Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie (tzw. wolnego dostępu) w sem. letnim 2018/19)

Szybkie odświeżanie

Kod grupy 
Nazwa grupy przedmiotów 
0000-FOREIGN-OG Courses in foreign languages
0000-HUM-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
0000-KINT Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
0000-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
0000-PRZEDS-OG Przedsiębiorczość
0000-SCISLE-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
0000-SPOL-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
1000-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
1100-IIsEkonoF Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)"
1200-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Chemii
1300-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
1400-BIOL-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Biologii
1900-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
2100-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
2101-MON-2014L ID-MONOGRAFY
2200-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Prawa i Administracji
2300-OG Przedmioty ogólnouniweryteckie Wydziału Pedagogicznego
2400-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
2500-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Psychologii
2600-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Zarządzania
3000-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Polonistyki
3005-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Slawistyki
3006-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Filologii Klasycznej
3020-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie KJOWPiB
3101-OGUN Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Archeologii
3102-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie IEiAK
3104-JS-OG Zajęcia ogólnouniwersyteckie w ramach Studiów Żydowskich
3104-L2-JS Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
3104-L2-JS-1 Przedmioty dla I roku Studiów Żydowskich (I stopień)
3104-L2-JS-2 Przedmioty dla II roku Studiów Żydówskich (I stopień)
3104-L2-JS-3 Przedmioty dla III roku Studiów Żydowskich (I stopień)
3104-L2ZFAK Zajęcia fakultatywne, studia I stopnia, licencjat (program od 2012)
3104-M2BLOK3-SNW BLOK: Świat nowożytny, studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
3104-M2BLOK4-HSP BLOK "Historia społeczna XIX i XX wieku", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
3104-M2BLOK5-HKC BLOK "Historia Kościołów chrześcijańskich", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
3104-M2BLOK6-HG BLOK "Historia gospodarcza", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
3104-M2BLOK7-HWS BLOK "Historia wojskowości", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
3104-M2BLOK9-HR16 BLOK "Historia Rosji", studia II stopnia, magisterskie (program od 2016)
3104-M2OS Przedmioty okołoseminaryjne, studia II stopnia
3104-M2TRAN Translatoria, studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
3104-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
3104-WH Wykłady historyczne
3104-Z-OB-JEZ Zajęcia obcojęzyczne w IH UW
3105-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historii Sztuki
3106-F Przedmioty fakultatywne dla studentów studiów stacjonarnych
3106-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Muzykologii
3201-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Lingwistyki Stosowanej
3202-OGUN Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Rusycystyki
3221-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Białorutenistyki
3222-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Ukrainistyki
3223-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
3224-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
3304-3 Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
3304-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Romanistyki
3304-SKMP Seminaria tematyczne, wykłady monograficzne, konwersatoria kierunkowe, profil przekładowy
3320-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Hungarystyki
3321-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Italianistyki
3322-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Lingwistyki Formalnej
3401-IPSIR Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
3401-IPSIRz Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
3401-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
3402-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
3501-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Filozofii
3502-ANG Przedmioty prowadzone w językach obcych
3502-FAK-sem3 Fak. seminaria 30 h (semestr letni)
3502-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Socjologii
3600-OG Wydział Orientalistyczny - przedmioty ogólnouniwersyteckie
3620-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Studium Europy Wschodniej
3700-AL-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales
3700-CS-FAKUL Przedmioty fakultatywne dla kierunku Studiów Śródziemnomorskich W AL UW (I i II stopnia)
3700-FN-FAK1L Przedmioty fakultatywne dla I roku Filologii Nowogreckiej W "AL" UW - s. pierwszego stopnia
3700-FN-FAK2L Przedmioty fakultatywne dla II roku Filologii Nowogreckiej W "AL" UW - s. pierwszego stopnia
3700-FN-FAK3L Przedmioty fakultatywne dla III roku Filologii Nowogreckiej W "AL" UW - s. pierwszego stopnia
3700-FN-FAKUL Przedmioty fakultatywne dla kierunku: Filologia nowogrecka
3700-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie W "AL" UW
4003-ERASMUS Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
4003-OG przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
4024-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Szkoły Języków Obcych
4030-BL-FIZ Fizyczny blok do wyboru dla I roku studiów I st. na kierunku MSOŚ
4030-MSOS-DW-ANG Przedmioty w języku angielskim do wyboru na studiach II st. na kierunku MSOŚ
4030-MSOS-DW-BIOL Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
4030-MSOS-DW-GEOL Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii
4030-MSOS-DW-WGSR Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i SR
4030-OG Przedmioty ogółnouniwersyteckie oferowane przez UCBS
4100-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie CKNJOiEE UW
4208-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Euroreg
4219-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie OSA
4901-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich
5300-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UOTT
5800-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Chóru Akademickiego UW
8004-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie AZS
8102-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji
8111-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Fundacji Pro Arttech
8116-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Teatru Żydowskiego – Centrum Kultury Jidysz
8118-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Muzeum Narodowego
8119-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Filmoteki Narodowej