Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
2100-4EU-AWAS-OG Semestr letni 2021/22 Academic Writing in Area Studies
2100-4EU-CDIA-OG Semestr letni 2021/22 Culture, Democracy, International Affairs through the lens of Area Studies
2100-MON-BANA-OG Semestr letni 2021/22 Bóg a naród. O wzajemnych stosunkach Kościoła i nacjonalistów
2100-MON-BAZJ-OG Semestr letni 2021/22 Biznes w Azji
2100-MON-BEMI-OG Semestr letni 2021/22 Bezpieczeństwo militarne
2100-MON-BEPP-OG Semestr letni 2021/22 Bezpieczeństwo państw Południa
2100-MON-BIOE-OG Semestr letni 2021/22 Biznes i turystyka na obszarze euroazjatyckim
2100-MON-CZCH-OG Semestr letni 2021/22 Ciągłość i zmiana w polityce zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej
2100-MON-EPPP-OG Semestr letni 2021/22 Ekonomia polityczna państw Południa
2100-MON-ESPU-OG Semestr letni 2021/22 Etyka sfery publicznej (kurs internetowy)
2100-MON-EUTP-OG Semestr letni 2021/22 Euroazjatyzm w teorii i praktyce politycznej
2100-MON-FPAP-OG Semestr letni 2021/22 Foreign Policy Analysis and Paradiplomacy
2100-MON-GEW2-OG Semestr letni 2021/22 Geopolitical Tuesdays II
2100-MON-HKPP-OG Semestr letni 2021/22 Historia, kultura i cywilizacja państw Południa
2100-MON-HLSZ-OG Semestr letni 2021/22 Handel ludźmi i jego zwalczanie w Stanach Zjednoczonych
2100-MON-IPOZ-OG Semestr letni 2021/22 Izrael-Polska. Żydzi-Polacy
2100-MON-IPSP-OG Semestr letni 2021/22 Indo-Pacific Studies: political and economic dimensions
2100-MON-KACZ-OG Semestr letni 2021/22 Kościół a człowiek, polityka, wojny i władza
2100-MON-KASM-OG Semestr letni 2021/22 Kanada w stosunkach międzynarodowych
2100-MON-KAUW-OG Semestr letni 2021/22 Kontrola i audyt wewnętrzny
2100-MON-KEAP-OG Semestr letni 2021/22 Kulturowo-etniczne aspekty polityki społecznej
2100-MON-KPAN-OG Semestr letni 2021/22 Kościół późnego antyku wobec państwa i władzy
2100-MON-KRYP-OG Semestr letni 2021/22 Sekrety kryptobogactwa: kryptowaluty jako złoto i srebro XXI wieku
2100-MON-LAKR-OG Semestr letni 2021/22 Laboratorium kryminologiczne
2100-MON-MOAD-OG Semestr letni 2021/22 Modernizacja administracji
2100-MON-MWGB-OG Semestr letni 2021/22 Mechanizmy współpracy gospodarczej na Bliskim Wschodzie i w Afryce
2100-MON-MWTO-OG Semestr letni 2021/22 Międzynarodowy System Handlowy WTO
2100-MON-NAJP-OG Semestr letni 2021/22 Nauczanie języka polskiego w dyplomacji publicznej
2100-MON-NZTO-OG Semestr letni 2021/22 Nowoczesne źródła totalitaryzmów
2100-MON-OTSZ-OG Semestr letni 2021/22 Organizacja i technika służby zagranicznej państw Azji
2100-MON-PEK-OG Semestr letni 2021/22 Polityka energetyczna i klimatyczna
2100-MON-PGCI-OG Semestr letni 2021/22 Prawo gospodarcze i handlowe Indii i Chin
2100-MON-POHI-OG Semestr letni 2021/22 Polityka historyczna
2100-MON-POWS-OG Semestr letni 2021/22 Polska i Wschód
2100-MON-PPOZ-OG Semestr letni 2021/22 Poszukiwanie przez Policję osób zaginionych - aspekty teoretyczne i praktyczne
