Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 18 godzin temu
Harmonogram rejestracji żetonowych na semestr letni 2009/10

HARMONOGRAM REJESTRACJI ŻETONOWYCH NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE
REJESTRACJE NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE CAŁOROCZNE I NA SEMESTR ZIMOWY 2017/18

 

Wszystkie tury rejestracji rozpoczynają się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59.

 

I  tura:   05.06.2017 r. – 30.06.2017 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych)

Kursy internetowe (zgłaszane przez COME) w tej turze dedykowane są wyłącznie dla studentów studiów doktoranckich.

 

Od 05.06. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG czyli przedmioty ścisłe, kursy internetowe (zgłaszane przez COME)  oraz przedmioty oferowane przez jednostki spoza UW. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

 

Od 08.06. otworzy się możliwość rejestrowania na  przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG czyli przedmioty  humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.  

 

Od 12.06. otworzy się możliwość rejestrowania na  przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG czyli przedmioty  społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.  Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

 

II  tura:    04.09.2017 r. – 16.10.2017 r. (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych)

Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 16.10.2017r. nie oznacza, że od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ zajęcia w roku akad. 2017/18 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczynają się od 01.10.2017 r.

 

Od 04.09. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG czyli przedmioty ścisłe, kursy internetowe (zgłaszane przez COME)  oraz przedmioty oferowane przez jednostki spoza UW w miarę pozostałych wolnych miejsc.

 

Od 07.09. rejestracja na  przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG czyli przedmioty  humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

 

Od 11.09. rejestracja na  przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG czyli przedmioty  społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. 

 
HARMONOGRAM REJESTRACJI ŻETONOWYCH NA PRZEDMIOTY PEDAGOGICZNE 2017/18
Rejestracje na przedmioty pedagogiczne całoroczne i na semestr zimowy 2017/2018

 

Wszystkie tury rejestracji rozpoczynają się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59.


I tura:  07.06.2017 r. - 30.06.2017 r. (rejestracja do grup dedykowanych)


II tura: 06.09.2017 r. - 20.09.2017 r. (rejestracja do grup dedykowanych)


21.09.2017 r. - 09.10.2017 r. (rejestracja do wszystkich dostępnych grup, nie ma już przedmiotów dedykowanych)

Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 09.10.2017 r. nie oznacza, że od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ semestr zimowy w roku akad. 2017/18 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się od 01.10.2017 r.
REJESTRACJA NA LEKTORATY ROK AKADEMICKI 2017/2018


dla studentów stacjonarnych i wieczorowych


I. 01.06.2017-30.06.2017

– indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych ( na maksymalnie 60 godzin zajęć),


II. 21.09.2017-03.10.2017


– indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych ( na maksymalnie 60 godzin zajęć),


od 26.09   grupy dedykowane   z wolnymi miejscami (będą dostępne dla wszystkich studentów),


III. 20.10.2017-24.10.2017

-w tej turze studenci mogą dokonać zmiany grupy zajęciowej, zarejestrować się na wolne miejsca (do limitu 120 godzin) i wyrejestrować z dotychczasowych grup.


dla studentów zaocznych


I tura: 23.09.2017-15.10.2017


II tura: 04.11.2017-13.11.2017


Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e -lektoratów).
Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów !!!
Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować ( z semestru letniego !) w terminie:
01.02-21.02.2018


W tym terminie można też przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami.


Zajęcia z języków obcych rozpoczynają się 2 października.


REJESTRACJE NA EGZAMINY 2016/2017TERMIN REJESTRACJI NA EGZAMINY W SESJI JESIENNEJ 2016/2017

10.07.2017 -   21.08.2017

Kurs repetytoryjny: 11.07.2017 - 17.08.2017

REJESTRACJE NA EGZAMINY 2017/2018TERMIN REJESTRACJI NA EGZAMINY Z JĘZYKÓW OBCYCH W SESJI ZIMOWEJ 2017/2018

17.11.2017 -  21.01.2018

Kurs repetytoryjny: 17.11.2017 - 19.01.2018


TERMIN REJESTRACJI NA EGZAMINY W SESJI POPRAWKOWEJ (MARCOWEJ) 2017/2018

20.02.2018 -  02.03.2018

Kurs repetytoryjny: 20.02.2018 - 27.02.2018


TERMIN REJESTRACJI NA EGZAMINY W SESJI LETNIEJ 2017/2018

18.04.2018 -  04.06.2018

Kurs repetytoryjny: 18.04.2018 - 02.06.2018


TERMIN REJESTRACJI NA EGZAMINY W SESJI JESIENNEJ 2017/2018

10.07.2018 -  22.08.2018

Kurs repetytoryjny: 10.07.2018 - 22.08.2018