Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 36 dni temu

Witaj w systemie UL Uniwersytetu Warszawskiego

Serwis rejestracji żetonowych umożliwia rejestrowanie się na przedmioty. Przedmioty te na ogół dostępne są dla wszystkich studentów Uniwersytetu Warszawskiego, niezależnie od kierunku studiów.

14.06.2024 KOMUNIKAT! Wniosek o przyznanie miejsca w akademiku na rok 2024/2025


Od 17 czerwca do 8 lipca studenci mogą składać wnioski o przyznanie miejsca w akademiku. Od tego wnioskowania uległy zmianie zasady składania wniosków i przyznawania miejsc. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku zachęcamy Państwa do przeczytania komunikatu na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej , gdzie znajdą Państwo najważniejsze informacje na temat wnioskowania.

Obecni studenci mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w turze, która trwać będzie od 17 czerwca do 8 lipca. Osoby, które nie złożą w tym terminie wniosków będą mogły zapisać się na listę oczekujących we wrześniu (nie będą mogły złożyć wniosku w turze dla osób z pierwszego roku).

Osoby rozpoczynające w roku akademickim 2024/2025 kształcenie na UW mogą składać wniosek o przyznanie miejsca w akademiku od 5 sierpnia do 22 sierpnia. Osoby, które nie złożą w tym terminie wniosków będą mogły zapisać się na listę oczekujących we wrześniu.

Złożenie wniosku po wskazanych terminach będzie niemożliwe!

BPM UW

Komunikat ! (15.02.2024 r.) Podpięcia przedmiotów - semestr letni 2023/2024


Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż decyzją Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Sławomira Żółtka, prof. ucz. w terminie od 15 lutego do 11 marca 2024 r. będzie możliwość podpinania przez studentów w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty, w tym m.in. lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym.

13.02.2023          UWAGA!!!

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż decyzją Pana Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Sławomira Żółtka, prof. UW w terminie od 10 lutego do 7 marca 2023 r. będzie możliwość podpinania przez studentów w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty, w tym m.in. lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym.

21.12.2022 r.        "UWAGA !!!"

To już trzecia tak bogata oferta warsztatów z narzędzi informatycznych, przygotowanych z myślą nie tylko o umysłach ścisłych. Studentów czterech ostatnich semestrów studiów wszystkich kierunków studiów: od humanistów po matematyków zapraszamy na następujące warsztaty:
 • Analiza i wizualizacja danych w Pythonie
 • Analiza i wizualizacja danych w Pythonie 2
 • Data w biznesie
 • Introduction to digital logic and microcontrollers
 • Powtarzalna analiza danych naukowych R LaTeX i git
 • Processing data in Python
 • Podstawy pakietu LibreOffice i Google Workspace
 • Podstawy programowania w języku Python
 • Python i SQL dla każdego. Automatyzacja pracy na komputerze
 • Podstawy pracy z systemami Linux
 • Podstawy LaTeXa dla humanistów - praca dyplomowa w środowisku Overleaf
 • Wnioskowanie statystyczne z wykorzystaniem języka Python
 • My first computing program. Introduction to Mathematica
 • Jak stworzyć dobry wykres do pracy dyplomowej. Zastosowanie biblioteki Matplotlib w Pythonie
07.10.2022 r.        "UWAGA"


12 września 2022 ruszyła rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie doskonalące kompetencje cyfrowe studentów, przydatne w działalności naukowej i bardzo cenione na rynku pracy:
https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=0000-2022-OG-UN&group=0000-KOC-ZIP-OG.
W zajęciach mogą uczestniczyć studenci czterech ostatnich semestrów studiów wszystkich kierunków studiów.

Biuro Obsługi Kształcenia

01.04.2022 r.        "UWAGA !!!"

Powtarzanie zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników w nauce


Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 64 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć i zajęcia nieobjęte programem studiów, studenci, którzy wykorzystali już dwa żetony egzaminacyjne i zamierzają po raz kolejny podejść do egzaminu certyfikacyjnego, będą zobowiązani do zarejestrowania się na 10 godzinny kurs on-line w ramach powtarzania zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników w nauce. Koszt kursu wraz z weryfikacją efektów 150 PLN.

Aby zarejestrować się na egzamin certyfikacyjny należy:
 • dokonać właściwej rejestracji w terminie podanym na stronie: (http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/)
 • opłacić kurs (kwota do zapłaty pojawi się w zakładce „płatności”)
 • zapisać się na 10 godzinny kurs on-line; kurs będzie dostępny na platformie CKC (http://kampus.uw.edu.pl/)
Student otrzymuje kolejny żeton egzaminacyjny po uregulowaniu płatności za kurs. Brak opłaty uniemożliwi dokonanie rejestracji.


Biuro Innowacji Dydaktycznych
24.02.2022          UWAGA!


Wszystkich zainteresowanych zapraszam w semestrze letnim 2022 na mój wykład OGUN „Wprowadzenie do literatury hispanoamerykańskiej cz. 2: Poetyka prozy hispanoamerykańskiej”, który dotyczy następujących tematów: współczesna literatura hispanoamerykańska, analiza tekstu literackiego, narratologia. Sylabus do wglądu w USOS.

dr hab. prof. Adam Elbanowski, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

06.10.2021 r.        "UWAGA !!!"

Rejestracja żetonowa na zajęcia wyrównawcze realizowane w ramach programu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

 • Zajęcia wyrównawcze mają na celu pogłębienie wiedzy z różnych przedmiotów (w tym języków obcych) w zakresie wymaganym do odbycia studiów na określonym kierunku oraz wyeliminowanie ewentualnych różnic w przygotowaniu do kształcenia na danym kierunku studiów.
 • Termin realizacji zajęć wyrównawczych - 25 października - 22 grudnia br.
 • Oferta zajęć wyrównawczych skierowana jest wyłącznie do studentów studiów stacjonarnych, pierwszego roku studiów, pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 • Rejestracja na zajęcia wyrównawcze odbędzie się w dwóch turach:
I tura - od 11 do 15 października br. (grupy dedykowane studentom określonych programów studiów oraz grupy otwarte dla wszystkich uprawnionych studentów).
II tura - od 19 do 24 października br. (dodatkowa tura rejestracji dla wszystkich uprawnionych studentów w ramach wolnej puli miejsc).
 • Uprawniony student otrzyma dodatkowo 30 żetonów typu ZW na zapisy.
 • Student może zapisać się wyłącznie do jednej grupy zajęciowej.
 • Zapisy dostępne na stronie rejestracji żetonowej Uniwersytetu Warszawskiego – kod rejestracji 0000-ZW-2021Z pod linkiem (https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/index.php?item=2)
 • Student realizuje przedmiot poza programem studiów. Przedmiotu nie podpina się ani pod program ani pod etap studiów.
 • Zajęcia wyrównawcze są bezpłatne.

Biuro Obsługi Kształcenia
06.10.2021 MIEJSCA W AKADEMIKACH W 2021/2022 ROKU


W roku akademickim 2021/2022 ubieganie się o miejsce w akademiku z puli niewykorzystanych miejsc odbywać się będzie online za pośrednictwem Rejestracji żetonowej, na tej samej zasadzie co zapisy na przedmioty bądź egzaminy na Uniwersytecie Warszawskim.
https://bpm.uw.edu.pl/rejestracja-zetonowa-do-akademika-w-dniu-5-pazdziernika-2021-how-to-apply-for-a-place-in-a-students-dormitory-from-the-pool-of-free-places-on-october-5-2021/

BPM UW

05.02.2021          KOMUNIKAT dot. OGUNów


Od dnia 11.02.2021r. po migracji, która rozpocznie się o 16:05 i zakończy się około godziny 16:40 - studenci będą mogli rejestrować się na przedmioty ogólnouniwersyteckie ze zwiększonym limitem miejsc o 5.

26.11.2020          UWAGA!!!

Szanowni Państwo,
zostały zmienione terminy rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie na semestr letni roku akad. 2020/21, dotyczy I tury rejestracji. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie Rejestracji Żetonowej (UL) w miejscu – Harmonogram rejestracji.

03.10.2019 KOMUNIKAT DOT. NIEWYKORZYSTANYCH MIEJSC W DOMACH STUDENTA


W roku akademickim 2019/2020 ubieganie się o miejsce w akademiku z puli niewykorzystanych miejsc odbywać się będzie po raz kolejny online za pośrednictwem Rejestracji żetonowej, na tej samej zasadzie co zapisy na przedmioty bądź egzaminy na Uniwersytecie Warszawskim
http://bss.uw.edu.pl/ubieganie-sie-o-miejsce-w-domu-studenta-z-puli-niewykorzystanych-miejsc/

BSS UW

17.04.2019        "PŁATNE OGUNy !!!"

Poniżej podane są przedmioty płatne oferowane przez instytucje spoza Uniwersytetu i inne organizacje Uczelni - z którymi Uniwersytet Warszawski podpisał porozumienie - na które mogą rejestrować się studenci. Przedmioty te będą uznawane przez Władze Jednostki, jako przedmioty równoważne przedmiotom ogólnouniwersyteckim.
• „Akademia Filmowa”
• „Akademia Polskiego Filmu”
• „Brydż Sportowy - Grupa Początkująca”
• „Brydż Sportowy - Grupa Początkująca-intensywna”
• „Brydż Sportowy - Grupa Średniozaawansowana”
• „Brydż Sportowy - Grupa Średniozaawansowana-intensywna”
• „Brydż Sportowy - Grupa Zaawansowana”
• „Żydowski Uniwersytet Otwarty”
• „Emergency First Response”
• „Survival Adventure”
• „Anty-Terror System”
• „Run Hide Fight”
• „Szachy - Grupa Początkująca”
• „Szachy - Grupa Średniozaawansowana”

Biuro Spraw Studenckich

14.09.2018  UWAGA! WAŻNA ZMIANA W USOS!!!


Od dnia 19 września 2018 zmienią się WSZYSTKIE indywidualne numery rachunków bankowych, na które Studenci regulują zobowiązanie wobec UW, dotychczasowe numery nie będą już aktywne. Nowe aktualne numery będą widoczne dla Państwa w systemie USOSweb od dnia 19 września po godzinie 18:00.
W dniach 18-19 września 2018 proszę wstrzymać się z dokonywaniem opłat wobec UW.
Od 19 września 2018 przelewy (opłaty) wysłane na dotychczasowe (stare) numery będą zwracane do nadawców.
Proszę dokonać odpowiednich zmian w przypadku zlecania opłat ze swoich systemów bankowych.
System USOSweb oraz inne serwisy powiązane (APD, Rejestracje żetonowe) nie będą dostępne dla Studentów w dniu 19 września 2018 w godzinach 12:00-18:00.
Szczegółowe informacje o zmianach dostępne w Państwa Jednostkach.

Zespół USOS

31.10.2017  KOMUNIKAT dot. przedmiotu 6200-TeatrHyb-OG

Teatr Hybrydy UW ogłasza dodatkowe przesłuchanie na przedmiot ogólnouniwersytecki Teatr dla studentów i doktorantów o zdolnościach wokalnych. Warunkiem przystąpienia do przesłuchania będzie wysłanie zgłoszenia drogą mailową na adres: teatr.hybrydy@uw.edu.pl do 7 listopada b.r. W zgłoszeniu prosimy o podanie kierunku i roku studiów oraz numeru telefonu. Szczegóły dotyczące terminu i miejsca przesłuchania zostaną podane w mailu zwrotnym.

27.09.2017  KOMUNIKAT dot. przedmiotu ogólnouniwersyteckiego pn. Teatr (kod przedmiotu 6200-TeatrHyb-OG)

Dodatkowe eliminacje na przedmiot ogólnouniwersytecki pn. „Teatr” (kod przedmiotu 6200-TeatrHyb-OG) odbędą się w najbliższą sobotę tj. 30.09.2017 r. o 18.00 w sali 256 w budynku BUW , ul. Dobra 56/66..

BSS

16.05.2016  Program Wolontariatu Badawczego – Przedmiot ogólnouniwersytecki

Interesują Cię stosowane badania społeczne i chcesz szlifować swoje umiejętności? Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu zaprasza do udziału w IV Edycji Programu Wolontariatu Badawczego (kod przedmiotu: 6500-PWB-OG). Za przedmiot możesz uzyskać 3 ECTSy i zrealizować 60 godz. zajęć ogólnouniwersyteckich.

Aby się zgłosić, wyślij maila na program-badawczy@wolontariat.uw.edu.pl wraz ze swoim CV w terminie od 13 czerwca 2016 r. do 4 września 2016 r.

Skontaktujemy się z Tobą w sprawie spotkania rekrutacyjnego, które planujemy między 5 a 9 września 2016 r.

Szczegóły na stronie: http://wolontariat.uw.edu.pl/program-wolontariatu-badawczego/

07.05.2014        "UWAGA !!! Rejestracje żetonowe - istotne zmiany "

OD SEMESTRU ZIMOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 RUSZAJĄ ZAJĘCIA BLOKU „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ NASTĘPUJACE PRZEDMIOTY

• Przedsiębiorczość
• Biznesplan
• Budowanie pozycji rynkowej małej firmy
• Prawna aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
• Rachunkowość i finanse w małej firmie
• Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej
• Komercjalizacja wiedzy: teoria i praktyka

NA KTÓRE MOŻNA SIĘ REJESTROWAĆ W RAMACH PRZEDMIOTÓW OGÓLNOUNIWERSYTECKICH. BLOK PRZEZNACZONY JEST DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW Z WYJĄTKIEM WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I NAUK EKONOMICZNYCH UW

MOŻNA WYBRAĆ MINIMALNIE 2 PRZEDMIOTY SPOŚRÓD PRZEDSTAWIONYCH PROPOZYCJI. PRZEDMIOT „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ" JEST PODSTAWĄ W WYBORZE Z KAŻDYM DOWOLNYM Z 6 POZOSTAŁYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD BLOKU.

OSOBY, KTÓRE W CIĄGU ROKU AKADEMICKIEGO ZALICZĄ CO NAJMNIEJ 4 PRZEDMIOTY Z BLOKU W TYM PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ) OTRZYMAJĄ CERYFIKAT.


W RAZIE PYTAŃ PROSZĘ O KONTAKT POD NR TEL 22 55 40 800
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH!
CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII UW I WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UW.

12.02.2013         "WAŻNY KOMUNIKAT!!!"

Zbiorczy dokument RMUA dla studentów i doktorantów ubezpieczonych przez Uniwersytet Warszawski
Zgodnie z art.41 punkt 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego, za których odprowadzana była składka na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2012 przez Uczelnię, mogą pobrać zbiorczy dokument RMUA w Kwesturze UW (Dział Płac - Sekcja Rozliczeń Składek ZUS, ul. Karowa 20, III p., pok. 304, tel. 55-23-296, 55-20-698, 55-20-132). Dokumenty wydawane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 13.

        Informacja dla osób, które nie mogą uzyskać dostepu do modułów

Jeżeli widzisz następujący komunikat:

Brak Uprawnień

Jesteś zalogowany, lecz nie masz prawa dostępu do tego serwisu USOSweb.
Nadal możesz korzystać z tych modułów, które nie wymagają logowania.

 • studenci - należy zgłosić się do dziekanatu i uaktualnić "Planowaną datę ukończenia studiów"
 • pracownicy - należy zgłosić się do dziekanatu i uaktualnić "Datę zakończenia umowy"

Zmiany będą widoczne po migracji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim. Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.

Informacje na temat rejestracji na zajęcia WF znaleźć można na stronie Studium WF.
Kliknij tutaj , aby dowiedzieć się więcej.

Migracje rozpoczynają się o 2:50, 16:05, 19:05 i kończą się około godziny 3:40, 16:40, 19:40.