Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 3 godziny temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 1 dzień i 11 godz. temu
Harmonogram rejestracji żetonowych na semestr letni 2009/10

HARMONOGRAM REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY Z BLOKU ZAJĘĆ "DOSKONALENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH - KLINIKA KARIERY"


I tura rejestracji 4.05, godz. 21.00 - 11.05, godz. 21.00


II tura rejestracji 13.05, godz. 21.00 - 16.05, godz. 21.00HARMONOGRAM REJESTRACJI ŻETONOWEJ NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE CAŁOROCZNE I NA SEMESTR ZIMOWY 2021/2022


Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.I tura: 08.06.2021 r. – 29.06.2021 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych)


Od 08.06. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.


Od 10.06. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.


Od 14.06. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.


II tura: 09.09.2021 r. – 24.10.2021 r. (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych).
Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 24.10.2021 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ zajęcia w roku akad. 2021/22 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczynają się od 02.10.2021 r.


Od 09.09. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe w miarę pozostałych wolnych miejsc.


Od 13.09. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.


Od 14.09. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE NA SEMESTR LETNI 2021/2022


Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.I tura: 09.12.2021 r. – 30.12.2021 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych)


Od 09.12. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.
Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00


Od 13.12. . będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.
Rejestracja rozpoczyna się o godz. 09:00


Od 14.12. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.
Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00II tura: 24.01.2022 r. – 14.03.2022 r. (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych).
Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 14.03.2022 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ semestr letni w roku akad. 2021/22 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się od 22.02.2022 r.


Od 24.01. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe w miarę pozostałych wolnych miejsc.


Od 25.01. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.


Od 27.01. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.Jednostki powinny sporządzić listę przedmiotów ogólnouniwersyteckich i wysłać elektronicznie na adres: bsstud@adm.uw.edu.pl
do 15.05.2021 r. – przedmioty całoroczne i na semestr zimowy 2021/22,
do 15.11.2021 r. – przedmioty na semestr letni 2021/22,
Lista powinna zawierać: kod przedmiotu, nazwę przedmiotu i cykl dydaktyczny.
HARMONOGRAM REJESTRACJI ŻETONOWYCH NA PRZEDMIOTY PEDAGOGICZNE NA ROK AKAD. 2021/22

Rejestracje na przedmioty pedagogiczne całoroczne i na semestr zimowy 2021/2022


Wszystkie tury rejestracji rozpoczynają się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59.


I tura: 07.06.2021 r. - 29.06.2021 r. (rejestracja do grup dedykowanych)


II tura: 07.09.2021 r. - 04.10.2021 r. (rejestracja do grup dedykowanych)


05.10.2021 r. - 24.10.2021 r. (rejestracja do wszystkich dostępnych grup, nie ma już przedmiotów dedykowanych)


Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 24.10.2021 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ zajęcia w roku akad. 2021/22 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczynają się od 02.10.2021 r.Rejestracje na przedmioty pedagogiczne na semestr letni 2021/2022


Wszystkie tury rejestracji rozpoczynają się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59.


I tura: 07.12.2021 r. - 30.12.2021 r. (rejestracja do grup dedykowanych)


II tura: 20.01.2022 r. - 10.02.2022 r. (rejestracja do grup dedykowanych)


11.02.2022 r. - 14.03.2022 r. (rejestracja do wszystkich dostępnych grup, nie ma już przedmiotów dedykowanych)


Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 14.03.2022 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ semestr letni w roku akad. 2021/22 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się od 22.02.2022 r.


REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE - Blok wakacyjny I i II (do ustalenia) w roku akad. 2020/2021


Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.

 

I tura: 15.06.2021 r. – 29.06.2021 r.


Od 15.06. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe.


Od 17.06. . będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.


Od 18.06. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.


Terminy bloków:
Blok wakacyjny I 12.07.2021 r. – 13.08.2021 r.
Blok wakacyjny II 23.08.2021 r. – 24.09.2021 r.

TERMINY REJESTRACJI NA EGZAMINY Z JĘZYKÓW OBCYCH W ROKU AKADMICKIM 2020/21
Rejestracja na egzaminy z języków obcych w sesji letniej 2020/21


- 19.04.2021 - 08.06.2021


Rejestracja na kurs repetytoryjny: 19.04.2021 - 01.06.2021Rejestracja na egzaminy z języków obcych w sesji jesiennej 2020/21


- 12.07.2021 - 23.08.2021


Rejestracja na kurs repetytoryjny: 12.07.2021 - 17.08.2021

TERMINY REJESTRACJI NA EGZAMINY Z JĘZYKÓW OBCYCH W ROKU AKADMICKIM 2021/2022Rejestracja na egzaminy z języków obcych w sesji zimowej 2021/22


- 16.11.2021 - 24.01.2022


Rejestracja na kurs repetytoryjny: 16.11.2021 - 18.01.2022Rejestracja na egzaminy z języków obcych w sesji poprawkowej 2021/22


-15.02.2022 - 22.02.2022


Rejestracja na kurs repetytoryjny: 15.02.2022 - 19.02.2022
Rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji letniej 2021/2022


-18.04.2022 - 13.06.2022


Rejestracja na kurs repetytoryjny: 18.04.2022 – 09.06.2022Rejestracja na egzaminy z języków obcych w sesji jesiennej 2021/2022


-12.07.2022 - 23.08.2022Rejestracja na kurs repetytoryjny: 12.07.2022 – 18.08.2022


REJESTRACJA NA LEKTORATY: ROK AKADEMICKI 2021/2022


dla studentów studiów stacjonarnych i wieczorowych

I. 01.VI.2021-29.VI.2021
– indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych (na maksymalnie 60 godzin zajęć),

II. 14.IX.2021-10.X.2021 – indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych (na maksymalnie 60 godzin zajęć),

od 27. IX grupy dedykowane z wolnymi miejscami będą dostępne dla wszystkich studentów.
-17.X.2021-20.X.2021 dodatkowa tura rejestracji, możliwość rejestracji na drugi lektorat.


III. 27.X.2021-30.X.2021

-w tej turze studenci mogą dokonać zmiany grupy zajęciowej, zarejestrować się na wolne miejsca (do limitu 120 godzin) i wyrejestrować z dotychczasowych grup.

dla studentów studiów pierwszego stopnia: zaocznych

I tura: 17.IX.2021-10.X.2021
II tura: 02.XI.2021-07.XI.2021

dla studentów studiów drugiego stopnia: stacjonarnych i wieczorowych

I tura: 08.VI.2021-29.VI.2021
II tura: 16.IX.2021-12.X.2021

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e -lektoratów).
Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów, system naliczy opłatę !!!
Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować ( z semestru letniego !) w terminie:


01.02-20.02.2022
24.02.-28.02.2022 II tura (korekty)

W tym terminie można też przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni.