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

• Siłownia • Judo • Piłka nożna
• Cross Training • Gry sportowe • Piłka ręczna
• FACTS® - trening funkcjonalny • Koszykówka • Piłka siatkowa


od 01.02.2020 godz. 21:00 do 05.02.2020 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

• Aqua body shape • Badminton • Wspinaczka
• Aqua fitness • Szermierka rekreacyjna • Korektywa
• Body shape • Tenis stołowy • Zdrowy kręgosłup


od 02.02.2020 godz. 21:00 do 05.02.2020 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

• Aerobik • TBC • Latino body shape
• Pilates • Joga akademicka • Taniec towarzyski
• Stretching • Dance & shape


od 03.02.2020 godz. 21:00 do 05.02.2020 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

Zajęcia dodatkowo płatne w KU AZS (w przypadku braku żetonów płatności sumują się):

• Aikido • Karate • Stretching
• Badminton • Krav – maga (samoobrona) • Strzelectwo sportowe
• Boks • Łucznictwo • Taniec brzucha
• Combat Ju-jitsu • MMA • Taniec towarzyski
• Jazda konna • Narciarstwo • Tenis ziemny
• Joga • Pole dance • ZUMBA®Fitness


II TURA      od 09.02.2020 godz. 21.00 do 16.02.2020 godz. 23.59

III TURA     od 19.02.2020 godz. 21.00 do 23.02.2020 godz. 23:59

Dnia 23.02.2020 o godz. 23:59 rejestracja na zajęcia WF w semestrze letnim 2019/2020 zostanie ZAMKNIĘTA .

W dniach 24 – 26 LUTEGO w godzinach dyżurów sekcji studenckiej SWFiS zapraszamy wszystkich studentów, którzy zaliczyli obowiązkowe
semestry WF i chcą FAKULTATYWNIE (nieobowiązkowo) uczestniczyć w zajęciach. W tych dniach będzie możliwość dopisania do grup,
w których pozostały wolne miejsca. Więcej informacji na stronie www.wfisport.uw.edu.pl .HARMONOGRAM REJESTRACJI ŻETONOWYCH NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO na semestr letni 2019/2020

 

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.

 

od 22.01.2020 r. do 05.02.2020 r. odbędzie się rejestracja dla studentów uprawnionych (posiadających żetony typu WUM) do zapisu na zajęcia oferowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny