Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
0000-ERMD2-KKPN-OG Semestr letni 2022/23 Elementy retoryki i moderowanie dyskusji w pracy nauczyciela– Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
0000-GRY-KKPN-OG Semestr letni 2022/23 Grywalizacja - czy edukacja może być rozrywką? - Klinika Kariery Przyszłego Nauczyciela
0000-JPCP3-KKPN-OG Semestr letni 2022/23 Jak pisać, żeby inni chcieli czytać? Kreatywne pisanie w pracy nauczyciela (edycja 3.)- Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
0000-KAPN3-KKPN-OG Semestr letni 2022/23 Karty animacyjne w pracy nauczyciela, wychowawcy i terapeuty (edycja 3.)- Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
0000-KRPDUW-D-OG Semestr letni 2022/23 Kurs na Równość - przeciwdziałanie dyskryminacji na UW - szkoły doktorskie
0000-KRPDUW-OG Semestr letni 2022/23 Kurs na Równość – przeciwdziałanie dyskryminacji na UW
0000-MMP-OG Semestr letni 2022/23 Mobbing w miejscu pracy – zapobieganie, rozpoznawanie i reagowanie
0000-MWPN5-OG Semestr letni 2022/23 Mindfulness w pracy nauczyciela (edycja 5.) - Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
0000-ND-KKPN-OG Semestr letni 2022/23 Jak nauczać dwujęzycznie przedmiotów niejęzykowych? Nauczanie dwujęzyczne w teorii i praktyce – Klinika Kariery
0000-PMSnU-OG Semestr letni 2022/23 Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni
0000-SAN-KKPN-OG Semestr letni 2022/23 Storytelling – budowa i analiza narracji w komunikacji międzykulturowej - Klinika Kariery Przyszłego Nauczyciela
0000-TSNP2-KKPN-OG Semestr letni 2022/23 Troska o siebie pedagoga/nauczyciela (edycja 2.) – Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
0000-UEC-D-OG Semestr letni 2022/23 Understanding Equality Course
0000-UEC-OG Semestr letni 2022/23 Understanding Equality Course
0000-ZZK-KKPN-OG Semestr letni 2022/23 Skuteczne zarządzanie zespołem klasowym - aspekty dydaktyczne i wychowawcze
1000-00FN2-OG Semestr letni 2022/23 Filozofia nauk ścisłych i matematyki od XIX w.
1000-00HM2-OG Semestr letni 2022/23 Historia matematyki II
1000-00MWS-OG Semestr letni 2022/23 Matematyczna wizja świata
1100-ADP-OG Semestr letni 2022/23 Analiza i wizualizacja danych w Pythonie
1100-ADP2-OG Semestr letni 2022/23 Analiza i Wizualizacja Danych w Pythonie - Rozszerzenie
1100-APA-OG Semestr letni 2022/23 Archaeometry - Physics for Art and Archaeology
1100-BDB-OG Semestr letni 2022/23 Big Data w biznesie
1100-CWF-OG-B Semestr letni 2022/23 Chór Wydziału Fizyki B
1100-FDC-OG Semestr letni 2022/23 Fizyka dnia codziennego
1100-FWD-OG Semestr letni 2022/23 Fizyka w doświadczeniach
1100-KLI-OG Semestr letni 2022/23 Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne wprowadzenie do problemu zmiany klimatu i kryzysu ekologicznego.
1100-PAD-OG Semestr letni 2022/23 Powtarzalna analiza danych naukowych - R, LaTeX i git
1100-PDP-OG Semestr letni 2022/23 Processing data in Python
1100-PMK-OG Semestr letni 2022/23 Programowanie mikrokontrolerów
1100-POF-OG Semestr letni 2022/23 Podstawy pakietu LibreOffice i Google Workspace
1100-PPP-OG Semestr letni 2022/23 Podstawy programowania w języku Python
1100-PSK-OG Semestr letni 2022/23 Python i SQL dla każdego. Automatyzacja pracy na komputerze
1100-WFZ-OG Semestr letni 2022/23 Wprowadzenie do fizyki złożoności. Fizyka statystyczna sieci złożonych
1200-CHBIO-OG Semestr letni 2022/23 Chemia i biologia życia codziennego, czyli jak najprościej wytłumaczyć zjawiska zachodzące wokół nas
1200-CHWN-OG Semestr letni 2022/23 Chemia wokół nas – zajęcia laboratoryjne
1200-EJIP-OG Semestr letni 2022/23 Energia jądrowa i promieniotwórczość
1200-JEZNAU-OG Semestr letni 2022/23 Język nauki, greckie i łacińskie filary terminologii naukowej
1200-PRNAPR-OG Semestr letni 2022/23 Wprowadzenie do programowania w naukach przyrodniczych
1200-RGPRC-OG Semestr letni 2022/23 Receptory GPCR - struktury, działanie, leki
1200-SYNRAD-OG Semestr letni 2022/23 Synteza radionuklidów i ich zastosowanie w medycynie jądrowej
1300-PPEL3-OG Semestr letni 2022/23 Pochodzenie i ewolucja człowieka
1300-WCWTP-OG Semestr letni 2022/23 Ceramiczne warsztaty w teorii i praktyce
1300-WEZR-OG Semestr letni 2022/23 Ewolucja i tryb życia rekinów
1300-WGEDII-OG Semestr letni 2022/23 Geologia dynamiczna II
1300-WGEM2LE-OG Semestr letni 2022/23 Gemmologia II
1300-WGRS-OG Semestr letni 2022/23 Warsztaty geologiczne - rozpoznawanie skał
1300-WGTPP-OG Semestr letni 2022/23 Geologia Tatr, Pienin i Podhala w terenie
1300-WKGL-OG Semestr letni 2022/23 Katastrofy geologiczne (kurs internetowy)
1300-WPIIW-OG Semestr letni 2022/23 Paleontologia II
1300-WPM3D-OG Semestr letni 2022/23 Podstawy modelowania 3D z wykorzystaniem oprogramowania Agisoft Metashape
1300-WPMS-OG Semestr letni 2022/23 Praktikum z magnetyzmu skał
1300-WPNABB-OG Semestr letni 2022/23 Procesy naturalne i oddziaływania antropogeniczne w strefie brzegowej Bałtyku
1300-WPPL-OG Semestr letni 2022/23 Paleobiologia
1300-WSGE-OG Semestr letni 2022/23 Sobota z geologią
1300-WWZGP-OG Semestr letni 2022/23 Weekendy z geologią
1400-111CWB2-OG Semestr letni 2022/23 Chór Wydziału Biologii II
1400-111KNR-OG Semestr letni 2022/23 Kurs na Równość – przeciwdziałanie dyskryminacji na UW
1400-112EKO-OG Semestr letni 2022/23 Ekologia z ochroną środowiska
1400-112NTD-OG Semestr letni 2022/23 Neglected Tropical Disease – pathogens/parasites you can meet travelling abroad
1400-114PGEN-OG Semestr letni 2022/23 Podstawy genetyki
1400-122EiFOS-OG Semestr letni 2022/23 Etyka i filozofia ochrony przyrody
1400-122TR-OG Semestr letni 2022/23 Transformacja roślin
1400-122ZP-OG Semestr letni 2022/23 Trujące rośliny lecznicze
1400-124AGB-OG Semestr letni 2022/23 Astrogeobiology
1400-216MOGZ-OG Semestr letni 2022/23 Monitoring organizmów genetycznie zmodyfikowanych
1400-218BET-OG Semestr letni 2022/23 Bioetyka
1400-222FMiSP-OG Semestr letni 2022/23 Fotosynteza - molekularne i strukturalne podstawy
1400-226EECHP-OG Semestr letni 2022/23 Eko-epidemiologia chorób pasożytniczych
1400-226OEB-OG Semestr letni 2022/23 Ochrona ekosystemów bagiennych
1400-228BIORS-OG Semestr letni 2022/23 Bioremediacja środowiska
1400-228ORNI-OG Semestr letni 2022/23 Ornitologia
1400-228RIL-OG Semestr letni 2022/23 Rośliny i ludzie – zarys historii wzajemnych relacji
1400-231BST-OG Semestr letni 2022/23 Biologia storczyków
1400-231HO-OG Semestr letni 2022/23 Pochodzenie człowieka
1400-236BZRwP-OG Semestr letni 2022/23 Biologia zapylania roślin w praktyce
1400-236PPN-OG Semestr letni 2022/23 Podstawy prezentacji naukowej
1400-237UNSUWB-OG Semestr letni 2022/23 Ujawnianie niepewności statystycznych ukrytych w wynikach badań
1900-1FHO2-OG Semestr letni 2022/23 Historia odkryć geograficznych II
1900-3FTS3-OG Semestr letni 2022/23 Wyspy tropikalne
1900-APNiM-OG Semestr letni 2022/23 Amerykańskie Parki Narodowe i miasta: Stany Zjednoczone Ameryki
1900-CMS-OG Semestr letni 2022/23 Contemporary migration - social and economic consequences
1900-COTW-OG Semestr letni 2022/23 Cities of the World
1900-DZKM-OG Semestr letni 2022/23 Dziedzictwo kulturowe Mazowsza
1900-ECIA-OG Semestr letni 2022/23 Environmental change - from Ice Age to global warming
1900-GLST-OG Semestr letni 2022/23 Globalisation studies
1900-GOW-OG Semestr letni 2022/23 Geography of the World
1900-GPCW-OG Semestr letni 2022/23 Global problems in the contemporary world
1900-IFAGIS-OG Semestr letni 2022/23 Introduction to functionality and applications of Geographic Information Systems
1900-KPNK-OG Semestr letni 2022/23 Kolonializm, postkolonializm, neokolonializm
1900-MCE-OG Semestr letni 2022/23 Management of cold environments
1900-NEP-OG Semestr letni 2022/23 Natural environment of Poland
1900-POGRA-OG Semestr letni 2022/23 Pogranicza kulturowe - specyfika, różnorodność, tożsamość mieszkańców
1900-SB-ER-OG Semestr letni 2022/23 Baltic Sea environment and its protection
1900-SG-OG Semestr letni 2022/23 Studia nad globalizacją (kurs internetowy)
1900-WBC-OG Semestr letni 2022/23 Wetlands - biodiversity and change
1900-WPLT-OG Semestr letni 2022/23 Wpływ pogody na lotnictwo i transport
1900-ZIP-LLIW-OG Semestr letni 2022/23 Living Lab – innowacje w przestrzeni Warszawy
2100-4EU-CDIA-OG Semestr letni 2022/23 Culture, Democracy, International Affairs through the lens of Area Studies
2100-KNR-OG Semestr letni 2022/23 Kurs na Równość – przeciwdziałanie dyskryminacji na UW
2100-MON-ANDS-OG Semestr letni 2022/23 Analiza danych społecznych
2100-MON-ARMI-OG Semestr letni 2022/23 Arbitraż międzynarodowy
2100-MON-BAZJ-OG Semestr letni 2022/23 Biznes w Azji
2100-MON-BEMI-OG Semestr letni 2022/23 Bezpieczeństwo militarne
2100-MON-BEPP-OG Semestr letni 2022/23 Bezpieczeństwo państw Południa
2100-MON-BIOE-OG Semestr letni 2022/23 Biznes i turystyka na obszarze euroazjatyckim
2100-MON-BMZA-OG Semestr letni 2022/23 Broń masowej zagłady i obrona przed skutkami jej destrukcyjnego działania
2100-MON-CHIR-OG Semestr letni 2022/23 Cultural Heritage in International Relations. Political and Legal Challenges
2100-MON-CUPO-OG Semestr letni 2022/23 Culture and Politics - Visual politics
2100-MON-DEPO-OG Semestr letni 2022/23 Decydowanie w polityce
2100-MON-DIRP-OG Semestr letni 2022/23 Diplomatic Practice
2100-MON-EPPP-OG Semestr letni 2022/23 Ekonomia polityczna państw Południa
2100-MON-ESPU-OG Semestr letni 2022/23 Etyka sfery publicznej (kurs internetowy)
2100-MON-EUOS-OG Semestr letni 2022/23 Europejski obszar społeczny
2100-MON-EUPO-OG Semestr letni 2022/23 European Union Politics and Policies: Theories and Applications
2100-MON-GEW2-OG Semestr letni 2022/23 Geopolitical Tuesdays II
2100-MON-GKEU-OG Semestr letni 2022/23 Globalizacja i kryzys rozwoju w Europie
2100-MON-HIKA-OG Semestr letni 2022/23 Historia Karaibów
2100-MON-HKPP-OG Semestr letni 2022/23 Historia, kultura i cywilizacja państw Południa
2100-MON-HLSZ-OG Semestr letni 2022/23 Handel ludźmi i jego zwalczanie w Stanach Zjednoczonych
