Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie doskonalące kompetencje cyfrowe przydatne w nauce i na rynku pracy

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
1100-ADP-OG Semestr zimowy 2022/23 Analiza i wizualizacja danych w Pythonie
1100-DCI-OG Semestr zimowy 2022/23 Dostępność cyfrowa portali/stron internetowych
1100-IPP-OG Semestr zimowy 2022/23 Introduction to programming in Python
1100-PJJ-OG Semestr zimowy 2022/23 Programowanie w języku Julia
1100-POF-OG Semestr zimowy 2022/23 Podstawy pakietu LibreOffice i Google Workspace
1100-PPP-OG Semestr zimowy 2022/23 Podstawy programowania w języku Python
1100-PSK-OG Semestr zimowy 2022/23 Python i SQL dla każdego. Automatyzacja pracy na komputerze
1100-RSN-OG Semestr zimowy 2022/23 Rekurencyjne sieci neuronowe i przetwarzanie języka naturalnego
1100-SRS-OG Semestr zimowy 2022/23 Satellite Remote Sensing: Data retrieval and Processing in Python
1100-WDM-OG Semestr zimowy 2022/23 Wizualizacja danych w systemie Mathematica