2100-MON-REUE-OG Semestr letni 2021/22 Relacje UE z Ameryką Łacińską
2100-MON-RWSM-OG Semestr letni 2021/22 Rynki wschodzące w stosunkach międzynarodowych
2100-MON-SCLA-OG Semestr letni 2021/22 Security Challenges in Latin America and the Caribbean Region
2100-MON-SKPE-OG Semestr letni 2021/22 Systemy konstytucyjne państw euroazjatyckich
2100-MON-SPLR-OG Semestr letni 2021/22 Strategiczne planowanie rozwoju lokalnego i regionalnego
2100-MON-SPUE-OG Semestr letni 2021/22 Średniowieczny projekt zjednoczenia Europy: wizje i praktyka
2100-MON-SYGR-OG Semestr letni 2021/22 Symulacyjne gry decyzyjne
2100-MON-SZWP-OG Semestr letni 2021/22 Szwedzkie państwa opiekuńcze – historia, współczesność i perspektywy na przyszłość
2100-MON-TP-OG Semestr letni 2021/22 Tragedia polityki. O związkach religii i polityki według starożytnych Greków
2100-MON-TPEU-OG Semestr letni 2021/22 Transformacja polityczna w państwach euroazjatyckich
2100-MON-TPGU-OG Semestr letni 2021/22 The Persian Gulf in International Relations
2100-MON-WAAN-OG Semestr letni 2021/22 Warsztaty analityczne
2100-MON-WAPZ-OG Semestr letni 2021/22 Wstęp do analizy polityki zagranicznej
2100-MON-WFUZ-OG Semestr letni 2021/22 Wykorzystywanie funduszy zagranicznych w budowie społeczeństwa obywatelskiego na obszarze poradzieckim
2100-MON-WPPM-OG Semestr letni 2021/22 Współczesne przywództwo polityczne. Modele i praktyka
2100-MON-WRUE-OG Semestr letni 2021/22 Wewnętrzny rynek UE w handlu światowym
2100-MON-ZAPO-OG Semestr letni 2021/22 Zagrożenia powodziowe
2100-ZIP-GOCA-OG Semestr letni 2021/22 Geoeconomics of Contemporary Asia
2100-ZIP-GPPI-OG Semestr letni 2021/22 Great Power Politics and the International Order: Theories and Applications
2100-ZIP-RDIR-OG Semestr letni 2021/22 Research Design in International Relations and Politics
2102-MON-EPPO-OG Semestr letni 2021/22 Etnopolityka w państwach poradzieckich
2102-MON-MPOW-OG Semestr letni 2021/22 Myśl polityczna Wschodu
2102-MON-OBMA-OG Semestr letni 2021/22 Oblicza makiawelizmu
2102-MON-WAKM-OG Semestr letni 2021/22 Warsztaty kreatywnego myślenia
2103-MON-SPDB-OG Semestr letni 2021/22 Skandynawskie państwa dobrobytu
2104-MON-DTBW-OG Semestr letni 2021/22 Dylematy tożsamości kulturowej na Bliskim Wschodzie i w Afryce
2104-MON-HNPZ-OG Semestr letni 2021/22 Historia niemieckiej polityki zagranicznej 1914-1945
2104-MON-PUSA-OG Semestr letni 2021/22 Polityka zagraniczna USA
2104-MON-PZBR-OG Semestr letni 2021/22 Polityka zagraniczna Brazylii
2104-MON-PZCH-OG Semestr letni 2021/22 Polityka zagraniczna Chin
2104-MON-PZI-OG Semestr letni 2021/22 Polityka zagraniczna Indii
2104-MON-PZIZ-OG Semestr letni 2021/22 Polityka zagraniczna Izraela
2104-MON-RSBA-OG Semestr letni 2021/22 Regionalny system bezpieczeństwa w Afryce
2104-MON-WUSK-OG Semestr letni 2021/22 Władza i społeczeństwo w USA i Kanadzie
2104-MON-ZRN-OG Semestr letni 2021/22 Polityka zagraniczna RPA i Nigerii