2100-MON-HOPO-OG Semestr letni 2022/23 Housing Policy
2100-MON-KACZ-OG Semestr letni 2022/23 Kościół a człowiek, polityka, wojny i władza
2100-MON-KAUW-OG Semestr letni 2022/23 Kontrola i audyt wewnętrzny
2100-MON-LAKR-OG Semestr letni 2022/23 Laboratorium kryminologiczne
2100-MON-LOBB-OG Semestr letni 2022/23 Lobbing i rzecznictwo interesów w Polsce - aktorzy, strategie i metody działań. Wprowadzenie do problematyki
2100-MON-MMII-OG Semestr letni 2022/23 Migration movement and integration of immigrants
2100-MON-MSIE-OG Semestr letni 2022/23 The Age of Social Media and E-commerce: How Digital Technologies Impact International Politics
2100-MON-MWTO-OG Semestr letni 2022/23 Międzynarodowy System Handlowy WTO
2100-MON-OTSZ-OG Semestr letni 2022/23 Organizacja i technika służby zagranicznej państw Azji
2100-MON-PASP-OG Semestr letni 2022/23 Patologie społeczne - od patologii w wymiarze personalnym do patologii współczesnej cywilizacji
2100-MON-PATP-OG Semestr letni 2022/23 Paradiplomacy: Theory and Practice
2100-MON-PEK-OG Semestr letni 2022/23 Polityka energetyczna i klimatyczna
2100-MON-PGCI-OG Semestr letni 2022/23 Prawo gospodarcze i handlowe Indii i Chin
2100-MON-PIAD-OG Semestr letni 2022/23 Pozyskiwanie informacji, analiza dezinformacji, bezpieczeństwo
2100-MON-POHI-OG Semestr letni 2022/23 Polityka historyczna
2100-MON-POWS-OG Semestr letni 2022/23 Polska i Wschód
2100-MON-PPOZ-OG Semestr letni 2022/23 Poszukiwanie przez Policję osób zaginionych - aspekty teoretyczne i praktyczne
2100-MON-PRL-OG Semestr letni 2022/23 PRL - historia zwykłych ludzi
2100-MON-RSEU-OG Semestr letni 2022/23 Ruchy społeczne w Europie
2100-MON-RWSM-OG Semestr letni 2022/23 Rynki wschodzące w stosunkach międzynarodowych
2100-MON-SFPP-OG Semestr letni 2022/23 Specyfika funkcjonowania polskiej Policji
2100-MON-SPLR-OG Semestr letni 2022/23 Strategiczne planowanie rozwoju lokalnego i regionalnego
2100-MON-SPUE-OG Semestr letni 2022/23 Średniowieczny projekt zjednoczenia Europy: wizje i praktyka
2100-MON-UPKT-OG Semestr letni 2022/23 Uwarunkowania przestępczości kobiet w teoriach kryminologicznych
2100-MON-WAAN-OG Semestr letni 2022/23 Warsztaty analityczne
2100-MON-WFUZ-OG Semestr letni 2022/23 Wykorzystywanie funduszy zagranicznych w budowie społeczeństwa obywatelskiego na obszarze poradzieckim
2100-MON-WIPO-OG Semestr letni 2022/23 Wizerunek w polityce
2100-MON-WPPM-OG Semestr letni 2022/23 Współczesne przywództwo polityczne. Modele i praktyka
2100-ZIP-GPPI-OG Semestr letni 2022/23 Great Power Politics and the International Order: Theories and Applications
2102-MON-OBMA-OG Semestr letni 2022/23 Oblicza makiawelizmu
2102-MON-WAKM-OG Semestr letni 2022/23 Warsztaty kreatywnego myślenia
2103-MON-HSPP-OG Semestr letni 2022/23 Historia społeczno-polityczna współczesnej Polski
2103-MON-SPDB-OG Semestr letni 2022/23 Skandynawskie państwa dobrobytu
2104-MON-HNPZ-OG Semestr letni 2022/23 Historia niemieckiej polityki zagranicznej 1914-1945
2104-MON-PUSA-OG Semestr letni 2022/23 Polityka zagraniczna USA
2104-MON-PZBR-OG Semestr letni 2022/23 Polityka zagraniczna Brazylii
2104-MON-PZCH-OG Semestr letni 2022/23 Polityka zagraniczna Chin
2104-MON-PZI-OG Semestr letni 2022/23 Polityka zagraniczna Indii
2104-MON-PZIZ-OG Semestr letni 2022/23 Polityka zagraniczna Izraela
2104-MON-ZRN-OG Semestr letni 2022/23 Polityka zagraniczna RPA i Nigerii
2200-1CK006-OG Semestr letni 2022/23 Kryminalistyka - ćwiczenia
2200-1CW06-OG Semestr letni 2022/23 Prawo karne i etyka
2200-1CW07-OG Semestr letni 2022/23 Przezorny zawsze ubezpieczony - o ubezpieczeniach w życiu codziennym
2200-1CWPA89-OG Semestr letni 2022/23 Towards European Constitutionalism
2200-1CWPC129-OG Semestr letni 2022/23 Prawo wekslowe
2200-1CWPC33-OG Semestr letni 2022/23 Prawo reklamy
2200-1CWPC93-OG Semestr letni 2022/23 Prawo farmaceutyczne
2200-1CWPP10-OG Semestr letni 2022/23 Nauczanie społeczne Kościoła Katolickiego
2200-1CWPP39-OG Semestr letni 2022/23 Dzieje filozofii
2200-1I002-OG Semestr letni 2022/23 Łacina w terminologii prawniczej
2200-1I031-OG Semestr letni 2022/23 Prawo ochrony przyrody
2200-1I033-OG Semestr letni 2022/23 Intellectual property in international and EU law
2200-1I034-OG Semestr letni 2022/23 Etyka prawnicza
2200-1I035-OG Semestr letni 2022/23 Ustrój i prawo Państwa Polskiego w XX wieku
2200-1I037-OG Semestr letni 2022/23 Nauka prawa w Warszawie i na ziemiach polskich
2200-1I038-OG Semestr letni 2022/23 Człowiek a sztuczna inteligencja
2200-1I043-OG Semestr letni 2022/23 Skarb Państwa w obrocie gospodarczym
2200-1I045-OG Semestr letni 2022/23 Prawo spółek handlowych
2200-1I048-OG Semestr letni 2022/23 Legisprudencja: legislacja, regulacja i polityka prawa
2200-1I050-OG Semestr letni 2022/23 Psychologia kryminalistyczna
2200-1I051-OG Semestr letni 2022/23 Prawo w literaturze i sztuce
2200-1I052-OG Semestr letni 2022/23 Klinika mediacji
2200-1K006-OG Semestr letni 2022/23 Kryminalistyka
2200-1S153-OG Semestr letni 2022/23 Wielkie procesy sądowe i ich społeczne znaczenie
2200-1S181-OG Semestr letni 2022/23 Kodyfikacja i unifikacja prawa prywatnego w Polsce XX w.
2200-1S225-OG Semestr letni 2022/23 Prawo wyznaniowe państw europejskich
2200-1S407-OG Semestr letni 2022/23 Church and State in Europe
2200-1W018-OG Semestr letni 2022/23 Kultura prawna I Rzeczypospolitej: praktyka a realia społeczne i polityczne
2200-1W079-OG Semestr letni 2022/23 Rodzina wczoraj i dziś
2200-1W080-OG Semestr letni 2022/23 Rzymskie korzenie współczesnych instyucji prawa cywilnego - prawo spadkowe
2200-1W081-OG Semestr letni 2022/23 Rzymskie korzenie współczesnych instytucji prawa cywilnego - prawo zobowiązań i rzeczowe
2200-1W138-OG Semestr letni 2022/23 Intelektualne podstawy zachodniej kultury prawnej
2200-1W139S-OG Semestr letni 2022/23 Antylegalizm w tradycji rosyjskiej
2200-1W140S-OG Semestr letni 2022/23 Życie społeczne z perspektywy rynku: rozwój teorii ekonomicznej
2200-1W143S-OG Semestr letni 2022/23 Zachodnia tradycja prawna - wprowadzenie
2300-CWZ-OG Semestr letni 2022/23 Człowiek wobec zła: kontekst filozoficzno-kulturowy
2300-DMPXX-OG Semestr letni 2022/23 Dziecko i młodzież w propagandzie XX w.
2300-FILM-GC-OG Semestr letni 2022/23 Filmowe gatunki i cykle
2300-HD-OG Semestr letni 2022/23 Historia dzieciństwa
2300-KK2-OG Semestr letni 2022/23 Kino kontrkultury II
2300-KKS-OG Semestr letni 2022/23 Kultura książki
2300-KPKP-OG Semestr letni 2022/23 Kultura popularna: konteksty polityczne
2300-KZS-OG Semestr letni 2022/23 Kultura żywego słowa
2300-NO-OG Semestr letni 2022/23 Niesamowite oświecenie. Kolekcjonerstwo, świętowanie i widowiska - nowe formy edukacji
2300-OK-OG Semestr letni 2022/23 Oblicza kontestacji: od subkultur młodzieżowych do kultury alternatywnej
2300-PBEP-OG Semestr letni 2022/23 "I tak żyje polska baba" - edukacja Polek w XVI-XVIII w.
2300-TSz-OG Semestr letni 2022/23 Tabu w sztuce
2400-EM2IMWP-OG Semestr letni 2022/23 Instytucje międzynarodowe w praktyce
2400-INTER-EXVBA2-OG Semestr letni 2022/23 Excel dla zaawansowanych- programowanie w VBA cz. 2
2400-INTER-EZE-OG Semestr letni 2022/23 Eksperymentowanie z ekonomią (kurs internetowy)
2400-INTER-MFEX-OG Semestr letni 2022/23 Modelowanie finansowe w programie MS Excel
2400-INTER-MIK2-OG Semestr letni 2022/23 Wprowadzenie do mikroekonomii - część 2 (kurs internetowy)
2400-PP3ZAR-OG Semestr letni 2022/23 Zarządzanie
2400-ZEWW177-OG Semestr letni 2022/23 Ekonomia sportu
2400-ZEWW723-OG Semestr letni 2022/23 Zarządzanie podmiotowe
2400-ZEWW727-OG Semestr letni 2022/23 Wizualizacja i raportowanie danych w programie R
2400-ZEWW735-OG Semestr letni 2022/23 Akceptacja i zmiana
2400-ZEWW736-OG Semestr letni 2022/23 Kompetencje przedsiębiorcze dla nieekonomistów
2400-ZEWW785-OG Semestr letni 2022/23 Moc samodyscypliny
2400-ZEWW822-OG Semestr letni 2022/23 Economics of Art and Culture
2400-ZEWW834-OG Semestr letni 2022/23 English in the workplace
2400-ZEWW835-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczne aspekty analizy i interpretacji sprawozdań finansowych
2400-ZEWW836-OG Semestr letni 2022/23 Innowacyjny marketing małej firmy
2400-ZEWW837-OG Semestr letni 2022/23 Analizy rynku i badania marketingowe
2400-ZEWW838-OG Semestr letni 2022/23 Innowacyjny model biznesowy i strategia działania
2400-ZEWW839-OG Semestr letni 2022/23 Komunikacja i negocjacje
2400-ZEWW840-OG Semestr letni 2022/23 Zarządzanie strategiczne - tworzenie i realizacja planów
2400-ZEWW841-OG Semestr letni 2022/23 Zarządzanie pracą zespołu
2400-ZEWW842-OG Semestr letni 2022/23 Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
2400-ZEWW843-OG Semestr letni 2022/23 Zarządzanie kapitałem ludzkim
2400-ZEWW845-OG Semestr letni 2022/23 Wyzwania gospodarki cyfrowej
2400-ZEWW846-OG Semestr letni 2022/23 Efektywna analiza danych w programie MS Excel
2400-ZEWW873-OG Semestr letni 2022/23 Event marketing, czyli jak wykorzystywać wydarzenia do realizacji celów marketingowych
2400-ZEWW874-OG Semestr letni 2022/23 Studenci UW dla Ukrainy – działania na rzecz wsparcia młodzieży z Ukrainy
2400-ZEWW877-OG Semestr letni 2022/23 Partnerstwo w marketingu miejsc
2500-F04-OG Semestr letni 2022/23 Climate Change “101” - Interdisciplinary introduction to the contemporary climate crisis
2500-F07-OG Semestr letni 2022/23 Psychologiczne podstawy myślenia kolektywnego: stereotypy, uprzedzenia, dehumanizacja, teorie spiskowe
2500-PL-PS-OB1L-2-OG Semestr letni 2022/23 Psychologia procesów poznawczych I
2500-PL-PS-OB1L-3-OG Semestr letni 2022/23 Biologiczne mechanizmy zachowania II
2500-PL-PS-OB1L-4-OG Semestr letni 2022/23 Historia myśli psychologicznej
2500-PL-PS-OB2L-3-OG Semestr letni 2022/23 Psychologia społeczna
2500-PL-PS-OB3L-1-OG Semestr letni 2022/23 Psychologia kliniczna
2600-BBB-OG Semestr letni 2022/23 Bohaterowie i barbarzyńcy biznesu. Jak się od nich uczyć? Czego unikać?
2600-BIZPLAN-OG Semestr letni 2022/23 Biznesplan
2600-BUDPOZ-OG Semestr letni 2022/23 Budowanie pozycji rynkowej małej firmy
2600-DSt-OG Semestr letni 2022/23 Data storytelling
2600-GS-OG Semestr letni 2022/23 Gry strategiczne jako narzędzie zarządzania
2600-KIPZ-OG Semestr letni 2022/23 Komunikacja interpersonalna i praca w zespole
2600-LWO-OG Semestr letni 2022/23 Logistyka w współczesnych organizacjach
2600-MADEE-OG Semestr letni 2022/23 Modelowanie i analiza danych ekonomicznych w Excelu (kurs internetowy)
2600-ME-OG Semestr letni 2022/23 Microsoft Excel - kurs podstawowy (kurs internetowy)
2600-PASSPSS-OG Semestr letni 2022/23 Podstawy analiz statystycznych w pakiecie SPSS
2600-PO-OG Semestr letni 2022/23 Patologie organizacyjne
2600-PPRK-OG Semestr letni 2022/23 Podstawy prawa rynku kapitałowego
2600-PRAWASP-OG Semestr letni 2022/23 Prawne aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
2600-PRZED-OG Semestr letni 2022/23 Przedsiębiorczość
2600-PTKOMERW-OG Semestr letni 2022/23 Przedsiębiorczość technologiczna i komercjalizacja wiedzy: teoria i praktyka
2600-SD-OG Semestr letni 2022/23 Siła i dramat. W jaki sposób doświadczenie Żydów na ziemiach polskich uczy sztuki przedsiębiorczości
2600-ZS-OG Semestr letni 2022/23 Zarządzanie sobą
2600-ZT-OG Semestr letni 2022/23 Zarządzanie technologiami
2700-AFAG2-OG Semestr letni 2022/23 Akademia filmu dokumentalnego Docs Against Gravity cz. 2
2700-ESPW-OG Semestr letni 2022/23 Przewodnik miejski. Edukacyjne spacery po Warszawie
2700-KOSP-OG Semestr letni 2022/23 Komunikacja sponsoringowa
2700-L-RPZK-OG Semestr letni 2022/23 Różne przypadki z życia książki
2700-M-KPWKXIXW-OG Semestr letni 2022/23 Książka i prasa w kulturze XIX wieku
2700-MESW-OG Semestr letni 2022/23 Media w świecie
2700-OWDP-OG Semestr letni 2022/23 Od Wielkiej Emigracji do polskiej emigracji zarobkowej we Francji
2700-PABM-OG Semestr letni 2022/23 Polonijne Archiwa, Biblioteki i Muzea za granicą
2700-PIKZ-OG Semestr letni 2022/23 Polonijne instytucje kultury za granicą
2700-PJSK-OG Semestr letni 2022/23 Profesjolekty i języki specjalistyczne w kontaktach społecznych i mediach
2700-PJZ-OG Semestr letni 2022/23 Prawo i język - kurs internetowy
2700-PPRT-OG Semestr letni 2022/23 Poprawna polszczyzna. Praktyczna stylistyka i redakcja tekstu
2700-TASL-OG Semestr letni 2022/23 Tajemnice słów. Historia i dzieje kultury polskiej zapisane w języku
2700-UNRM-OG Semestr letni 2022/23 Umowy na rynku mediów
2700-WWKK-OG Semestr letni 2022/23 Wymiary wolności w kinowych kadrach
2700-ZSK-OG Semestr letni 2022/23 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
2800-DMSZK-OG Semestr letni 2022/23 Dawne szkutnictwo
2800-DWANAL-OG Semestr letni 2022/23 Analysis of human cremated remains.
2800-DWARC-OG Semestr letni 2022/23 Arcydzieła rzymskiej techniki i inżynierii
2800-DWFAR-OG Semestr letni 2022/23 Armia faraonów
2800-DWHERO-OG Semestr letni 2022/23 Władcy, obywatele, bogowie i herosi na mozaikach antycznych
2800-DWKOG-OG Semestr letni 2022/23 Archeologia kognitywna, czyli co oni sobie myśleli
2800-DWMEDR-OG Semestr letni 2022/23 Mass media w starożytnym Rzymie
2800-DWNUM-OG Semestr letni 2022/23 Numizmatyczny bestiariusz świata antycznego
2800-DWPPC-OG Semestr letni 2022/23 Miasta Pamfylii i Pizydii 150 lat po hrabim Karolu Lanckorońskim
2800-DWPPO-OG Semestr letni 2022/23 Miasta Pamfylii i Pizydii 150 lat po hrabim Karolu Lanckorońskim
2800-DWREW-OG Semestr letni 2022/23 Kuchenne rewolucje z perspektywy archeologii
2800-DWROCH-OG Semestr letni 2022/23 Rise of Christianity
2800-DWSZT-OG Semestr letni 2022/23 Sztuka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej
2800-DWWIK-OG Semestr letni 2022/23 Skandynawia w epoce Wikingów
2800-DWWOJ-OG Semestr letni 2022/23 Archeologia wojny
2900-JSL-MK1-ERZH-OG Semestr letni 2022/23 Etniczność i religie: Żydzi w epoce hellenistycznej i rzymskiej
2900-JSL-PI-OG Semestr letni 2022/23 Państwo Izrael
2900-JSL-ZPZ-OG Semestr letni 2022/23 Żydzi pod zaborami
2900-L-CHG19-ANG-OG Semestr letni 2022/23 19th Century History (General)
2900-L-HP-OG Semestr letni 2022/23 Holokaust: wprowadzenie
2900-L-HRAIJ-ANG-OG Semestr letni 2022/23 History and Religions of Ancient Israel and Judah
2900-M-K1-HW-1920-OG Semestr letni 2022/23 Historia wojskowości: XIX-XX w.
2900-MK1-DPE/L-OG Semestr letni 2022/23 Dzieje polityczne Europy, 1789-1917, cz.II
2900-MK1-GSR-OG Semestr letni 2022/23 Gospodarka średniowieczna i jej społeczno-kulturowe uwarunkowania (XII-XV w.)
2900-MK1-HKXX-OG Semestr letni 2022/23 Historia kościoła XX w.
2900-MK1-HT/L-OG Semestr letni 2022/23 Historia telewizji, cz.2
2900-MK1-IHG-OG Semestr letni 2022/23 Innowacje w historii gospodarczej
2900-MK1-NTCC-OG Semestr letni 2022/23 Nineteenth and Twentieth Century China
2900-MK1-R1863-OG Semestr letni 2022/23 Rok 1863: idee i ludzie
2900-MK1-SISG-OG Semestr letni 2022/23 Sport i igrzyska w starożytnej Grecji
2900-MK1-WPHR-OG Semestr letni 2022/23 Wojna i pokój w czasach Hammu-rabiego
2900-MK2-FFWH-OG Semestr letni 2022/23 Fikcja filmowa w warsztacie historyka. Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka (XX wiek)
2900-MK2-HM/L-OG Semestr letni 2022/23 Historia mówiona - nagrane relacje świadków historii, cz. II
2900-MK2-HMWP-OG Semestr letni 2022/23 Jak badać historie miast? Różne współczesne propozycje historiograficzne
2900-MK2-SAV-OG Semestr letni 2022/23 Spatial Analysis and Visualization in the Digital Humanities
2900-MK2-ZDM-OG Semestr letni 2022/23 Źródła do dziejów mediów w Rzeczypospolitej i Europie XVI - XVIII w.
2900-MK3-CMHS-OG Semestr letni 2022/23 Creating Maps from Historical Sources
2900-MK3-HGL-OG Semestr letni 2022/23 Global History
2900-MK3-PHG-OG Semestr letni 2022/23 Podstawy historii gospodarczej
2900-WH-HSRZ-OG Semestr letni 2022/23 Historia starożytnego Rzymu
3000-KNR-OG Semestr letni 2022/23 Kurs na Równość – przeciwdziałanie dyskryminacji na UW
3001-OIC-OG Semestr letni 2022/23 Oglądać i czytać. Wybrane zagadnienia związków tekstu i obrazu
3001-PTW-OG Semestr letni 2022/23 Praktyki tłumaczeniowe w XIX wieku i polskie teorie przekładoznawcze
3002-KON2022K23-OG Semestr letni 2022/23 Życie pisane na konkurs… Konkursy pamiętnikarskie w Polsce XX wieku. Część 2: Pamiętniki robotników i bezrobotnych
3002-KON2022K25-OG Semestr letni 2022/23 Labirynt. Mit – antropologia – literatura
3002-KON2022K26-OG Semestr letni 2022/23 Kultura materialna i teorie rzeczy
3002-KON2022K27-OG Semestr letni 2022/23 Antropologia jazzu
3002-KON2022K28-OG Semestr letni 2022/23 Alternatywy dla wzrostu. W poszukiwaniu nowych modeli społeczno-gospodarczych
3002-KON2022K29-OG Semestr letni 2022/23 Jak rozmawiać (z) maszynami: między pismem, głosem i technologią
3003-IIN-OG Semestr letni 2022/23 Imiona i nazwiska Żydów polskich
3003-IJP-OG Semestr letni 2022/23 Innowacje językowe w polszczyźnie
3003-JPC-OG Semestr letni 2022/23 Język polski - ciekawie, twórczo, z pasją; metoda Montessori w szkole podstawowej
3003-KPJ-OG Semestr letni 2022/23 Kontakty polszczyzny z językami romańskimi (historia i współczesność)
3003-PAT-OG Semestr letni 2022/23 Podstawy antroponimii – co mówi o mnie moje imię i nazwisko
3003-PIM-OG Semestr letni 2022/23 Perswazja i manipulacja językowa w różnych typach dyskursu
3003-SPI-OG Semestr letni 2022/23 Słownictwo percepcyjne i jego przeobrażenia semantyczne
3005-HISTSER-OG Semestr letni 2022/23 Historia Serbii
3005-SCS2-OG Semestr letni 2022/23 Język staro-cerkiewno-słowiański (2)
3006-ANT-OG Semestr letni 2022/23 Apokryfy Nowego Testamentu
3006-CLM-OG Semestr letni 2022/23 Chrześcijańska literatura męczeńska (II-III w.n.e.)
3006-EKB-OG Semestr letni 2022/23 Elementy kultury baroku
3006-KFP-OG Semestr letni 2022/23 Klasyczna filozofia polityki
3006-KOSO-OG Semestr letni 2022/23 Kiedy onager staje się łosiem, czyli wyzwania tłumacza. Kilka kwestii z dziedziny translatologii OGUN
3006-LCG-OG Semestr letni 2022/23 Literatura chrześcijańska grecka
3006-LNOB-OG Semestr letni 2022/23 Literatura nowołacińska okresu baroku
3006-NAP-OG Semestr letni 2022/23 New Ancient Poetry: Masterpieces from Papyri - zajęcia w języku angielskim B2+
3006-RCGB-OG Semestr letni 2022/23 Rekwizyt czy główny bohater? Rola przedmiotów w wybranych utworach literackich – od starożytności po współczesność (OGUN)
3007-CRS-OG Semestr letni 2022/23 Contemporary Rhetoric Studies
3007-ESL-OG Semestr letni 2022/23 Etyka słowa
3007-PIB-OG Semestr letni 2022/23 Polska i Belgia. Dialog kultur, literatur i historii
3007-PIP-OG Semestr letni 2022/23 Prywatne, intymne, publiczne. O przekraczaniu granic w nieznanych XIX wiecznych dziennikach choroby
3020-CSC-OG Semestr letni 2022/23 Co się czyta u sąsiadów? Przegląd literatury litewskiej 
3020-PLZ1-OG Semestr letni 2022/23 Polsko-litewskie związki literackie i kulturalne w latach 1864-1939
3020-WPF-OG Semestr letni 2022/23 Warsztat pracy filologa
3102-LAFA-OG Semestr letni 2022/23 Eurazjatyckie eksploracje
3102-LAPI-OG Semestr letni 2022/23 Antropologia picia
3102-LWAF-OG Semestr letni 2022/23 Wybrane zagadnienia z antropologii Afryki
3105-DKEH-OG Semestr letni 2022/23 Dzieje i kultura Hiszpanii muzułmańskiej i Afryki Północnej, 1031-1492
3105-DURF-OG Semestr letni 2022/23 Dawny ustrój i rewolucje. Francuskie państwo i społeczeństwo od końca XVII do zamachu 18 brumaire’a 1799
3105-IR-OG Semestr letni 2022/23 Interpretatio Romana - cywilizacja śródziemnomorska a barbarzyńcy od Scytów po Słowian
3105-KMTRZ-OG Semestr letni 2022/23 Każdy ma taki Rzym, na jaki zasługuje”. Podróże do Rzymu a kultura polska
3105-PKB-OG Semestr letni 2022/23 Podróżnicy, kolekcjonerzy, badacze… Historia zainteresowań antykiem od renesansu po XIX w.
3105-SWS-OG Semestr letni 2022/23 Seksualność wieków średnich
3105-TLI-OG Semestr letni 2022/23 The Literary Identity of the Medieval Mediterranean
3105-TOFEMA-OG Semestr letni 2022/23 Theory of Early Modern Architecture, 1600-1800
3106-2WPTP-OG Semestr letni 2022/23 Warsztaty pieśni tradycyjnych z Poniemnia
3106-AllChopin-OG Semestr letni 2022/23 All you need to know about Fryderyk Chopin
3106-InKlawXIX-OG Semestr letni 2022/23 Instrumenty klawiszowe XIX w.
3106-JAWOR-OG Semestr letni 2022/23 Niestabilna rewolucja – teoria muzycznego myślenia Bolesława Jaworskiego (1877–1942)
3106-KASTR-OG Semestr letni 2022/23 Bogowie opery. Kastraci na scenach operowych Europy
3106-LiM-OG Semestr letni 2022/23 Literatura i muzyka
3106-MIH-OG Semestr letni 2022/23 Muzyczne imaginarium humanizmu
3106-MUSPRACT2-OG Semestr letni 2022/23 Musica practica 2
3106-MUSPRACT4-OG Semestr letni 2022/23 Musica practica 4
3106-NOCM-OG Semestr letni 2022/23 Kosmiczna Noc Muzeów w Żelazowej Woli. Organizacja wydarzenia kulturalnego w praktyce
3106-PraMR-OG Semestr letni 2022/23 Praktyka muzyki renesansu
3106-PreHi-OG Semestr letni 2022/23 Pre-historia opery. Muzyka sceniczna we włoskim renesansie
3106-RISM-OG Semestr letni 2022/23 Międzynarodowy Katalog Źródeł Muzycznych (RISM) – wprowadzenie
3106-WestM-OG Semestr letni 2022/23 Western Musical Instruments from the Middle Ages to Modern Times
3201-3KORT-OG Semestr letni 2022/23 Korpusy tekstowe w uczeniu się języków przez całe życie
3201-EWL-OG Semestr letni 2022/23 Europejskie wartości w literaturze rosyjskiej a współczesna propaganda
3201-NWT-OG Semestr letni 2022/23 Nazwy własne w tłumaczeniu
3201-PDM-OG Semestr letni 2022/23 Przekład a muzyka
3201-TWP-OG Semestr letni 2022/23 Twitter poetycki
3201-WDW-OG Semestr letni 2022/23 Wstęp do dostępności wydarzeń
3202-S1ORH12e-OG Semestr letni 2022/23 Historia Rosji 1825-1991
3202-S2WML12o-OG Semestr letni 2022/23 Multimodalność w rosyjskim Internecie
3202-S2WMLG12o-OG Semestr letni 2022/23 Wprowadzenie do lingwistyki gender
3221-S1-FBA-AIT12-OG Semestr letni 2022/23 Analiza i interpretacja tekstu literackiego
3221-S1-FBA-HLS12-OG Semestr letni 2022/23 Literatura starobiałoruska
3221-S1-FBA-KJBI-OG Semestr letni 2022/23 Kultura języka białoruskiego I
3221-S1-FBA-NJBIV-OG Semestr letni 2022/23 Nauka języka białoruskiego B1
3221-S1-FBA-PMBJ-OG Semestr letni 2022/23 Podstawy metodologii badań językoznawczych
3221-S1-FBA-WORB-OG Semestr letni 2022/23 Wiedza o Republice Białorusi
3221-S1-FBA-WP22-OG Semestr letni 2022/23 Wstęp do przekładoznawstwa
3221-S2-FBA-SJBII-OG Semestr letni 2022/23 Specjalistyczny język białoruski II
3221-S2-FBA-WEL12-OG Semestr letni 2022/23 Wstęp do etnolingwistyki
3221-S2-FBA-WLB-OG Semestr letni 2022/23 Współczesna literatura białoruska II
3221-S2-FBA-ZPJ-OG Semestr letni 2022/23 Zagadnienia pogranicza językowego
3222-GOS-OG Semestr letni 2022/23 Gramatyka opisowa języka ukraińskiego - składnia
3222-JPP4C-OG Semestr letni 2022/23 Język prawny i prawniczy (ukraiński)
3222-JUB1C[B2]-OG Semestr letni 2022/23 Język ukraiński w biznesie
3222-KNJO-OG Semestr letni 2022/23 Kreatywność w nauczaniu języków obcych - warsztaty metodyczne
3222-KP2K-OG Semestr letni 2022/23 Komparatystyka literacka
3222-LS2K-OG Semestr letni 2022/23 Leksykografia specjalistyczna
3222-NJA4C[B2]-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczna nauka języka angielskiego (B2)
3222-NJA4CM[C1]-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczna nauka języka angielskiego (C1)
3222-NJA6C[B2]-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczna nauka języka angielskiego (B2)
3222-NJA6C[C1]-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczna nauka języka angielskiego (C1)
3222-NJAT4C[B1]-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczna nauka języka angielskiego - język turystyki (B1)
3222-NJU4C[C2]-OG Semestr letni 2022/23 Nauka języka ukraińskiego (C2)
3222-ON3K-OG Semestr letni 2022/23 Onomastyka ukraińska i polska
3222-PL3K-OG Semestr letni 2022/23 Psycholingwistyka
3222-PR-A1-ON-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczna nauka języka rosyjskiego – A1 (online)
3222-PR2C[A1]-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (A1)
3222-PR2C[A2+]-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (A2+)
3222-PR2C[B2+]-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (B2+)
3222-PR4C[B1]-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (B1)
3222-PR4C[B1+]-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (B1+)
3222-PR6C30[B2]-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (B2)
3222-PR6C30[B2+]-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (B2+)
3222-TPP-OG Semestr letni 2022/23 Tłumaczenie tekstów prawniczych (angielsko-polskie i polsko-angielskie) – B2
3222-UTW4K-OG Semestr letni 2022/23 Ukraina - tradycja i współczesność
3222-WAP6WR[B2]-OG Semestr letni 2022/23 Warsztaty tłumaczeniowe angielsko-polskie (B2)
3222-WAP6WR[C1]-OG Semestr letni 2022/23 Warsztaty tłumaczeniowe angielsko-polskie (C1)
3222-WPA4WR-OG Semestr letni 2022/23 Warsztaty tłumaczeniowe polsko-angielskie (C1)
3222-WRP6C-OG Semestr letni 2022/23 Warsztaty tłumaczeniowe rosyjsko-polskie (B2)
3223-APRO-OG Semestr letni 2022/23 Aspetti e problemi dell’Italia contemporanea tra film e debate
3223-EDMOR-OG Semestr letni 2022/23 Edward Morgan Forster – Life, Works, Reception
3223-KPW2-OG Semestr letni 2022/23 Kontakty polsko-włoskie XVIII-XXI w: polityka, kultura, literatura. Wybrane zagadnienia.
