Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Mój tekst w Latexu? Podstawy LaTeXa w środowisku Overleaf (2021L) - gr. 1

Informacje ogólne

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 1100-LTO-OG
Nazwa przedmiotu Mój tekst w Latexu? Podstawy LaTeXa w środowisku Overleaf
Język wykładowy polski
Cykl dydaktyczny Semestr letni 2021/22
Typ zajęć Ćwiczenia
Liczba godzin 30
Punkty ECTS 3
Prowadzący dr hab. Beata Brzozowska, dr Anna Duszyk-Bogorodzka
Termin Wtorek 16:00-19:15
Koszt 30 żetonów typu OG
Liczba miejsc (zarejestrowani/limit) 16/20

Strona przedmiotu w USOSweb

Krótki opis

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie:

- studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich,

- pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich,

- czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich.

Tryb rozliczania przedmiotu

Zaliczenie na ocenę