Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 10 godzin temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 15 dni temu
Harmonogram rejestracji żetonowych

UWAGA!!!

31 stycznia rusza rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie doskonalące kompetencje cyfrowe studentów, przydatne w działalności naukowej i bardzo cenione na rynku pracy.
To pierwsza tak bogata oferta warsztatów z narzędzi informatycznych, przygotowanych z myślą nie tylko o umysłach ścisłych. Studentów czterech ostatnich semestrów studiów wszystkich kierunków studiów: od humanistów po matematyków zapraszamy na następujące warsztaty:

 • Analiza i wizualizacja danych w Pythonie
 • How computers work: Introduction to digital logic and microcontrollers
 • Introduction to programming in Python
 • My first computing program. Introduction to Mathematica
 • Mój tekst w Latexu? Podstawy LaTeXa w środowisku Overleaf
 • My first essay with LaTeX, an introduction to LaTeX on Overleaf
 • Mój pierwszy projekt na mikrokontroler - warsztaty online
 • Mój pierwszy projekt na mikrokontroler - ćwiczenia
 • Python dla każdego. Automatyzacja pracy na komputerze
 • Processing data in Python
 • Programowanie w języku Julia
 • Podstawy pakietu LibreOffice i Google Workspace
 • Wstęp do uczenia maszynowego - podstawy
 • Wstęp do uczenia maszynowego – głębokie sieci neuronowe
 • Wnioskowanie statystyczne przy użyciu Pythona z elementami arkuszy obliczeniowych (poziom podstawowy)
 • Wnioskowanie statystyczne przy użyciu Pythona (poziom średniozaawansowany)

(BID)HARMONOGRAM REJESTRACJI ŻETONOWEJ NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE CAŁOROCZNE I NA SEMESTR ZIMOWY 2022/2023


Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.I tura: 06.06.2022 r. – 30.06.2022 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych)


Od 06.06. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.


Od 07.06. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.


Od 09.06. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.


II tura: 12.09.2022 r. – 24.10.2022 r. (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych).
Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 24.10.2022 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ zajęcia w roku akad. 2022/23 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczynają się od 03.10.2022 r.


Od 12.09. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe w miarę pozostałych wolnych miejsc.


Od 13.09. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.


Od 15.09. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

 

(BOK)REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE NA SEMESTR LETNI 2022/2023


Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.I tura: 05.12.2022 r. – 30.12.2022 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych)


Od 05.12. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.


Od 06.12. . będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.


Od 08.12. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.II tura: 23.01.2023 r. – 14.03.2023 r. (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych).
Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 14.03.2023 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ semestr letni w roku akad. 2022/23 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się od 20.02.2023 r.


Od 23.01. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe w miarę pozostałych wolnych miejsc.


Od 24.01. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.


Od 26.01. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.Jednostki powinny sporządzić listę przedmiotów ogólnouniwersyteckich i wysłać elektronicznie na adres: Katarzyna.Jedrzejewska@adm.uw.edu.pl
do 15.05.2022 r. – przedmioty całoroczne i na semestr zimowy 2022/23,
do 15.11.2022 r. – przedmioty na semestr letni 2022/23,
Lista powinna zawierać: kod przedmiotu, nazwę przedmiotu i cykl dydaktyczny.


(BOK)HARMONOGRAM REJESTRACJI ŻETONOWYCH NA PRZEDMIOTY PEDAGOGICZNE NA ROK AKAD. 2022/23

Rejestracje na przedmioty pedagogiczne całoroczne i na semestr zimowy 2022/2023


Wszystkie tury rejestracji rozpoczynają się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59.


I tura: 02.06.2022 r. - 23.06.2022 r. (rejestracja do grup dedykowanych)


II tura: 08.09.2022 r. - 03.10.2022 r. (rejestracja do grup dedykowanych)


04.10.2022 r. - 24.10.2022 r. (rejestracja do wszystkich dostępnych grup, nie ma już przedmiotów dedykowanych)


Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 24.10.2022 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ zajęcia w roku akad. 2022/23 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczynają się od 03.10.2022 r.


(BOK)Rejestracje na przedmioty pedagogiczne na semestr letni 2022/2023


Wszystkie tury rejestracji rozpoczynają się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59.


I tura: 12.12.2022 r. - 30.12.2022 r. (rejestracja do grup dedykowanych)


II tura: 19.01.2023 r. - 09.02.2023 r. (rejestracja do grup dedykowanych)


10.02.2023 r. - 14.03.2023 r. (rejestracja do wszystkich dostępnych grup, nie ma już przedmiotów dedykowanych)


Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 14.03.2023 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ semestr letni w roku akad. 2022/23 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się od 20.02.2023 r.


(BOK)REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE - Blok wakacyjny I i II (do ustalenia) w roku akad. 2021/2022


Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.

 

I tura: 26.05.2022 r. – 30.06.2022 r.


Od 26.05. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe.


Od 30.05. . będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.


Od 31.05. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.


Terminy bloków:
Blok wakacyjny I 18.07.2022 r. – 19.08.2022 r.
Blok wakacyjny II 29.08.2022 r. – 23.09.2022 r.

