Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
2100-MON-ALIK-OG Semestr letni 2019/20 Ameryka Łacińska i Karaiby: Obserwatorium zmiany politycznej, gospodarczej i społecznej
2100-MON-ANPO-OG Semestr letni 2019/20 Antropologia polityki
2100-MON-BANA-OG Semestr letni 2019/20 Bóg a naród. O wzajemnych stosunkach Kościoła i nacjonalistów
2100-MON-GEW2-OG Semestr letni 2019/20 Wtorki geopolityczne II
2100-MON-HALU-OG Semestr letni 2019/20 Handel ludźmi - zapobieganie, ściganie, pomoc ofiarom
2100-MON-IPOZ-OG Semestr letni 2019/20 Izrael-Polska. Żydzi-Polacy
2100-MON-KACZ-OG Semestr letni 2019/20 Kościół a człowiek, polityka, wojny i władza
2100-MON-KPAN-OG Semestr letni 2019/20 Kościół późnego antyku wobec państwa i władzy
2100-MON-NZTO-OG Semestr letni 2019/20 Nowoczesne źródła totalitaryzmów
2100-MON-PSPS-OG Semestr letni 2019/20 Polityka i społeczeństwo w państwach skandynawskich
2100-MON-RKWL-OG Semestr letni 2019/20 Religia - kultura - władza
2100-MON-SKPE-OG Semestr letni 2019/20 Systemy konstytucyjne państw euroazjatyckich
2100-MON-SPFR-OG Semestr letni 2019/20 System polityczny Francji
2100-MON-SPUE-OG Semestr letni 2019/20 Średniowieczny projekt zjednoczenia Europy: wizje i praktyka
2100-MON-TKTK-OG Semestr letni 2019/20 Think tanki jako kreatorzy opinii publicznej w Polsce po 1989 r.,
2100-MON-TP-OG Semestr letni 2019/20 Tragedia polityki. O związkach religii i polityki według starożytnych Greków
2100-MON-TPEU-OG Semestr letni 2019/20 Transformacja polityczna w państwach euroazjatyckich
2100-MON-UEEU-OG Semestr letni 2019/20 Unia Europejska i Europa
2100-MON-USEU-OG Semestr letni 2019/20 US-EU relations in a Changing World
2100-MON-WPPR-OG Semestr letni 2019/20 Wizerunki polskich premierów w latach 1989 - 2018
2102-0DM0ESPU-OG Semestr letni 2019/20 Etyka sfery publicznej (kurs internetowy)
2102-0FA-FEPS-OG Semestr letni 2019/20 Football in Europe - Political and Social Aspects
2102-0FA-MPOW-OG Semestr letni 2019/20 Myśl polityczna Wschodu
2102-0FA-OBMA-OG Semestr letni 2019/20 Oblicza makiawelizmu
2102-MON-EPPO-OG Semestr letni 2019/20 Etnopolityka w państwach poradzieckich
2103-MON-SPDB-OG Semestr letni 2019/20 Skandynawskie państwa dobrobytu
2104-0WWSDO-OG Semestr letni 2019/20 Wyzwania współczesnego świata: debaty oksfordzkie
2104-MON-HNPZ-OG Semestr letni 2019/20 Historia niemieckiej polityki zagranicznej 1914-1945
2104-MON-PUR-OG Semestr letni 2019/20 Polish-Ukrainian relations