3223-LK-OG Semestr letni 2022/23 Lingwistyka korpusowa
3223-LV-OG Semestr letni 2022/23 Localization of video games – an introduction
3223-NS-OG Semestr letni 2022/23 Niepodległa Szkocja – Literatura, Dzieje, Kultura
3223-S2EDJ-OG Semestr letni 2022/23 Europa wczoraj, dziś i jutro. Włochy (kultura, zagadnienia polityczne, literatura, język) w kontekście europejskim
3223-TAT-OG Semestr letni 2022/23 The Age of Totalitarianism: Politics, Society & Culture
3223-UWZ-OG Semestr letni 2022/23 Ukraina pomiędzy wschodem a zachodem
3223-ZD-OG Semestr letni 2022/23 Zagadnienia dwujęzyczności
3223-ZPVZ-OG Semestr letni 2022/23 Zur Problematik von Zweisprachigkeit und bilingualer Erziehung
3223-ZTXT-OG Semestr letni 2022/23 Zwischen Text - und Medienlinguistik
3224-ANTGAL-PINT-OG Semestr letni 2022/23 Antropologia życia codziennego Galicji (1772-1918)
3224-BEZKULT-OG Semestr letni 2022/23 Culture Security
3224-FILO-OG Semestr letni 2022/23 W “filomackiej krainie”: konspiracyjne organizacje młodzieżowe (1806-1826) na ziemiach Białorusi
3224-HISBIAŁ-OG Semestr letni 2022/23 Historia kultury białoruskiej po 1918 roku
3224-HISLIT-OG Semestr letni 2022/23 Historia kultury litewskiej po 1918 roku
3224-HISUKR-OG Semestr letni 2022/23 Historia kultury ukraińskiej po 1918 roku
3224-KULUKR-OG Semestr letni 2022/23 Współczesna kultura ukraińska: sztuki wizualne, muzyka, folklor
3224-NACJO-OG Semestr letni 2022/23 Koncepcje narodu i nacjonalizmu w Europie
3224-PCZECH-OG Semestr letni 2022/23 Problemy kultury krajów regionu - Czechy, Słowacja
3224-TOLK-OG Semestr letni 2022/23 O pożytkach z opowiadania baśni, czyli dzieło J.R.R. Tolkiena z perspektywy antropologicznej
3224-VGAMES-OG Semestr letni 2022/23 Video games and Military History
3300-AE-OG Semestr letni 2022/23 Język angielski dla celów akademickich (B2+)
3300-HKiLKa-SK-1-OG Semestr letni 2022/23 Historia kultury i literatury Kanady anglojęzycznej
3300-HKiLKf-SK-OG Semestr letni 2022/23 Historia kultury i literatury Kanady francuskojęzycznej - Literatura i społeczeństwo franko-amerykańskie: Karaiby i Québec
3300-JAKM-OG Semestr letni 2022/23 Język angielski w komunikacji międzykulturowej (B2+)
3300-JHŚW-OG Semestr letni 2022/23 Język hiszpański w środowisku wielokulturowym (B2+)
3300-JHTKT-OG Semestr letni 2022/23 Język hiszpański turystyczny w komunikacji i tłumaczeniach (B2+)
3300-JNT-OG Semestr letni 2022/23 Język niemiecki w branży turystycznej (B2+)
3300-JWT-OG Semestr letni 2022/23 Język włoski w branży turystycznej (B1)
3300-KBJA-OG Semestr letni 2022/23 Komunikacja biznesowa w języku angielskim (B2+)
3300-KF-OG Semestr letni 2022/23 Francja dla niezaawansowanych: przewodnik kulturowy
3300-KS-PK-SK-1-OG Semestr letni 2022/23 Kultura społeczno-polityczna Kanady
3300-NPCP-OG Semestr letni 2022/23 Niemieckojęzyczne teksty z zakresu prawa cywilnego, handlowego i podatkowego w pracy tłumacza (j. niemiecki B2+)
3300-TPTP-OG Semestr letni 2022/23 Turystyka – pisanie, tłumaczenie oraz prezentacje (j. angielski B2+)
3300-UKEK-OG Semestr letni 2022/23 Uniwersalne i kulturowe elementy komunikacji (j. angielski B2+)
3300-UPBA-OG Semestr letni 2022/23 Słynne utwory poetów brytyjskich i amerykańskich (j. angielski B2+)
3300-WJTP-OG Semestr letni 2022/23 Warsztaty językowo-tłumaczeniowe dla początkujących (język angielski)
3300-WPJA-OG Semestr letni 2022/23 Wystąpienia publiczne w języku angielskim
3300-WPTTU-OG Semestr letni 2022/23 Warsztaty przekładowe. Tłumaczenie tekstów użytkowych w języku angielskim (B2+)
3302-DCz-OG Semestr letni 2022/23 O doświadczaniu czasu
3302-ECOMP-OG Semestr letni 2022/23 E-commerce w praktyce - Uruchomienie sprzedaży w sieci
3302-GNP-OG Semestr letni 2022/23 Gramatyka j. niemieckiego w pigułce (wybrane zagadnienia A1-B1)
3302-KpPc-OG Semestr letni 2022/23 Kampania promocyjna w sieci - Promocja cyfrowa w kilku krokach
3302-KR-OG Semestr letni 2022/23 Książki naszych rodziców, czyli klasyka polskiej literatury dziecięcej
3302-OIPNJN-OG Semestr letni 2022/23 Obszary integracji w pracy nauczyciela języka obcego
3302-OSLD-OG Semestr letni 2022/23 Różne oblicza starości we współczesnej literaturze i książce dziecięcej
3302-PLN-OG Semestr letni 2022/23 Pisanie kreatywne: esej krytyczno-literacki, krytyka przekładu literackiego
3302-RWSJS-OG Semestr letni 2022/23 Język niemiecki – rozwój wybranych sprawności językowych na poziomie średniozaawansowanym (B2)
3302-SPŚ-OG Semestr letni 2022/23 Starość, przemijanie i śmierć w literaturze dla najmłodszych
3302-TTD-OG Semestr letni 2022/23 Tematy tabu w literaturze i książce dla dzieci
3302-WK-OG Semestr letni 2022/23 Wojny i konflikty we współczesnej literaturze i książce dziecięcej
3304-1DP1O-HIKF2-OG Semestr letni 2022/23 Historia i kultura Francji Ip
3304-1DP2W-KHK-1-OG Semestr letni 2022/23 Konwersatorium historyczno-kulturowe IIp: Muzyka i sztuka we Francji (1800-1950)
3304-1DP2W-KJ-04-OG Semestr letni 2022/23 Konwersatorium językoznawcze IIz/III z + p Dyskurs naukowy
3304-1DPXW-KL-3-OG Semestr letni 2022/23 Konwersatorium literaturoznawcze I/IIp :Ja i inny w literaturze francuskiej XX i XXI w.
3304-1DZ1W-KL-014-OG Semestr letni 2022/23 Konwersatorium literaturoznawcze Iz - Główne prądy w literaturze francuskiej XX i XXI w
3304-1DZ1W-KL-019-OG Semestr letni 2022/23 Konwersatorium literaturoznawcze Iz :Przekraczanie granic we francuskiej literaturze średniowiecznej
3304-1DZXW-KHK-17-OG Semestr letni 2022/23 Konwersatorium historyczno-kulturowe IIz/IIIz + p:Rewolucja francuska - zmiany i zaniechania
3304-1DZXW-KL-23-OG Semestr letni 2022/23 Konwersatorium literaturoznawcze IIz/III z + p Opowieści o kazirodztwie w literaturze średniowiecznej i renesansowej
3304-1DZXW-KL-25-OG Semestr letni 2022/23 Konwersatorium literaturoznawcze IIz/III z + p Jednostka i wspólnota w literaturze francuskiej XX i XXI w.
3304-2D1O-TRBK-OG Semestr letni 2022/23 TRAD: Przekład a badania kontrastywne
3304-2DXW-ORDK-OG Semestr letni 2022/23 Wykład monograficzny : „Od refleksji do kompetencji - jak skutecznie nauczać i uczyć się języków obcych”
3304-2DXW-ST-059-OG Semestr letni 2022/23 Seminarium tematyczne : Społeczeństwo francuskie i instytucje władzy (ancien regime - Rewolucja francuska)
3304-2DXW-ST-44-OG Semestr letni 2022/23 Seminarium tematyczne: Język – historia – tożsamość. Wprowadzenie do francuskojęzycznej prozy Maghrebu
3304-2DXW-ST-50-OG Semestr letni 2022/23 Seminarium tematyczne: Dyskurs ekologiczny : aspekty językowe i komunikacyjne
3304-2DXW-WM-LFA-OG Semestr letni 2022/23 Wykład monograficzny: Frankofońska literatura Ameryk: zagadnienia transkultury i metysażu" na poziomie zaawansowanym
3304-2DXW-WZSK-OG Semestr letni 2022/23 Wykład monograficzny: Wybrane zagadnienia z semantyki kognitywnej
3305-JKBA2-OG Semestr letni 2022/23 Język i kultura baskijska A2
3305-JKBB2-OG Semestr letni 2022/23 Język i kultura baskijska B2
3305-JKGA2-OG Semestr letni 2022/23 Język i kultura galisyjska A2
3305-JKGB2-OG Semestr letni 2022/23 Język i kultura galisyjska B2
3305-JKKA2-OG Semestr letni 2022/23 Język i kultura katalońska A2
3305-JKKB2-OG Semestr letni 2022/23 Język i kultura katalońska B2
3305-JKKC1-OG Semestr letni 2022/23 Język i kultura katalońska C1
3305-PKB-OG Semestr letni 2022/23 Panorama Kultury Brazylijskiej (kurs internetowy)
3320-JIKUZ-OG Semestr letni 2022/23 Język i kultura Udmurtów
3320-KISE-OG Semestr letni 2022/23 Kultura i społeczeństwo Estonii
3320-LPTKW-OG Semestr letni 2022/23 Potrawy i tradycje kuchni węgierskiej
3321-Z22F02-OG Semestr letni 2022/23 Historia kina włoskiego II
3321-Z22F04-OG Semestr letni 2022/23 Kultura i społeczeństwo Włoch
3322-AIITP-OG Semestr letni 2022/23 Analiza i interpretacja tekstu poetyckiego
3322-AWP-OG Semestr letni 2022/23 Argumentacja w przestrzeni publicznej
3322-WPKSJ-OG Semestr letni 2022/23 Wybrane problemy kultury i praktycznej stylistyki języka polskiego
3401-0ETW-OG Semestr letni 2022/23 Etyka współczesności
3401-0GSR-OG Semestr letni 2022/23 GENDER SENSITIVE RESEARCH Workshop
3401-0KIRP-OG Semestr letni 2022/23 Komunikacja interpersonalna w relacji pomocy
3401-0KSP-OG Semestr letni 2022/23 Konflikty społeczne w przestrzeni miejskiej
3401-0MAPK-OG Semestr letni 2022/23 Media a proces karny
3401-0MPK-OG Semestr letni 2022/23 Międzynarodowe prawo karne
3401-0NJO-OG Semestr letni 2022/23 Niepełnosprawność jako obszar interwencji publicznej
3401-0PPRP-OG Semestr letni 2022/23 Psychospołeczne podstawy relacji pomocy
3401-0RZWP-OG Semestr letni 2022/23 Rodzina z wieloma problemami - warsztat edukacyjny
3401-0SE-OG Semestr letni 2022/23 „Scandinavian Exceptionalism”? Kultura, prawo, przestępczość w Norwegii i norweskiej części Arktyki – wybrane problemy
3401-0SWRN-OG Semestr letni 2022/23 System wspierania i resocjalizacji nieletnich w Polsce i w wybranych krajach
3401-0ŚU-OG Semestr letni 2022/23 Śmierć i umieranie we współczesnym świecie
3401-0ŚUz-OG Semestr letni 2022/23 Śmierć i umieranie we współczesnym świecie
3401-0TFz-OG Semestr letni 2022/23 Teorie feminizmu
3401-0TPS-OG Semestr letni 2022/23 Teorie porządku społecznego
3401-0WAP-OG Semestr letni 2022/23 Warsztaty autoprezentacji
3401-0WG-OG Semestr letni 2022/23 Wprowadzenie do gerontologii
3401-0WON-OG Semestr letni 2022/23 Współczesne oblicza narcyzmu - wybrane koncepcje, fakty i mity
3401-0WUT-OG Semestr letni 2022/23 Warsztaty umiejętności trenerskich
3401-EWz-OG Semestr letni 2022/23 Etyka współczesności
3402-00-PSYCHP-OG Semestr letni 2022/23 Psychologia polityki
3402-00-PZSP-OG Semestr letni 2022/23 Zabójstwo i polityka. Studia przypadków
3402-00APWTPP-OG Semestr letni 2022/23 Avanti popolo! Włoska teoria, polska praktyka
3402-00KKU1-OG Semestr letni 2022/23 Konflikt Kultur 1
3402-00PCZL1-OG Semestr letni 2022/23 Prawa człowieka 1
3402-00SEFP-OG Semestr letni 2022/23 Strategie emancypacji, formy protestu
3402-00SQUEER-OG Semestr letni 2022/23 Socjologia Queer
3402-00WWE-OG Semestr letni 2022/23 Wielkie wyprawy etnograficzne
3402-01-PiS-OG Semestr letni 2022/23 Podmiot i suweren - filozofia polityczności
3402-01GFGP-OG Semestr letni 2022/23 Global Families, Glocal Problems
3402-10GWM-OG Semestr letni 2022/23 Gender w mediach
3402-10JPHLGBT-OG Semestr letni 2022/23 Jak pisać historię LGBT+?
3402-10SPDL-OG Semestr letni 2022/23 Społeczna i prawna sytuacja dziecka
3402-10SRRL-OG Semestr letni 2022/23 Socjalizacja i rozwój w rodzinie
3402-10SWOTDL-OG Semestr letni 2022/23 Socjologia wiązań - od Tarde'a do Latoura
3402-10UDALWD-OG Semestr letni 2022/23 Urban diversity and living with difference: current perspectives on social encounters
3500-CPS-LCEM-OG Semestr letni 2022/23 Ludobójstwa, czystki etniczne, masakry
3500-CPS-SOCP-OG Semestr letni 2022/23 Socjologia przestępczości: spory wokół polityki karania
3500-FAK-DEMSPOL-OG Semestr letni 2022/23 Demografia społeczna
3500-FAKL-ANTWIZ-OG Semestr letni 2022/23 Antropologia wizualna
3500-FAKL-SKW-OG Semestr letni 2022/23 Socjologia kampanii wyborczej
3500-FAKL-SOCIS-OG Semestr letni 2022/23 Socjologia interakcji społecznych
3500-FAKL-SOCPRA-OG Semestr letni 2022/23 Socjologia prawa
3500-FAKL-TG-OG Semestr letni 2022/23 Teoria gier w socjologii i naukach politycznych
3500-FAKLM-SOCPŁ-OG Semestr letni 2022/23 Socjologia płci
3500-FAKM-SOCKULT-OG Semestr letni 2022/23 Socjologia kulturowa. Nowe orientacje
3500-FAKM-SOCLOK-OG Semestr letni 2022/23 Socjologia lokalności
3500-FAKMSPIIIRP-OG Semestr letni 2022/23 System polityczny III RP: perspektywa nowego instytucjonalizmu
3600-AF-ACL-OG Semestr letni 2022/23 African cultural linguistics
3600-AF-GRR-OG Semestr letni 2022/23 Gender, race, class and religion. Feminist theories in Africa
3600-AF-JSA(L)-OG Semestr letni 2022/23 Język i społeczeństwo w Afryce(L)
3600-AF-PAA-OG Semestr letni 2022/23 Pisma Azji i Afryki
3600-AP-OG Semestr letni 2022/23 African Proverbs
3600-AR-IAA-OG Semestr letni 2022/23 Islamic Art and Architecture
3600-ASAR-OG Semestr letni 2022/23 Ancient sites and states of the Azerbaijani region
3600-EG-AEM-OG Semestr letni 2022/23 Ancient Egyptian Medicine
3600-HCH(L)-OG Semestr letni 2022/23 Historia Chin
3600-IN-FDPPA-OG Semestr letni 2022/23 Filozofia i doświadczenie.Powstawanie pojęć abstrakcyjnych
3600-IN-FI-OG(L) Semestr letni 2022/23 Filozofia Indii 2
3600-IN-HI-OG(L) Semestr letni 2022/23 Historia Indii (średniowiecze)
3600-IN-IET-OG Semestr letni 2022/23 Indyjski epos i teatr
3600-IN-IPSA-OG(L) Semestr letni 2022/23 Ideology and Politics in South Asia - seminar in English
3600-IN-KAAP-OG(L) Semestr letni 2022/23 Kultura audiowizualna Azji Południowej (sztuki performatywne)
3600-IN-PMIK-OG Semestr letni 2022/23 Poezja miłosna Indii klasycznych: wprowadzenie
3600-IN-SKCSPAP-OG Semestr letni 2022/23 Śladami Kamasutry -ciało i płeć w kulturach Azji Południowej
3600-IN-SZEI2-OG Semestr letni 2022/23 Sztuka i Estetyka Indii 2
3600-IN-ŚN-OG(L) Semestr letni 2022/23 Światy najdawniejsze. Ogień, umysł i człowiek w Rygwedzie (XIII p.n.e.)
3600-IN-ZSKB-OG(L) Semestr letni 2022/23 Zagadnienia społeczno-kulturowe Bangladeszu
3600-IR-IPIWZ-OG Semestr letni 2022/23 Idee polityczne w Iranie od starożytności do czasów obecnych. Wybrane zagadnienia
3600-IR-SKZWI-OG Semestr letni 2022/23 Społeczno-kulturowe zjawiska współczesnego Iranu
3600-JA-SHJK-OG Semestr letni 2022/23 Średniowieczna historia Japonii – wybrane zagadnienia, konwersatorium
3600-KHCH(L)-OG Semestr letni 2022/23 Konwersatorium - historia Chin
3600-KM-ALC-OG Semestr letni 2022/23 Arabic language in the context of culture and social structures of Sudan
3600-KM-AP-OG Semestr letni 2022/23 Warsztaty-Afrykanie w Polsce (historia, teraźniejszość i przyszłość)
3600-KM-FDEA-OG Semestr letni 2022/23 The failure of democratic experiments in Africa: The political. economic and social dimensions
3600-KM-MKMAA-OG Semestr letni 2022/23 Media i kultura masowa w Azji i Afryce (konwersatorium)
3600-KM-PSK-OG Semestr letni 2022/23 Pozatekstowe środki komunikacji (konwersatorium)
3600-KM-SMAA2-OG Semestr letni 2022/23 Stosunki międzynarodowe w Azji i Afryce z uwzględnieniem historii obszarów - wykład i ćwiczenia
3600-KM-WSSV-OG Semestr letni 2022/23 Warsztaty-Smoczy savoir-vivre. Dobre praktyki biznesowe w państwach sinosfery
3600-KSMZ-OG Semestr letni 2022/23 Kultura i sztuka muzułmanów na Zachodzie
3600-KWS-MDWS-OG Semestr letni 2022/23 Magia i dywinacja Wschodu Starożytnego
3600-KWS-RWS2-OG Semestr letni 2022/23 Religie Wschodu Starożytnego2(L)
3600-MT-HASM2-OG Semestr letni 2022/23 Historia Azji Środkowej i Mongolii(cz1)L
3600-MT-SEM-OG Semestr letni 2022/23 Sztuka i estetyka Mongolii
3600-MT-TOPAA(L)-OG Semestr letni 2022/23 Textology, orality and performing arts in Asia and Africa - lecture(15h) and seminar(30h)
3600-MT-WRM-OG Semestr letni 2022/23 Religie Mongolii
3600-MT-ZSKASM-OG Semestr letni 2022/23 Zagadnienia społeczno-kulturowe Azji Środkowej i Mongolii
3600-MT-ZSKT-OG Semestr letni 2022/23 Zagadnienia społeczno-kulturowe Tybetu
3600-PJP-OG Semestr letni 2022/23 Podstawy języka palijskiego
3600-PST-ENM-OG Semestr letni 2022/23 Sztuka, epigrafika i numizmatyka muzułmańska
3600-PST-KRATPL1-OG Semestr letni 2022/23 Kultura religijna i artystyczna Tatarów polsko-litewskich (II)
3600-PST-KSIB-OG Semestr letni 2022/23 Kultura i sztuka islamu na Bałkanach
3600-PST-PTPL-OG Semestr letni 2022/23 Piśmiennictwo Tatarów polsko-litewskich
3600-RA-LR-OG Semestr letni 2022/23 Law and Religion (Religion and Society in Asia and Africa)
3600-RA-ORAA2-OG Semestr letni 2022/23 Other Religions and Beliefs of Asia and Africa (L)
3600-RA-RRPR-OG Semestr letni 2022/23 Religious Rites, Practices and Restrictions (Religion and Society in Asia and Africa)
3600-RAABI-STL-OG Semestr letni 2022/23 Special Topic Lecture (Islam outside the Muslim World: Europe, America and beyond (lecture)
3600-RTAA2-OG Semestr letni 2022/23 Religious Texts in Asia and Africa (L)
3600-SBJ-OG Semestr letni 2022/23 Shinto and Buddhism in Japan
3600-SI-FRCH2-OG Semestr letni 2022/23 Filozofia i religie Chin (L)
3600-SJW-ATMCCP-OG Semestr letni 2022/23 Arabs today. Modern culture, customs and politics
3600-SJW-DD-OG Semestr letni 2022/23 Ding dong-onomatopeje w kulturze i języku na przykładzie Chin
3600-SJW-JHRLK-OG Semestr letni 2022/23 Język i historia rosyjskiej literatury klasycznej (B2)
3600-SJW-JIKK-OG Semestr letni 2022/23 Język i kultura kazachska
3600-SJW-PCR(L)-OG Semestr letni 2022/23 Podróż w czasie po Rosji:najważniejsze wydarzenia z historii Rosji po rosyjsku-cz.II:Romanowowie (poziom B2/C1)
3600-SJW-PKJR-OG Semestr letni 2022/23 Pierwsze kroki z językiem rosyjskim
3600-SJW-RFFJP-OG Semestr letni 2022/23 Rosyjskie frazeologizmy i ich funkcja w języku potocznym (B1/B2)
3600-SJW-SB-OG Semestr letni 2022/23 Spacerem po Belgradzie. Język serbski dla początkujących
3600-SZ(L)-OG Semestr letni 2022/23 Sztuka żydowska
3600-TU-ARI-OG Semestr letni 2022/23 Azerbaijan in Russian Empire and under the Soviet rule
3600-TU-FPAZ-OG Semestr letni 2022/23 Foreign Policy of Azerbaijan
3600-TU-KLT-OG Semestr letni 2022/23 Krytyka literacka w Turcji
3600-TU-KPL-OG Semestr letni 2022/23 Karaimi polsko-litewscy: dzieje, kultura, język
3600-TU-KWT2-OG Semestr letni 2022/23 Kemalizm w systemie partyjnym i politycznym współczesnej Turcji
3600-TU-MHofA-OG Semestr letni 2022/23 Medieval History of Azerbaijan
3600-WDFM-OG Semestr letni 2022/23 Warsztaty - Dyskurs feminizmu muzułmańskiego
3600-ZBPBI-OG Semestr letni 2022/23 Żywot Buddy i początki buddyzmu w Indiach
3600-ZIE-AEKAC-OG Semestr letni 2022/23 Antropologia polityki: Kaukaz i Azja Centralna
3600-ZIE-AEN2-OG Semestr letni 2022/23 Antropologia etniczności i nacjonalizmu(L)
3600-ZIE-IPP-OG Semestr letni 2022/23 Islam w państwach postsowieckich
3600-ZIE-KA-OG Semestr letni 2022/23 Kaukaz i Azja Centralna – polityka, religia, etniczność
3600-ZMBI-OG Semestr letni 2022/23 Życie monastyczne w buddyzmie indyjskim
3600-ZSCH(L)-OG Semestr letni 2022/23 Zagadnienia społeczno-kulturowe Chin
3620-1-PNK-OG Semestr letni 2022/23 Państwa i narody Kaukazu. Historia i kultura
3620-B2020-SP-OG Semestr letni 2022/23 Białoruś 2020
3620-BNTPN-H-OG Semestr letni 2022/23 Białoruski nacjonalizm na tle procesów narodotwórczych w Europie w XIX i XX wieku
3620-CSD-SP-OG Semestr letni 2022/23 Czechosłowaccy dysydenci w okresie komunistycznym
3620-DKP-H-OG Semestr letni 2022/23 Dziedzictwo kulturowe na pograniczach
3620-DOPCO-SP-OG Semestr letni 2022/23 Dysydenci, obrońcy praw człowieka, opozycjoniści. Ludzie wolni przeciwko autorytaryzmowi w ZSRR. Od Odwilży do pierestrojki
3620-EPPT-SP-OG Semestr letni 2022/23 Elity polityczne w procesie transformacji państw postradzieckich (Политические элиты в процессе трансформации постсоветских государств)
3620-ERSG-H-OG Semestr letni 2022/23 Europa - Rosja. Stosunki geopolityczne z perspektywy historycznej
3620-GBRU-SP-OG Semestr letni 2022/23 Gospodarki Białorusi, Rosji i Ukrainy w świetle teorii ekonomicznych
3620-GEW-H-OG Semestr letni 2022/23 Granice w Europie Wschodniej. Historia i współczesność
3620-GWESW-SP-OG Semestr letni 2022/23 Geografia wyborcza Europy Środkowo-Wschodniej
3620-HDR-H-OG Semestr letni 2022/23 Historia dyplomacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów
3620-HPD-H-OG Semestr letni 2022/23 Historia i polityka. Dyskurs o przeszłości w Europie Wschodniej i Rosji. (История и политика. Дискурс о прошлом в Восточной Европе и России.)
3620-HPKB-H-OG Semestr letni 2022/23 Historia i polityka Krajów Bałtyckich
3620-HPNH-H-OG Semestr letni 2022/23 Historia praktyczna. Nauki historyczne w przestrzeni publicznej
3620-I-SP-OG Semestr letni 2022/23 Institutionalism
3620-ISC-SP-OG Semestr letni 2022/23 The Intermarium states and challenges during the Russian-Ukrainian War
3620-ISS-SP-OG Semestr letni 2022/23 International Security Studies
3620-ITP-SP-OG Semestr letni 2022/23 Czy istnieje tożsamość postsowiecka? (Существует ли постсоветская идентичность? )
3620-JSDEW-H-OG Semestr letni 2022/23 Jedność słowiańska w dziejach Europy Wschodniej – idea i rzeczywistość
3620-KKPPS-SP-OG Semestr letni 2022/23 Kaukaskie konflikty - przyczyny, przebieg i skutki
3620-KPBPW-OG Semestr letni 2022/23 Karski czy Pilecki - bohaterzy polskiej wyobraźni
3620-KPOP-SP-OG Semestr letni 2022/23 Czy Kaukaz Południowy to obszar postkolonialny? Bilans trzech dekad budowania państwowości
3620-KPS-SP-OG Semestr letni 2022/23 Kobieta (Post)Sowiecka
3620-KRPT-SP-OG Semestr letni 2022/23 Kierunki rozwoju postradzieckich transformacji: problemy binarnego myslenia
3620-KRZSRR-H-OG Semestr letni 2022/23 Komunizm i religia w ZSRR. Konflikt i współdziałanie
3620-KWHW-H-OG Semestr letni 2022/23 Kuszenie wolnością: historia i władza w obiektywie kina sowieckiego
3620-LDP-OG Semestr letni 2022/23 Łacina dla początkujących (II rok nauki)
3620-LOP-OG Semestr letni 2022/23 Łacina od podstaw
3620-LOPK-OG Semestr letni 2022/23 Łacina od podstaw - kontynuacja
3620-LWPS-H-OG Semestr letni 2022/23 Czy w latach wojny polsko-sowieckiej Józef Piłsudski chciał pomóc Białorusinom w ich wybijaniu się na niepodległość?
3620-MBPUH-H-OG Semestr letni 2022/23 Miasto na Bałkanach - próba ujęcia historycznego
3620-MSWP-H-OG Semestr letni 2022/23 Memory studies: wprowadzenie do problematyki
3620-NBDN-H-OG Semestr letni 2022/23 Nieznana Białoruś: dzieje narodu i państwa w XX wieku
3620-NPPS-SP-OG Semestr letni 2022/23 Narody na pograniczu na przykładzie Spisza
3620-ORKR-SP-OG Semestr letni 2022/23 Orientalizm i rasizm w kolonializmie rosyjskim (sowieckim)
3620-OSKB-H-OG Semestr letni 2022/23 Odrębny Świat. Kraje bałtyckie w XX-XXI wieku
3620-PEBUR-H-OG Semestr letni 2022/23 Protestantyzm ewangelikalny w Białorusi, na Ukrainie i Rosji w czasach radzieckiech
3620-PISA-H-OG Semestr letni 2022/23 Pomiędzy islamem a sekularyzmem – Azerbejdżan w poszukiwaniu nowej tożsamości kulturowej na przełomie XIX i XX ww
3620-PPEKK-H-OG Semestr letni 2022/23 Przemiany polityczne, etniczne i kulturowe na Kaukazie po 1991 roku
3620-PPWZ-H-OG Semestr letni 2022/23 Pisarz i polityka. Wybrane zagadnienia z dziejów literatury w ZSRR
3620-PUEKP-SP-OG Semestr letni 2022/23 Polityka Unii Europejskiej wobec państw Kaukazu Południowego
3620-REPIS-H-OG Semestr letni 2022/23 Russian ethnicity phenomenon in the internet sources – between high and popular culture
3620-RFPTPCE-OG Semestr letni 2022/23 Russian Foreign Policy Thinking in the post-Communist Era
3620-RKP2-SP-OG Semestr letni 2022/23 Rosjanie w Królestwie Polskim-propaganda carskiej władzy za panowania cesarza Aleksandra III (1881-1894)
3620-RRUB-H-OG Semestr letni 2022/23 Religie w Rosji, Ukrainie i Białorusi; przeszłość i współczesność
3620-SKASAI-OG Semestr letni 2022/23 Sytuacja kobiet w Azji Środkowej, Afganistanie i Iranie
3620-SP2WS-H-OG Semestr letni 2022/23 Słowacja podczas II wojny światowej
3620-U2022-SP-OG Semestr letni 2022/23 Ukraina 2022
3620-UNN-H-OG Semestr letni 2022/23 Ukraina. Narodziny narodu
3620-VWOC-H-OG Semestr letni 2022/23 Vilnius/Wilno. One City and many Histories
3620-WG-SP-OG Semestr letni 2022/23 Współczesna Gruzja. Życie codzienne, społeczeństwo, kultura, polityka
3620-WHWNG-SP-OG Semestr letni 2022/23 Wojna hybrydowa - współczesne narzędzie (geo)polityki. Wymiar wschodnio-europejski
3620-WMNP-H-OG Semestr letni 2022/23 Władza a muzyka. Narracja protestu w postsowieckiej popkulturze
3620-WMW-SP-OG Semestr letni 2022/23 Wilno jako miasto wieloetniczne
3620-WPDW-H-OG Semestr letni 2022/23 Od Witolda do Piłsudskiego: dziedzictwo wielokulturowe na Ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego
3620-WUPM-SP-OG Semestr letni 2022/23 Wojna na Ukrainie. Polityczno-militarne znaczenie dla bezpieczeństwa Europy i świata
3620-ZAZSS-H-OG Semestr letni 2022/23 Żydowska Atlantyda: zaginiony świat sztetla na Litwie
3620-ZOSP-H-OG Semestr letni 2022/23 Zakaukazie w okresie sowieckim i postsowieckim
3700-AL-AP-OG Semestr letni 2022/23 Attunement to Place: The Mode of Place-Oriented Thinking
3700-AL-ASD-OG Semestr letni 2022/23 Anatomia skutecznego działania
3700-AL-ASP-II-OG Semestr letni 2022/23 Animal studies dla poczatkujących cz.II
3700-AL-BKPZ-OG Semestr letni 2022/23 Boska komedia. Podróże po zaświatach
3700-AL-CL-OG Semestr letni 2022/23 "So much water, so close to home": Complicity and Literature
3700-AL-CW-OG Semestr letni 2022/23 Ćwiczenia z widzenia
3700-AL-DN-OG Semestr letni 2022/23 Disability Narratives
3700-AL-DWG-OG Semestr letni 2022/23 "Doniesienia wiary godne" – powstanie greckie 1821 r. w relacjach prasy polskiej na przykładzie "Gazety Krakowskiej" (roczniki 1821–1827)
3700-AL-FR-OG Semestr letni 2022/23 Feeling Reads: Fiction, Affect, and Book Therapy
3700-AL-GT-OG Semestr letni 2022/23 Gender Trouble”. Czytanie Judith Butler
3700-AL-JN-OG Semestr letni 2022/23 Język (nie)doskonały. Refleksja o kondycji języka w filozofii i poezji angielskiej XVII wieku.
3700-AL-JTNK-OG Semestr letni 2022/23 Jacques Tati albo nowoczesna komedia
3700-AL-JWK-OG Semestr letni 2022/23 Język wymysiöeryś (wilamowski) – kontynuacja
3700-AL-KMPC-OG Semestr letni 2022/23 Kino i myśl – przemyśleć codzienność
3700-AL-KWS-OG Semestr letni 2022/23 Kościoły wschodnie (Kościół asyryjski, orientalne, prawosławne, katolickie)
3700-AL-LE-OG Semestr letni 2022/23 Ludzie i ekoni czyli ekonomia i finanse dla humanistów
3700-AL-LPPA-OG Semestr letni 2022/23 Od lektury do przekładu. Poezja angielska w języku polskim
3700-AL-NPNSB-OG Semestr letni 2022/23 Niech więc podróżnik nowe światy bada, / Niechaj kartograf świat na świat nakłada”. Poezja i mapy we epoce wczesnonowożytnej (ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy brytyjskiej)
3700-AL-NTSZ-OG Semestr letni 2022/23 Nie tylko Szekspir
3700-AL-OOR-OG Semestr letni 2022/23 Opowiadanie, obcość i roboty. Niektóre z najważniejszych opowiadań science-fiction
3700-AL-PL2-OG Semestr letni 2022/23 Prawo i literatura cz. 2
3700-AL-PPZHW-OG Semestr letni 2022/23 Poza panteonem. Zarys historii wierzeń grecko-rzymskich i ich recepcji w kulturze
3700-AL-RCWLR-OG Semestr letni 2022/23 Romantyzm: czasy. Współczesne lektury romantyzmu
3700-AL-RDI-OG Semestr letni 2022/23 Relacje, dialogi, interakcje. Wpływ odkryć i teorii naukowych na literaturę i sztukę XIX wieku
3700-AL-RPSO-OG Semestr letni 2022/23 Rządy prawa i społeczeństwo otwarte. Czytanie Fullera i Poppera
3700-AL-RT-OG Semestr letni 2022/23 Romantyzm w teatrze
3700-AL-RVG-OG Semestr letni 2022/23 Reading Van Gogh
3700-AL-SCNPH2-OG Semestr letni 2022/23 Szczypta (al)chemii i nauk pokrewnych dla humanistów 2
3700-AL-SHR-OG Semestr letni 2022/23 Szekspir : historie rodzinne
3700-AL-SOKID-OG Semestr letni 2022/23 Świat w obrazkach. Książka informacyjna dla dzieci wobec zmieniającego się świata
3700-AL-TLA-OG Semestr letni 2022/23 Tekst literacki i artystyczny w kulturze europejskiej. Perspektywy długiego trwania: tradycja - współczesność - recepcja
3700-AL-TNS-OG Semestr letni 2022/23 Teatralne narzędzia samopoznania.
3700-AL-WC-OG Semestr letni 2022/23 Współczesny Cypr: historia, kultura, społeczeństwo
3700-AL-WKOLK-OG Semestr letni 2022/23 Współczesna kultura opowiadania, czyli opowiadanie jako lustro kultury współczesnej
3700-AL-ZDP-OG Semestr letni 2022/23 Z dziejów pisma
3700-AL-ZZKC-OG Semestr letni 2022/23 Zrozumieć zwierzęta. Komunikacja między człowiekiem a zwierzętami w historii kultury.
3700-AZ-FAK-WSP2-OG Semestr letni 2022/23 Wprowadzenie do systemu prawa
3700-CS-FAK-EKE-OG Semestr letni 2022/23 Epikureizm w kulturze europejskiej. Trwałość i przemiany
3700-CS-HKH-OG Semestr letni 2022/23 Klasyka kina hiszpańskiego. Obraz społeczeństwa Hiszpanii w kinematografii lat 50-60. XX wieku.
3700-CS-PHKAP-22-OG Semestr letni 2022/23 Przedhiszpańskie kultury Ameryki Południowej w perspektywie badań archeologicznych
3700-CS-WK-20-OG Semestr letni 2022/23 Włochy w kinie (Il Cinema italiano contemporaneo) - poziom językowy B2+
3700-CS1-1-WKM-OG Semestr letni 2022/23 Wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej
3700-CS1-2-HKI-22-OG Semestr letni 2022/23 Historia Kultury Iberyjskiej: wieloreligijność, kolonie, migracje. Od starożytności do XVIIw.