(BOK)


TERMINY REJESTRACJI NA EGZAMINY Z JĘZYKÓW OBCYCH W ROKU AKADMICKIM 2021/2022

Rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji letniej 2021/2022


-18.04.2022 - 13.06.2022


Rejestracja na kurs repetytoryjny: 18.04.2022 – 09.06.2022Rejestracja na egzaminy z języków obcych w sesji jesiennej 2021/2022


-12.07.2022 - 23.08.2022


Rejestracja na kurs repetytoryjny: 12.07.2022 – 18.08.2022(BID)TERMINY REJESTRACJI NA EGZAMINY Z JĘZYKÓW OBCYCH W ROKU AKADMICKIM 2022/2023Rejestracja na egzaminy z języków obcych w sesji zimowej 2022/2023


15.12.2022 - 16.01.2023


Rejestracja na kurs repetytoryjny: 15.12.2022 - 13.01.2023Rejestracja na egzaminy z języków obcych w sesji poprawkowej 2022/2023


10.02.2023 - 15.02.2023


Rejestracja na kurs repetytoryjny: 10.02.2023 - 11.02.2023
Rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji letniej 2022/2023


05.05.2023 - 05.06.2023


Rejestracja na kurs repetytoryjny: 05.05.2023 – 31.05.2023Rejestracja na egzaminy z języków obcych w sesji jesiennej 2022/2023


14.07.2023 - 14.08.2023Rejestracja na kurs repetytoryjny: 14.07.2023 – 09.08.2023(BID)REJESTRACJA NA LEKTORATY: ROK AKADEMICKI 2022/2023


dla studentów studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i wieczorowych

I. 02.06.2022-30.06.2022
– indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych (na maksymalnie 60 godzin zajęć),

II. 15.09.2022-09.10.2022 – indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych (na maksymalnie 60 godzin zajęć),

od 23.09,2022 grupy dedykowane z wolnymi miejscami będą dostępne dla wszystkich studentów.
-17.10.2022-19.10.2022 dodatkowa tura rejestracji, możliwość rejestracji na drugi lektorat.


III. 27.10.2022-30.10.2022

-w tej turze studenci mogą dokonać zmiany grupy zajęciowej, zarejestrować się na wolne miejsca (do limitu 120 godzin) i wyrejestrować z dotychczasowych grup.

dla studentów studiów pierwszego stopnia: zaocznych

I tura: 16.09.2022-09.10.2022
II tura: 03.11.2022-06.11.2022

dla studentów studiów drugiego stopnia: stacjonarnych i wieczorowych

I tura: 07.06.2022-30.06.2022
II tura: 16.09.2022-10.10.2022

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e -lektoratów).
Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów, system naliczy opłatę !!!
Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować (z semestru letniego !) w terminie:


27.01-30.01.2023

oraz przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni w terminach:

02.02-20.02.2023
24.02.-28.02.2023 II tura (korekty)

(BID)


REJESTRACJA NA ZAJĘCIA WF
W SEMESTRZE LETNIM 2021/2022
zgodnie z decyzją władz Uniwersytetu Warszawskiego zajęcia WF będą prowadzone w trybie stacjonarnym
(ewentualne zmiany zależne będą od sytuacji epidemicznej)

Rejestracja na zajęcia WF odbywa się
tylko drogą internetową i kończy się 27.02.2022

I TURA       od 03.02.2022 godz. 21:00 do 10.02.2022 godz. 23.59

 

od 03.02.2022 godz. 21:00 do 10.02.2022 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

• Fitball • Ergo fitness • Nordic Walking
• Judo • Ergometr wioślarski • Jogging
• Pływanie • Rowing cross


od 04.02.2022 godz. 21:00 do 10.02.2022 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

• Siłownia • Koszykówka • Piłka siatkowa
• Cross Training • Piłka nożna • Trening TRX®
• Gry sportowe • Piłka ręczna


od 05.02.2022 godz. 21:00 do 10.02.2022 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

• Aqua body shape • Body shape • Tenis stołowy
• Aqua fitness • FACTS® - trening funkcj. • Wspinaczka
• Badminton • Korektywa • Zdrowy kręgosłup


od 06.02.2022 godz. 21:00 do 10.02.2022 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

• Aerobik • TBC • Szermierka rekreacyjna
• Pilates • Joga akademicka • Taniec towarzyski
• Stretching • Latino body shape


od 07.02.2022 godz. 21:00 do 10.02.2022 godz. 23.59 zapisy na następujące zajęcia:

• Aikido • Krav - maga • Rozgr. Brydża Sport.
• Badminton • Lady latino solo i Ladies dance • Samoobrona i Samoob. kobiet
• Brazylijskie Jiu - jitsu • Łucznictwo • Taniec towarzyski
• Joga i Joga klasyczna • Mobility & Stretching • Tenis ziemny
• Karate - Okinawa • Pole dance • ZUMBA®Fitness


II TURA      od 17.02.2022 godz. 21.00 do 20.02.2022 godz. 23.59

III TURA     od 24.02.2022 godz. 21.00 do 27.02.2022 godz. 23:59

W dniu 21.02.2022 rozpoczynają się zajęcia WF w semestrze letnim 2021/2022.
Studenci, którzy dokonają zapisu w III turze, w przypadku nieobecności w pierwszym tygodniu, nie uzyskają usprawiedliwienia.