3700-CS1-2-HSRB-OG Semestr letni 2022/23 Historia sztuki renesansowej i barokowej
3700-CS1-3-HKI-22-OG Semestr letni 2022/23 Historia Kultury Iberyjskiej: wyzwania nowoczesności. Wieki XVIII-XX
3700-CS1-3-SN-OG Semestr letni 2022/23 Sztuka nowoczesna
3700-CS2-1-K-WL2-OG Semestr letni 2022/23 Konwersatorium włoskie: sztuka pisania (poziom językowyB2+)
3700-CS2-2-K-WL2-OG Semestr letni 2022/23 Konwersatorium włoskie: szaleństwo w literaturze (La Follia nella letteratura italiana) - poziom językowy B2+
3700-CS2-K-FR-22-OG Semestr letni 2022/23 Konwersatorium francuskie: Autobiografia i autofikcja we francuskojęzycznej literaturze i filmie
3700-CS2-K-HIS2-OG Semestr letni 2022/23 Konwersatorium hiszpańskie: Współczesna Hiszpania. Polityka
3700-CS2-KHS-K-22-OG Semestr letni 2022/23 Konwersatorium Kobiety w przedhiszpańskiej i wczesnokolonialnej Ameryce
3700-CS2-KS-SN-2-OG Semestr letni 2022/23 Konwersatorium hiszpańskie:Spotkania Starego i Nowego Świata (poziom językowy B2+)
3700-CS2-NP-22-OG Semestr letni 2022/23 Nośniki pamięci, miejsca pamięci. Bałkany, Polska, świat
3700-CS2-PS-RMS-OG Semestr letni 2022/23 Religijna mozaika Śródziemnomorza (religie, sekty i herezje)
3700-FAKUL-SDO-OG Semestr letni 2022/23 Integracja przez sport – wspieranie różnorodności kulturowej w społecznościach lokalnych STUDENCI DLA OTOCZENIA
3700-FN-KKB-2-OG Semestr letni 2022/23 Klucze kultury bizantyńskiej
3700-FN-PRW-22-OG Semestr letni 2022/23 Szerzej o prawosławiu
3700-ISSC-CSCWS-OG Semestr letni 2022/23 Caring for, Social Care and Welfare State
3700-ISSC-CSSR-OG Semestr letni 2022/23 Complex Systems and Systemic Risk - Interdisciplinary Perspectives
3700-ISSC-ECRR-OG Semestr letni 2022/23 Environment Change and Related Risks
3700-ISSC-MCS-OG Semestr letni 2022/23 Methods in Cultural Studies
3700-ISSC-MIN-OG Semestr letni 2022/23 Migration and Inequalities
3700-ISSC-MIRP-OG Semestr letni 2022/23 Minority and Indigenous Rights in Practice
3700-ISSC-SLSC-OG Semestr letni 2022/23 Spanish Literature and Social Change
3700-ISSC-SPIC-OG Semestr letni 2022/23 Social Participation and Intercultural Communication
3700-ISSC-WPRP-OG Semestr letni 2022/23 Wilamowice. Participatory Research in Practice
3800-BE-BTED-OG Semestr letni 2022/23 Bioetyka i edukacja
3800-BE-ESP-OG Semestr letni 2022/23 Etyka społeczna i polityczna
3800-BE-SZIWP22-S-OG Semestr letni 2022/23 Sprawiedliwość w zdrowiu: idea, walki, praktyki
3800-EE22-S-OG Semestr letni 2022/23 Environmental ethics
3800-EG22-S-OG Semestr letni 2022/23 Ethics and genetics
3800-EKZ22-S-OG Semestr letni 2022/23 Etyka końca życia
3800-FPNP22-K-OG Semestr letni 2022/23 Filozoficzne problemy nauk prawnych (instytucje) – kara
3800-FSR22-M-OG Semestr letni 2022/23 Filozofia średniowieczna
3800-FT22-S-OG Semestr letni 2022/23 Filozofia w teatrze
3800-FWHI22-M-OG Semestr letni 2022/23 Free Will. The History of an Idea from Antiquity to the Middle Ages
3800-HAEI22-S-OG Semestr letni 2022/23 Human-AI emotional interaction. Ethics of self-deception
3800-HAL22-K-OG Semestr letni 2022/23 Hegel w Ameryce Łacińskiej. Filozofowie latynoamerykańscy wobec modernizacji
3800-HFN222-M-OG Semestr letni 2022/23 Historia filozofii nowożytnej II (wykład monograficzny)
3800-HFP222-M-OG Semestr letni 2022/23 Historia filozofii polskiej II
3800-IFTT22-M-OG Semestr letni 2022/23 Introduction to formal theories of truth
3800-KOG-MS2-UZ-OG Semestr letni 2022/23 Umysły zwierząt
3800-MCFW22-S-OG Semestr letni 2022/23 Miejsce człowieka w świecie. Filozofia Wschodu (Indie i Chiny)
3800-MD22-S-OG Semestr letni 2022/23 Marksizm bez dogmatu
3800-ME22-S-OG Semestr letni 2022/23 Moral Evil
3800-PPB22-M-OG Semestr letni 2022/23 Podstawowe pytania bioetyki
3800-RFR22-S-OG Semestr letni 2022/23 Rosyjska filozofia religijna. Najważniejsze koncepcje, główni przedstawiciele
3800-UKR-VF2-22-OG Semestr letni 2022/23 Vstup do filosofii II
3800-WFH-K-OG Semestr letni 2022/23 Wprowadzenie do filozofii hermeneutycznej. Teoria i praktyka
3800-WPWE22-S-OG Semestr letni 2022/23 Wybrane problemy współczesnej estetyki
4001-ARCHTO-OG Semestr letni 2022/23 Archeologia tożsamości
4001-HERSTU-OG Semestr letni 2022/23 Introduction to Heritage Studies
4001-METDOK-OG Semestr letni 2022/23 Cyfrowe metody dokumentacji dziedzictwa kulturowego
4001-RZARCH-OG Semestr letni 2022/23 Rzymska architektura obronna w okresie pryncypatu (I-III wiek n.e.) – teichologia oraz poliorketyka
4003-ASQ-OG Semestr letni 2022/23 Alternatywy status quo
4003-C-Europa-OG Semestr letni 2022/23 Cyfrowa Europa
4003-CUE-OG Semestr letni 2022/23 Membership in the EU and the Problems of Democracy and Human Rights Protection (kurs internetowy)
4003-EKK-OG Semestr letni 2022/23 Europejskie kody kulturowe: wokół dzieł i idei
4003-GRST-OG Semestr letni 2022/23 Gra strategiczna
4003-ŁPP-OG Semestr letni 2022/23 Ład światowy po pandemii
4003-SIS-OG Semestr letni 2022/23 Socjologia instytucji społecznych
4016-SIECISPOL-OG Semestr letni 2022/23 Sieci społeczne i ich analiza
4016-SPOL2.0-OG Semestr letni 2022/23 Społeczeństwo 2.0 – nowe technologie a procesy społeczne
4024-APSiE-OG Semestr letni 2022/23 Academic Public Speaking in English
4024-CSFA-OG Semestr letni 2022/23 COMMUNICATION SKILLS FOR ACCOUNTING
4024-LSIBC-OG Semestr letni 2022/23 LEGAL SKILLS: NEGOTIATING, ADVISING & INTERACTING IN THE BUSINESS CONTEXT
4024-NSK-OG Semestr letni 2022/23 Au carrefour des cultures – île Maurice
4024-PSiE-OG Semestr letni 2022/23 Public Speaking in English
4024-RJKG-OG Semestr letni 2022/23 Gatunki i kierunki w kinematografii rosyjskojęzycznego obszaru kulturowego
4024-SNS-OG Semestr letni 2022/23 Skazani na sąsiedztwo ( Приговорены к соседству )
4024-SzD-OG Semestr letni 2022/23 The Art of Debating
4024-TWDA-OG Semestr letni 2022/23 Małe (dramatyczne) co nieco dla każdego, czyli 10-minute plays. Wybrane trendy we współczesnym dramacie amerykańskim. ( The Other American Drama - 10-minute plays)
4024-TWDAN-OG Semestr letni 2022/23 10 minut plays odsłona druga, czyli wyrwij się codzienności (10-minute plays on stage, or break out of everyday life)i
4024-WKR-OG Semestr letni 2022/23 Współczesne kino rosyjskie ( Contemporary Russian Cinema)
4024-ZDR-OG Semestr letni 2022/23 Zagadkowa dusza rosyjska (Загадочная русская душа)
4030-PiESZ-OG Semestr letni 2022/23 Prawny i etyczny status zwierząt
4030-RZTP-OG Semestr letni 2022/23 Rozwój zrównoważony w teorii i praktyce
4100-FRANCBAL-OG Semestr letni 2022/23 Współczesna francuszczyzna w dawnych balladach francuskich?
4100-PPM-OG Semestr letni 2022/23 Projektowanie prezentacji multimedialnych
4208-BEPP-OG Semestr letni 2022/23 Ankiety, eksperymenty, wywiady - badania efektów polityk publicznych
4208-DoTP-OG Semestr letni 2022/23 Debaty o transporcie i mobilności
4208-Epm-OG Semestr letni 2022/23 Ekonomia polityczna miast
4208-GMiRM-OG Semestr letni 2022/23 Geografia miast i regionów metropolitalnych1
4208-JdW-OG Semestr letni 2022/23 Jak działa Warszawa? Praktyczne warsztaty z ulepszania miasta
4208-KwM-OG Semestr letni 2022/23 Konflikt w mieście – ruchy miejskie, mobilizacja, obywatelskość
4208-M3TOZ-OG Semestr letni 2022/23 Teoria organizacji i zarządzania-wykład
4208-RiR-OG Semestr letni 2022/23 Regionalizmy i ruchy separatystyczne/niepodległościowe w Europie
4208-sEUR2-OG Semestr letni 2022/23 Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń. Seminarium EUROREG-OGUN2
4208-SOEw-OG Semestr letni 2022/23 Socjologia struktur gospodarczych i politycznych - wykład
4208-SRL-OG Semestr letni 2022/23 Systematyczny przegląd literatury
4208-ULic-OG Semestr letni 2022/23 Urban Lab: investigating contemporary city
4208-WTK-OG Semestr letni 2022/23 Współczesny transport kolejowy
4219-SB061-OG Semestr letni 2022/23 God versus Atheism in 21st Century in the U.S. (Bóg i ateizm w XXI wieku w USA)
4219-SC0011-OG Semestr letni 2022/23 American Narratives of Homelessness. Literary Anthropology (Amerykańskie opowieści o bezdomności. Antropologia literacka.)
4219-SD0030-OG Semestr letni 2022/23 Football in Latin America (Futbol w Ameryce Łacińskiej)
4219-SD0069-OG Semestr letni 2022/23 From Citizen Kane to The Social Network: Masterpieces of American Cinema (Od Obywatela Kane'a do The Social Network: Arcydzieła amerykańskiego kina)
4219-SD0070-OG Semestr letni 2022/23 History of African American Theater (Historia teatru afroamerykańskiego)
4219-SF025-OG Semestr letni 2022/23 Introduction to Politics (Wstęp do polityki)
4219-SG050-OG Semestr letni 2022/23 The United States in the Global Security System (Stany Zjednoczone w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa)
4901-ASKAC-OG Semestr letni 2022/23 Akademickie spojrzenia: konwersatorium actualité critique
4901-SFSSH-OG Semestr letni 2022/23 Seminar of French social sciences and humanities / Séminaire français de Sciences Humaines et Sociales
5800-CHOR-OG Semestr letni 2022/23 Muzyka Chóralna
5900-TIS/18L-OG Semestr letni 2022/23 Taniec i śpiew - folklor różnych regionów Polski
6600-02/2018-OG Semestr letni 2022/23 Migracje i uchodźstwo – problem społeczeństw współczesnej Europy?
7600-POG-OG Semestr letni 2022/23 Przedsiębiorczość - Otwórz Głowę!
7600-SBKK-OG Semestr letni 2022/23 SkillsBox: Poznaj kompetencje kreatywne
7600-SBKMRK-OG Semestr letni 2022/23 SkillsBox: Poznaj kompetencje marketingowe
7700-DWCZA-OG Semestr letni 2022/23 Archeologia i antropologia czasu
7700-OCA-OG Semestr letni 2022/23 The Origins of Civilization in the Americas: Heavenly Cities and Festivals
7700-TR-OG Semestr letni 2022/23 Tomb Robbers and Art Thieves
8004-BRYP-OG Semestr letni 2022/23 Brydż Sportowy - grupa początkująca
8004-BRYPI-OG Semestr letni 2022/23 Brydż Sportowy - grupa początkująca – kurs intensywny
8004-BRYSI-OG Semestr letni 2022/23 Brydż Sportowy - grupa średnio-zaawansowana-kurs intensywny
8004-SZACHY-PI-OG Semestr letni 2022/23 Szachy – grupa początkująca – kurs intensywny
8004-SZACHY-SRZI-OG Semestr letni 2022/23 Szachy – grupa średnio-zaawansowana – kurs intensywny
8101-LWN/Z-OG Semestr letni 2022/23 Laboratorium współczesnych Niemiec
8111-AF8-OG Semestr letni 2022/23 Akademia Filmowa II
8116-ZUO-OG Semestr letni 2022/23 Żydowski Uniwersytet Otwarty
8119-APF-KFcz.II-OG Semestr letni 2022/23 Akademia Polskiego Filmu-Kino fabularne lata 1956-1969